Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

1.101 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akteWillem Orselen bouwman wonende Nw Helvoet verkoopt in het openbaar een aantal paarden, beesten, bouw- en melkgereedschappen en andere roerende goederen en wel paarden aan Willem Moree bouwman Nw Helvoet, Aart Emmerzaal bouwman Vierpolders Frans de Man bouwman Rockanje, Johannes Kap bouwman Nw Helvoet, Pleun de Raadt bouwman Vierpolders, Kornelis Touw bouwman Nw Helvoet, Jan van Meggelen melkboer Zuidland, koeien aan Bastiaan Verhoeven, melkboer ald., Jan van Kempen melkboer Heenvliet, Kornelis Vinke melkboer Nieuwenhoorn, Huibrecht van der Meijden melkboer Nw Helvoet, Arie Scheurkogel bouwman Nieuwenhoorn, Jan Quak bouwman Rozenburg, Kornelis Kleijwegt bouwman aldaar, Izak van der Spek melkboer aldaar, Arij Overgaauw zonder beroep aldaar, Kornelis Oranje melkboer Abbenbroek, Leendert Herrewijnen melkboer Zuidland, Jan Vlielander bouwman Nw Helvoet, Arij Hoogendoorn melkboer ald., Jacob Weeda melkboer Abbenbroek, kalveren en varkens en verder roerende goederen, tot een totaal bedrag van f. 12.831,05.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
57
Aktedatum:
30/04/1845
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte1. Leendert Pieter van den Blink candidaat-notaris wonende Brielle als mondeling gemachtigde van A. Jan Keijzer Vlielander zonder beroep te Numansdorp Adriaan Vlielander zonder beroep te Amsterdam, Benjamin Vlielander rentmeester te Numansdorp, Rebecca Adriana Vlielander wonende Numansdorp weduwe van Petrus Marinus Collard. Johannes Gerardusa Wijbold Fijnje Voorzitter van de raad van toezicht op de Spoorwegen te den Haag als in huwelijk hebbende Adriana Jacoba Vlielander Narmanduke Wilhem fabrikant te Londen gehuwd met Magdalena Maria Johanna Vlielander. B. 1. Johanna Huberta Hoijer zonder beroep weduwe van Sierk Faber Huijs te den Haag. 2 Fenna Hendrina Hoijer zonder beroep gehuwd met Mr Sebastiaan Hendrik Lette van Oostvoorne raadsheer in het gerechtshof te den Haag wonende aldaar 3. Martina Hoijer zonder beroep weduwe van Willem Lodewik Joost Spoor officier van justitie bij de rechtbank te Utrecht wonende aldaar gehuwd met Hendrika Theodora Hoijer 5. Mr Johan Spoor vice-president van het gerechtshof te den Haag wonende aldaar gehuwd met Hermanna Johanna Spoor, C. Jvr Henriette Bernardina Johanna Jantzen van Erffrenten weduwe van Jhr Francois Jacob van den Santheuvel particulier wonende Dordrecht 2. Louis Frederik van Vliet gemeente-secretaris van en wonende Heenvliet als mondeling gemachtigde van Mr Theodoor Schiff advocaat en Herman Schiff commissionair beiden wonende Amsterdam zo voor zich en als mondeling gemachtigde van 1. Wilhelmina Maria Anna Schiff zonder beroep gehuwd met Mr Lodewijk Hovij rechterlijk hoofdambtenaar van Nederlands Oost Indiè, thans beiden wonende Amsterdam, 2 Mr Lodewijk Hovij voornoemd als voogd van Jeanne Judith Hovij enig kind zijner 1e echtgenote Henriette Louise Schiff, 3. Madelaine Appollonia Marie Schiff gehuwd met Fel. Andries Vriese beiden zonder beroep te Amsterdam, 4 Maria Elise Schiff zonder beroep gehuwd met Pieter Adolf van Oosterweijk Bruijn commissionair in effecten,beiden wonende Amsterdam, 5 Willem
Vervolg akte:
aan Andries Poldervaart koopman Vierpolders, 11. de blok genaamd Huigenshoek aan Dirk Luijendijk Dirkzoon koopman Vierpolders 12 de blok genaamd Laaijkreek aan Kommer Klok melkboer Vierpolders, 13 de blok genaamd Kloosterhoek aan Arie van der Linden Korneliszoon voormeld, 15. de smaltienden van de voorschreven 14 blokken aan Dirk Luiendijk koopman, Janszoon koopman Vierpolders D. ten verzoeke van de meergemelde Leendert Pieter van den Blink als gemachtigde van de sub 1 C gemelde eigenaresse binnen de gemeente Nieuwenhoorn de blok genaamd Westhil aan Paulus Peeman bouwman Oudenhoorn, 2 de blok genaamd Hallingsland aan Arie Meeldijk bouwman Nieuwenhoorn Binnen de gemeente Vierpolders 3. de blok genaamd Kerkhoek aan Kommer Klok voornoemd, 4 de blok genaamd Papenhoek niet gemijnd. 5 de blok genaamd de Dam aan Gerrit Barendrecht arbeider Vierpolders, 6 de blok genaamd Vlaardingerhil aan Arie Poldervaart Willemszoon vlasboer Vierpolders, 8 de smaltienden aan Dirk Luijendijk Janszoon koopman Vierpolders tezamen om f. 754 E ten verzoeke van de comparant van den Blink als gemachtigde van Van der Minne voornoemd 1 het recht van de kapitteltienden van de landen in de Oudenrug genaamd de Pancrastienden aan Arie van Toledo melkboer Oostvoorne 2. het resterende van voorschreven Pancrastienden onder Oostvoorne als Gouwhoek Middelland gelijk van oude tijden gebruikelijk is geweest zowel van vlas als anderszins aan aan Leendert Oranje melkboer Oostvoorne , 3 de hoektienden in Groot Oosterland aan Job Laaij melkboer Oostvoorne 4. de hoektienden in de Oudenrug aan Jacob Klok Aartszoon koopman Brielle tezamen f. 755-00
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
104
Aktedatum:
21-07-1886
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteJoannes Kornelis Sebastiaan Hendrik Lette gemeente-ontvanger wonende Brielle als mondeling gemachtigde van A. Mr Philip Jacob Baron van Pallandt grondeigenaar wonende te Wassenaar, Willem Anne baron van Pallandt kamerheer des konings wonende op het huis te Werve te Rijswijk, Henriette Philippijne Jacoba baronesse van Pallandt zonder beroep wonde Sassenheim weduwe van Frans Julius baoin van Heemstra, Mr Carel van der Goes kamerheer des konings wonende den Haag zo uit eigen hoofde en als gehuwd met Frederique Baronesse van Pallandt, Guillaume baron van der Duijn gepensioneerd luitenant-generaal wonende den Haag gehuwd met Maria Anna de Beijer, Jhr Mr Willem Sas oudminister van Binnenlandse Zaken te den Haag gehuwd met Alida Kornelia de Beijer, Geertruida van der Brugghen zonder beroep wonende op den huize Oud en Nieuw te Ubbergen en Johannes Hubertus Hoijer bankier te den Haag en B. Jhr Rudolph Izaak Teding van Berkhout notaris te Arnhem als administrerende de tienden in vruchtgebruik en in fidei commissaire eigendom bezeten wordende door Henri de Bosset zonder beroep te Haarlem, Mr Karel Adriaan van der Kemp lid van de gedeputeerde staten van Zuid-Holland wonende den Haag Jhr Mr Aart van der Goes oud gemeente-ontvanger van den Haag wonende aldaar Dr Laurens Reinhart Beijnen oud rector van een gymnasium te den Haag regenten van het Burger Weeshuis te den Haag. Zij verkopen in het openbaar de tiend van het gewas op diverse percelen land en wel aan Jacob van Meurs vlasboer Zuidland, Leendert Peters bouwman Geervliet, Jacob Quispel Aartszoon bouwman Zuidland, Hendrik Nobel arbeider aldaar, Gerrit Veldhuizen koopman aldaar, Jacob van Meurs vlasboer aldaar, Pieter Herrewijnen melkboer aldaar, Hendrik Nobel arbeider aldaar, Daniel van Rij vlasboer aldaar, Kornelis Arkenbout melkboer aldaar Huibrecht Stoof melkboer aldaar, . Tezamen verkocht om f. 2728,
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
100
Aktedatum:
14-07-1886
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteJohannes Dagevos van Rij Senior koopman wonende te Brielle hierna te noemen verkoper die verkoopt aan Jan van Rij winkelier wonende Brielle hierna te noemen koper die van verkoper koopt het huis en erf te Brielle aan de hoek van het Maarland en oostzijde der Voorstraat volgens de kadastrale legger dier gemeente in sectie B nummer 1776 als huis en erf groot 2 roeden 45 ellen. De koopsom bedraagt 3000 gld welk bedrag koper aan verkoper verschuldigd blijft doch te zullen betalen binnen drie maanden na opeising en tegen een rente van 5 % pj.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
56
Aktedatum:
23/04/1886
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties