Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
105.722 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Margje Peereboom gehuwd met Andries de Wit uitlandig, Antje Vroman weduwe van Pieter Peereboom en Adriana Kabouw gehuwd met Willem Peereboom allen wonende binnen Hellevoetsluis attesteren tvv Walter Sickleprice Bridge logementhouder te Hellevoetsluis dat zij in januari 1795 door de logementhouder ivm diens afwezigheid naar Engeland in deszelfs huis zijn verzocht om het logement voor de passagiers aan de gang te houden. De 1e deposante heeft dat op 21/01/1795 aanvaard. Op die dag is bij haar gekomen Jan van Pelt gerechtsbode van Hellevoetsluis met 4 kruiers uit naam van Pieter Adriaan Steenwijk Gallas schout van Hellevoetsluis vragende of zij procuratie had, hetgeen zij ontkennend heeft beantwoord. Zij had wel een briefje van Bridge waarin deze haar verzocht om hem te vertegenwoordigen. Van Pelt heeft dit briefje naar de schout gebracht, die daarop antwoordde dat dit briefje niet deugde. Van Pelt had van Gallas order gekregen alle goederen met behulp van de kruiers in een kamer te brengen, hetgeen is gebeurd. Gallas is daarna met 2 personen in het logement gekomen en heeft de kamer en de kelder verzegeld en de sleutels meegenomen. Enige dagen daarna kwam de gerechtsbode van Hellevoetsluis met een kruier Arij Torreman die de kamer ontzegelde en voorts nog enige goederen daarin heeft geplaatst. Daarna kwam er een timmermansbaas die een slot op de kamer heeft geplaatst en de sleutel is door Van Pelt medegenomen. Enige dagen later is de gerechtsbode weer gekomen en heeft het zegel van de kelderdeur afgehaald op order van Gallas en heeft met behulp van Philip Levie knecht van de gerechtsbode een mand met circa 36 flessen wijn weggehaald. Vervolgens zijn er op andere dagen wijn en bier weggehaald. Willem Reijnders uitroeper en Willem Moree loodsman hebben met de bode op een avond 2 manden met flessen wijn daaruit gehaald. Enige dagen voor de terugkomst van de logementhouder op 1e paasdag van 1795 is de gerechtsbode gekomen die op order van Gallas 2 tonnen boter heeft
Vervolg akte:
gehaald. Vervolgens is de volgende dag Gallas met de smid Kornelis Vermeulen en de gerechtsbode van Hellevoetsluis gekomen, welke alle laden van het bureau en cabinet hebben opgestoken en daaruit alle papieren genomen.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
473
Aktedatum:
01/06/1795
Aard van de akte:
attestatie
Naam notaris:
Jacob Kluit Jzn
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Copie-authentiek van een afschrift van een procuratie van Willem Christiaan van Griesheim op Adolph van Griesheim te Utrecht op 08/10/1818 voor nts van den Broecke te Middelburg gepasseerd.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
21
Aktedatum:
23/02/1827
Aard van de akte:
depositie
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Mr Abraham Mattthieu de Rouville burgemeester van en wonende Brielle gehuwd met Jeanne Charlotte Anna Lette, Olke Arnoldus Uhlenbeck luitenant ter zee 1e klasse wonende Brielle in g.v.g. gehuwd met Maria Jeanne Arnoldina Lette, George Frederik Lette burgemeester van Oostvoorne wonende Brielle zo voor zich en als gemachtigde van a. Sebastiaan Hendrik Lette burgemeester van Helder wonende aldaar, b Antoinette Lette en c. Charlotte Eleonore Louise Lette beide laatstgenoemden zonder beroep wonende Brielle, alle Lettes als enige kinderen en erfgenamen van wijlen Mr Nicolaas Joannes Kornelis Lette van Oostvoorne burgemeester van Brielle overl. te Hellevoetsluis 03/02/1851. Zij verkopen in het openbaar onder Oostvoorne 1e. 1 bunder 46 roeden 96 el
weiland aldaar, sectie A nr 117bis en 571, hoogste bieder Goris Jacobus de Man bakenstoker Oostvoorne op 360 gld per halve bunder voor zich of nader te noemen meester, 2e 60 roeden 10 ellen weiland in het dorp, sectie A nr 572, hoogste bieder Bastiaan van der Hoek arbeider Oostvoorne om 405 gld per halve bunder, 3e 45 roeden 74 ellen bouwland aan de Achterweg sectie A nrs 222 t/m 225, hoogste bieder Jan Verhoeff winkelier Oostvoorne om 370 gld als voren. In de hoek het Middelland 4e 1 bunder 36 roeden 80 ellen bouwland aan de Hoofdweg, sectie D nr 296 hoogste bieder Johannes Arkenbout bouwman Oostvoorne om 210 gld als voren, voor zich of nader te noemen meester. In de Goudhoek 5e 1 bunder 62 roeden 20 ellen weiland aan de Moolweg sectie D nr 243 hoogste bieder Pieter Arkenbout korenmolenaar Oostvoorne om 450 gld als voren, 6e 1 bunder 55 roeden weiland aan de zelfde weg sectie D nr 274 hoogste bieder Pieter Arkenbout voornoemd om 455 gld als voren. In de Pinnepot 7e 2 bunders 49 roeden 60 ellen bouwland aan de Dalweg sectie D nr 316 hoogste bieder Jacob Buskop melkboer Oostvoorne om 225 gld als voren, 8e 1 bunder 32 roeden weiland langs de Grindweg over de Kleidijk sectie D nrs 344 en 345 hoogste bieder Buskop voormeld de massa
Vervolg akte:
14 en 15 Hendrik de Vos om 4614 gld 42 ct, 16, 17 en 18 Jan Pieters Luijendijk om 2450 gld 44 en totaal om18.292 gld 56 ct.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
83
Aktedatum:
06/05/1851
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Pieter van Hees te Brielle veilt afbraak. Kopers (tenzij anders vermeld te Brielle wonend): Hendrik Schroten, bouwman, Jan Bout, smid, Johannes Zwarts, tuinier, Hendrik Werning, bouwman in het Nieuwland, Isaak van Marion, Dirk van der Linden, bouwman onder Nieuwenhoorn, Murkts, zeilmaker, Lukas Rademaker, koopman, Aart van Hennik, Doenardus van Beek, Willem Talman, Hendrik Witte in Rugge, Willem Mure, Kornelis van Leeuwen onder het Nieuwland, Jan Mol onder Rugge, , Hermanus Joppe, Balthasar Engel, Kornelis Schoon, Jan van Gent, Adrianus Vlasblom.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
155
Aktedatum:
23/12/1816
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties