Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

8.780 notariële akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Notariële akteKornelis Willem Stans timmerman zo voor zich als in g.v.g. gehuwd met Dina Waardenburg zonder beroep beiden wonende te Heenvliet en Dirk Langstraat bouwman wonende Zwartewaal zijn hoofdelijk schuldig aan Pieternella Hoogwerf de Clercq zonder beroep weduwe van Pieter Nicolaas Joannes Lette Anemaet wonende Brielle - hierna te noemen creditrice-1100 gld spruitende uit door de creditrice uitsluitend aan Kornelis Willem Stans ter leen verstrekte gelden welke deze verklaart te hebben ontvangen tegen een rente van 5% per jr. Waarborg door Kornelis Willem Stans de navolgende onroerende goederen aan zijn vrouw Dina Waardenburg opgekomen uit de boedel bestaan hebbende tussen haar en haar echtgenoot wijlen Arij Langestraat blijkens akte van scheiding op 19/05/1859 voor de toen te Heenvliet residerende notaris M.L. van den Tol verleden en wel een huis en erf gelegen binnen Heenvliet aan de Bernissendijk, sectie B nr 1087, groot 3 aren 29 ca en niet verder bezwaard dan met een inschrijving groot 600 gld thans tbv Johanna van der Sluijs weduwe van Jacob Meuldijk te Zwartewaal.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
83
Aktedatum:
19-12-1870
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteRoyement van een hypothecaire inschrijving genomen ten hypotyeekkantore te Brielle door Johan Wilhelm Hein lid van de 1e Kamer der Staten Generaal wonende Brielle zo voor zich en als vader/voogd over Maria, Jacobus Anne en Adriaan Pieter Antonie Hein en als gemachtigde van Nicolaas Hendrik Nierstrasz kapitein der genie te den Bosch als i huwelijk hebbende Karolonia Henrietta Geertruida Hein en van Rebecca Adriana Hein te Brielle, mr Benjamin Marius Vlielander Hein advocaat te den Haag, Johan Wilhelm Hein burgemeester van Nieuwenhoorn wonende Brielle, Hendrik Lodewijk Hein particulier te Kaap de Goede Hoop, Karel Servaas Hein commies der posterijen te Utrecht en Wilhelm Adriaan Hein predikant te Delft contra Arie van der Velden arbeider wonende Rockanje. Brevetakte.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
82
Aktedatum:
17-12-1870
Aard van de akte:
consent
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteLijntje Biesheuvel zonder beroep wonende Oudenhoorn als weduwe van en in g.v.g. gehuwd geweest met Klaas Plasje in leven arbeider, aldaar ab intestato overleden op 26-05-1856, Jan van Buren arbeider wonende Oudenhoorn als in huwelijk hebbende en mede representerende Kornelia Plasje, Arij de Pijper arbeider wonende Nieuwenhoorn als vader van en voogd over Arendje de Pijper enig door hem verwekt nog minderjarig kind aan zijn op 05/08/1855 ab intestato aldaar overleden echtgenote Pietertje Plasje, Kornelis Hoogenboom arbeider wonende Hekelingen, als in huwelijk hebbende en mitsdien representerende Marijntje Plasje die met haar genoemde zuster Kornelia Plasje en het minderjarig kind van haar zuster Pieter Plasje en Arendje de Pijper zijn de enige erfgenamen bij versterf van hun vader en grootvader Klaas Plasje en Hugo de Pijper arbeider wonende Oudenhoorn als toeziend voogd over genoemde minderjarige. Zij willen overgaan tot de scheiding en verdeling van de boedel in gemeenschap bezeten geweest tussen de comparante Lijntje Biesheuvel en haar overleden man Klaas Plasje alsmede van diens nalatenschap, nadat zij vooraf een staat en beschrijving van dien boedel en nalatenschap zullen hebben opgemaakt wat tot dusver niet is geschied. Er blijkt zuiver te verdelen 60 gld waarvan aan Lijntje Biesheuvel 30 gld toekomt en de andere 30 gld aan de erfgenamen en waarna de verdeling volgt. Aan Jan van Buren voornoemd aan wie een bedrag van 10 gld toekomt en de genoemde arbeiders woning ad 406 gld zodat hem teveel wordt aan bedeeld f. 396,00 waar tegen hij zal voldoen de kosten der scheiding ad 41 gld 96 en voorts als schulden zal voldoen 354,04 of tesamen f. 396,00. De drie erfgenamen elk f.10,00
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
81
Aktedatum:
15-12-1870
Aard van de akte:
boedelscheiding
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteProcuratie door Dirk Rietdijk arbeider te Brielle in blanco tot alle verrichtingen aan het Grootboek der Nationale Schuld. Brevetakte
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
80
Aktedatum:
07-12-1870
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties