Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
8.780 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Testament van Grietje Buitenweg gehuwd met Dirk Bout mr zeilmaker wonende Brielle. Zij herroept alle voorgaande testamenten en benoemt tot enig erfgenaam en uitvoeder van haar uiterste wil haar genoemde man. Voor het geval hij voor haar sterft legateert zij 1e aan de kinderen van haar overleden aanbehuwd broer Leendert Bout 200 gld, aan de kinderen van haar overleden aanbehuwd zuster Mensje Bout gehuwd geweest met Hendrik Glimmerveen 200 gld, 3e aan haar aanbehuwd zuster Jaantje Bout gehuwd geweest met Pieter van ´t Riet 100 gld, 4e aan haar aanbehuwd zuster Mietje Bout gehuwd geweest met Willem van Zels 100 gld, 5e aan haar neef Gerrit Bastiaanse 200 gld, 6e aan haar neef Pieter Bastiaanse 100 gld, 7e aan de kinderen van haar nicht Miena Bastiaanse gehuwd geweest met Johan van Zetten 100 gld. Zij benoemt in dat geval tot enige en algehele erfgename haar bij haar inwonende nicht Katharina Buitenweg onder de verplichting dat zij aan haar vader Isaak Buitenweg kuiper wonende Amsterdam zijn leven lang zal uitkeren per week 1 gld. Zij benoemt tot uitvoerder van haar uiterste wil Jan Verwoert aannemer van werken wonende Brielle en Gerrit Bastiaanse verver wonende Rotterdam voornoemd aan welke personen zij het vermogen legateert als bedoeld in art 522 van het B.W. In margine overleden Delft 18/11/1861.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
157
Aktedatum:
22/11/1848
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Testament van Jannetje van der Linde gehuwd met Hadde Kwak zonder beroep wonende Rockanje. Zij herroept alle voorgaande testamenten en benoemt tot enig erfgenaam en uitvoerder van haar uiterste wil haar genoemde man.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
4
Aktedatum:
14/01/1861
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Adrianus Vlasblom conducteur der posterijen wonende Brielle verkoopt in het openbaar een huis en erf binnen Brielle aan de zuidzijde van het Maarland, kad. bek. als een huis met 38 ellen erf in sectie B nr 426, wijk 4 nr 2 aan verkoper opgekomen bij onderhandse akte de dato 30/01/1836 en overgeschreven ten kantore van de bewaring te Brielle op 09/02/1836 in deel 58 nr 18. Hoogste bieder Pieter van Marion zonder vast beroep wonende Brielle op 250 gld. Volgende akte 22/02/1843 nr 47. Het pand wordt opnieuw opgehangen en gemijnd door de voornoemde Adrianus Vlasblom op 251 gld voor zijn minderjarige zoon Adrianus Vlasblom geboren uit zijn huwelijk met Eva Edelman wonende Brielle. Borg Hendrik Vermaas mr broodbakker wonende Brielle.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
41
Aktedatum:
15/02/1843
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Afslag van onroerende goederen toekomende Abraham Koekendorp, rietdekker te Zuidland:
- huis en erf met tuintje en bleekveld aan de noordzijde van het Lange Slop op nr. 64, met een poort uitkomende op de Achterweg. Koper (voor f 690) is Hermanus van Driel, metselaar te Zuidland, namens zijn broer Kornelis van Driel, mede metselaar aldaar.
- een pas vernieuwd deel in een schuur aan de Kaai op nr. 205, waarvan de wederhelft toebehoort aan Pleun van der Vlugt. Koper (voor f 326) is Arie Overgauw, bakker te Zuidland, voor zijn zuster Arentje Overgauw, weduwe van Pieter den Boer.
- ruim 21 roeden tuinland in Klein Nibbeland op nr. 15. Koper (voor f 100) is Arie Overgauw, bakker onder Zuidland
- ruim 22 roeden bosland in Meeuwenoord op nr. 22. Koper (voor f 150) is Hermanus van Driel voornoemd, voor diens broer Kornelis
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
129
Aktedatum:
02/11/1824
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties