Informatie Personen

De database biedt de mogelijkheid te zoeken in de akten uit de Burgerlijke Stand. Deze gemeentelijke registratie werd in 1812 geïntroduceerd om alle geboorten, huwelijken en overlijdens binnen een gemeente bij te houden. Lang niet alle akten zijn openbaar. De privacy-wetgeving bepaalt namelijk dat gegevens uit geboorteakten pas na 100 jaar openbaar mogen worden gemaakt. Voor huwelijken is dit termijn vastgesteld op 75 jaar en voor overlijdens op 50 jaar.

Door conversies uit oude systemen zijn sommige akten dubbel in de datase opgenomen. Momenteel vindt een systematische controle van alle akten plaats, zodat doublures eruit worden gefilterd en door aanvullen van gegevens de zoekmogelijkheden worden verbeterd. Ook zullen binnenkort de scans van de akten van de burgerlijke stand worden toegevoegd.

NB. Het Streekarchief beschikt dus niet over de officiële akten van de afgelopen decennia. Recente gegevens kunt u echter vaak terugvinden in de collectie familieberichten, die door het Streekarchief wordt bijgehouden. Deze krantenadvertenties bieden veelal voldoende aanknopingspunten voor het aanvullen van een stamboom. Deze collectie is alleen te raadplegen op de studiezaal.

Voor persoonsgegevens van vóór 1812 bent u aangewezen op de zogenaamde doop-, trouw- en begraafboeken die de kerken bijhielden. Vooralsnog zijn alleen de dopen van Brielle digitaal beschikbaar. De DTB-gegevens van overige plaatsen zijn op de studiezaal in te zien.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

TIP: Door een naam tussen aanhalingstekens "naam" te plaatsen, beperkt u het aantal vondsten.

Tenslotte is er danzij genealogisch onderzoek van medewerkers, vrijwilligers en bezoekers reeds een behoorlijke collectie afgeronde genealogieën beschikbaar. Een lijst hiervan kunt u terugvinden indien u in het veld 'Algemeen Zoeken' het trefwoord 'genealogieën' invult (let op de trema).
 

  

Hieronder vindt u een overzicht van de bronnen die in de database zijn verwerkt

 
DTB (Kerkelijke doop-, trouw- en begraafakten)
 
Plaats
Dopen 
Trouwen 
Begraven 
Brielle 
1586-1812 
nvt 
nvt 

Burgerlijke Stand
 Plaats  
Geboorten 
Huwelijken 
Overlijden 
 Abbenbroek
1812-1910
1812-1930 
1812-1950 
 Biert
1818-1855 
1818-1855 
1818-1855 
 Brielle
1812-1907
1812-1932
1812-1960 
 Geervliet
1812-1912
1812-1932 
1812-1960 
 Heenvliet
1812-1905 
1812-1930 
1812-1950 
 Hekelingen
1818-1902 
1818-1932 
1818-1960 
 Hellevoetsluis
1812-1910
1812-1940 
1812-1960 
 Naters en Pancrasgors
1818-1855 
1818-1855 
1818-1855 
 Nieuwenhoorn
1812-1912 
1812-1940
1812-1959
 Nieuw-Helvoet
1812-1915
1812-1940
1812-1959
 Oostvoorne (en Tinte)
1812-1902 
1812-1930 
1812-1960 
 Oudenhoorn
1812-1902 
1812-1912 
1812-1950 
 Oude en Nieuwe Struyten
1815-1855 
1818-1854 
1816-1855 
 Rockanje
1812-1902 
1812-1930 
1821-1950 
 Simonshaven
1818-1855 
1818-1855 
1818-1855 
 Spijkenisse
1812-1912 
1812-1932 
1812-1960 
 Vierpolders
1818-1904 
1818-1930 
1818-1950 
 Zuidland
1812-1902 
1812-1932 
1812-1950 
 Zwartewaal
1812-1904
1812-1955
1912-1955

Militieregisters

Plaats Bron Periode
Biert Alfabetische naamlijsten 1808-1809, 1817-1855
  Inschrijvingsregisters 1817-1855
Brielle Alfabetische naamlijst en inschrijvingsregister 1817, 1855
Geervliet Lotingsregister 1808-1826
  Alfabetische Naamlijsten 1827-1860
  Inschrijvingsregisters 1861-1889
Hellevoetsluis Inschrijvingsregisters 1815-1884
  Alfabetische Naamlijsten 1815-1884
Nieuw-Helvoet Alfabetische naamlijsten en inschrijvingsregisters 1850-1891
Oostvoorne Alfabetische naamlijsten en inschrijvingsregisters  1813-1918
Oude & Nieuwe Struyten Alfabetische naamlijsten en inschrijvingsregisters  1853-1855
Oudenhoorn Inschrijvingsregisters 1867
Simonshaven Alfabetische naamlijsten en inschrijvingsregisters  1817-1855
Vierpolders Inschrijvingsregisters 1895-1898
Zuidland Alfabetische naamlijsten 1814-1893   
Zoeken in collecties