Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

8.780 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akteTen verzoeke en in tegenwoordigheid van 1e Leendert de Baan bouwman wonende Oudenhoorn zo voor zich zelf als meerderj. zoon van Arie de Baan rentenier, gewoond hebbende en overleden op 19/11/1856 aldaar uit diens huwelijk met Lena van Rij mede wijlen als erfgenaam voor de ene helft in de nalatenschap van wijlen zijn vader en toeziend voogd over de na te noemen 7 minderj. kinderen van zijn overleden zuster Adriana Elisabeth de Baan, 2e van Pieter Wevels mr timmerman wonende Geervliet als vader en voogd over de 7 minderj. kinderen door hem aan zijn op 06/05/1855 aldaar overleden vrouw Adriana Elisabeth de Baan in huwelijk verwekt genaamd Arie geb. Oudenhoorn 22/10/1843, Pieter geb. 25/10/1844, Leendert geb. 29/09/1845, Elizabeth geb. 04/09/1847, Elias geb. 16/10/1849, Gerrit geb. 13/09/1851 en Lena geb. 24/11/1853, de 6 laatstgenoemden allen te Simonshaven, welke 7 kinderen erfgenamen zijn in de wederhelft van de nalatenschap van hun grootvader Arie de Baan en ter bewaring van de rechten van partijen heeft de notaris een inventaris van de boedel opgemaakt, waarvan de daarvoor vatbare goederen zijn gewaardeerd door Arie Kluijver arbeider wonende Oudenhoorn, volgen de roerende en meubilaire goederen gereed geld 1450 gld, papieren en effecten, bewijzen van inschulden, testament, huurcontracten, bewijzen van eigendom en schulden van de boedel.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
153
Aktedatum:
11/12/1856
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteProcuratie door Wolff Floris Kornelis baron Bentinck bewaarder der hypotheken van het kadaster te Brielle op Frederik Christiaan Klingespoor en Dirk Tobias commissionairs in effecten te Amsterdam zo tezamen en in het bijzonder tot het ontvangen van renten van het Grootboek der Nationale Werkelijke Schuld te Amsterdam.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
150
Aktedatum:
29/11/1856
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteTestament van Leuntje Lugtenburg rentenierster wonende Geervliet, weduwe van Kornelis van der Ham. Zij herroept al haar voorgaande testamenten en legateert aan haar neef Willem Lugtenburg broodbakker wonende Geerliet 1400 gld, aan haar neef Jacob Lugtenburg melkboer wonende Nw Helvoet 500 gld, aan haar naar nicht Jannetje Lugtenburg gehuwd met Jan Onlangs wonende Nw Helvoet 500 gld, aan de kinderen van haar overleden nicht Jannetje Lugtenburg gehuwd geweest met Jan Sjouw wonende Brielle tezamen 500 gld, aan haar broer van halven bedde Jan van der Blom arbeider wonende Oostvoorne 500 gld, aan haar nicht Leuntje Gelderland gehuwd met Leendert de Baan wonende Geervliet 200 gld. Zij wil dat de legaten binnen 3 maanden nadat de schuldvordering die zij heeft op haar zwager Jacob Gelderland te Geervllet thans groot 3600 gld zal zijn afbetaald of indien deze bij haar overlijden al is betaald binnen 3 maanden na haar overlijden. Zij legateert aan haar nicht Leuntje Gelderland en aan haar broer van halven bedde Jan van der Blom gezamenlijk haar bed met toebehoren en al haar na te laten kleren, goud- en zilverwerk en versierselen, alles met de macht van plaatsvervulling. Zij benoemt tot erfgenamen voor het overige gedeelte van haar nalatenschap haar neef Willem Lugtenburg broodbakker wonende Geervliet en bij zijn vooroverlijden mijn neef Jacob Lugtenburg melkboer wonende Nw Helvoet.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
147
Aktedatum:
24/11/1856
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteAdrianus Bakker rentenier wonende Zwartewaal zo uit eigen hoofde als in g.v.g. gehuwd met Maria van Prooijen zonder beroep wonende aldaar verkoopt Izak van Prooijen rentenier wonende Nieuwenhoorn twee tot een verenigde huizen, schuur en erf, binnen Nieuwenhoorn in het dorp aan de noordzijde der straat, kad. bek. als 2 huizen met 5 roeden en 2 ellen erf en tuin in sectie B nrs 196 t/m 199, aan verkoper en zijn vrouw in eigendom aangekomen bij akte op 06/02/1828 voor zelfde nts verleden en overgeschreven ten kantore van de hypotheken te Brielle op 16/02/1828 in deel 30 nr 36. De koopprijs bedraagt 1900 gld welk bedrag verkoper van koper heeft ontvangen waarvoor kwijting bij deze.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
146
Aktedatum:
24/11/1856
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties