Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

1.235 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akteKornelis Gerard de Graaff boekhandelaar wonende Brielle als lasthebber van Jan Willem André baron Collot d Escurij kapitein der grenadiers te ´s-Gravenhage zo voor zich en als toeziend voogd over de 2 nader te noemen minderjarigen, voorts als gemachtigde van Charlotte Emilia Wilhelmina baronesse Collot d Escurij zonder beroep wonende ´s-Hertogenbosch gescheiden echtgenoot van Jhr Jacques Arnold Henry de Lannoij officier in ´s-rijks dienst en als toeziend curator over de onder curatele gestelde Karel Jan baron Collot d Escurij, van Jhr Jacob Jan Quarles van Ufford secretaris-generaal bij het ministerie van marine te ´s-Gravenhage als voogd over de 2 minderjarigen Hendrik Gustaaf en Johanna Maria Quarles van Ufford, van Mr David Henry Levysjohn advocaat wonende ´s-Gravenhage als gemachtigde van Willem Hendrik baron Collot d, Escurij zonder beroep wonende Hattem en van Mr Henri baron Collot d,Escurij ontvanger der domeinen te ls-Gravenhage als curator over de voormelde Karel Jan baron Collot d.Escurij. Zij verkopen in het openbaar de hierna omschreven bouw- en weilanden toebehorende voor 1/3e tot de nalatenschap van Hendrica Wilhelmina Clara Rees, voor 1/3e tot de nalatenschap van Maria Anthonia Rees en voor 1/3e gedeelte tot de nalatenschap van Ida Kornelia Rees. De goederen zijn afkomstig van de boedel van Adriana Johanna van den Santheuvel weduwe van Mr Mattheus Rees Gillisz., waarvan niet bekend is of er overschrijving ten kantore van de bewaring heeft plaats gehad. 1e 1 bunder 83 roeden 80 ellen bouwland gelegen iun de polder Oud Rockanje in de Zuidhoek, kad. bek. sectie C nr 35, belast met 80 koppen deeltarwe per jr tbv de Grote Armen van Rockanje of 80 gld voor de registratie, hoogste bieder Leendert Hoogvliet bouwman wonende Rockanje op 150 gld per halve bunder, 2e 1 bunder 12 roeden 10 ellen bouwland in de polder Nw Rockanje in Langeland, kad.bek. sectie C nr 294 belast met een rente van 40 koppen deeltarwe tbv de Grote Armen van Rockanje, voor de registratie
Vervolg akte:
te berekenen voor 40 gld, hoogste bieder Arie de Kievit bouwman Rockanje op 150 gld per halve bunder, 3e 74 roeden 21 ellen bouwland in de polder Oud Rockanje in de Kerkhoek kad. bek. sectie C nr 806,belast met 20 koppen deeltarwe tbv de Grote Armen, voor de registratie te berekenen voor 20 gld, hoogste bieder Aart van der Linde bouwman Rockanje op 180 gld per halve bunder, 4e 1 bunder 27 roeden 90 ellen bouwland in de polder Nw Rockanje in de Molenhoek, kad. bek. als sectie C nr 260 belast met 40 koppen deeltarwe (registratierecht 40 gld) hoogste bieder Leendert Hoogvliet voornoemd om 180 gld per halve bunder, 5e 1 bunder 99 roeden 60 ellen bouwland aldaar in Langeland, kad. bek. sectie C nr 302, belast met 80 kopen deeltarwe per jr tbv de Grote Armen (registratierecht 80 gld) hoogste bieder Dirk Nolten, wonende Rockanje om 145 gld per halve bunder en 6e 70 roeden 80 ellen weiland in de polder Strijpe in de Ommeloop, hoogste bieder Willem van Buuren bouwman wonende Rockanje op 240 gld per halve bunder. Volgende akte 07/12/1846 nr 170. De percelen worden eerst afzonderlijk gemijnd en daarna in combinatie met als resultaat dat is gemijnd op perceel 1 door Roeland Boender bouwman Rockanje op f. 624,92, perceel 2 dezelfde Boender op f.345,27, perceel 3 Leendert Hoogvliet voornoemd op f. 296,84, perceel 4 Willem van Buuren voornoemd op f. 514,16 en percelen 5 en 6 Johannes Marius van der Minne rijksontvanger van en wonende Kethel op f. 1.006,57, totaal verkocht om f.2.787,76.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
165
Aktedatum:
30/11/1846
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteFrancois Beukelman bouwman wonende Rockanje ook genoemd en geschreven Frans Beukelman verkoopt in het openbaar de navolgende onroerende goederen gelegen onder Rockanje polder Lodderland hoek Slikland aan de Lodderlandsedijk kadastraal bekend in sectie B als 1e 1 bunder 78 roeden bouwland nr 486 uitweg hebbende over het daaraan gelegen erf van Kornelis van Marion bekend gemeente Rockanje in sectie B nr 483, hoogste bieder Leendert Pieter van den Blink candidaat-notaris wonende Brielle voor zich of nader te noemen meester om 355 gld per halve bunder, 2e 1 bunder 44 roeden bouwland nr 480 en 88 ellen dijkweiland nr 481 hoogste bieder Willem Schoon zonder beroep te Vierpolders om 475 gld per halve bunder met verklaring, 3e 3 bunders 46 roeden bouwland nr 475, hoogste bieder Leendert van Rij bouwman te Rockanje om 380 gld per halve bunder met verklaring en 4e 2 bunders 44 roeden 50 ellen bouwland nr 467, hoogste bieder Job van den Brand zonder beroep te Brielle om 335 gld per halve bunder met verklaring.. Volgende akte 24-09-1886 nr 131. De percelen worden eerst afzonderlijk opgehangen en gemijnd en daarna in combinatie, met als resultaat dat alle percelen zijn gemijnd door Wllem van der Linde Jacobszoon bouwman te Rockanje om f. 7238,23 alsmede voor de vastgestelde som bij perceel 4 f. 10,-- tezamen f. 7248,23 alle percelen zijn gegund.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
126
Aktedatum:
20-09-1886
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteMr Hubert Philippus de Kanter procureur wonende Brielle als lasthebber van Adriaan Pieter Anthonie Hein handelsgeëmployeerde wonende Batavia tijdelijk residerende te Buitenzorg. De comparant verklaart namens zijn lastgever te willen overgaan tot de openbare veiling van: A Binnen de gemeente Rockanje 1. In de polder Strijpe in de Moonhoek in sectie C 1 bunder 38 roeden 20 ellen weiland nr 488, 1 bunder 43 roeden 20 ellen weiland nr 495 en 75 roeden 60 ellen rietland nr 1037 zijnde de percelen nrs 488 en 495 belast met uitweg tbv de onder 3 te omschrijven percelen in dezelfde gemeente gelegen, bekend in sectie C nrs 462 en 461 en hebbende nr 1037 uitweg over de nummers 462 en 461, hoogste bieder Leendert van Buuren Willemszoon om 350 gld per halve bunder voor zich of nader te noemen meester, 2e in de polder Strijpe in de Moorhoek in sectie C 86 roeden 30 ellen rietland nr 462 en 4 bunders 58 roeden 80 ellen Rietland nr 461, beiden belast tbv met uitweg tbv perceel C nr 1037, hoogste bieder Pieter van der Velde arbeider Rockanje om 100 gld per halve bunder met verklaring, 3e in de polderr Strijpe in de Moonhoek in sectie C 1 bunder 36 roeden 50 ellen weiland nr 583 aan de Moordijksenweg hoogste bieder Teunis Briggeman arbeider Rockanje om 340 gld per halve bunder met verklaring, 4e in de polder St.Anna in Voethoek in sectie D 2 bunders 33 roeden 90 ellen weiland nr 134 en 72 roeden weiland nr 155 aan de Voethoeksenweg, hoogste bieder Leendert 't Mannetje bouwman Rockanje om 340 gld per halve bunder met verklaring, B in de gemeente Geervliet polder Simonshaven in sectie C 5e 8 roeden 50 ellen Rietland nr 464, 2 bunders 31 roeden 40 ellen weiland nr 463, 1 bunder 54 roeden 10 ellen weiland nr 466 en 14 roeden 10 ellen weiland nr 467 aan de Hoogenweg, hoogste bieder Mr Hubert Philippus de Kanter voornoemd om 340 gld per halve bunder met verklaring, 6e 3 bunders 26 roeden 30 ellen weiland nr 470 en 19 roeden rietland nr 471 aan de Hoogeweg, hoogste bieder
Vervolg akte:
Dirk van der Linden bouwman te Geervliet om 410 gld per halve bunder met verklaring, 7e 1 bunder 12 roeden 90 ellen weiland nr 473 en 1 bunder 10 roeden 80 ellen weiland nr 474 aan de Hoogenweg, hoogste bieder Arie Moerman schoenmaker te Geervliet (Simonshaven) om 375 gld per halve bunder met verklaring en 8e 1 bunder 76 roeden 60 ellen weiland nr 489 aan de Lageweg, hoogste bieder Dirk van der Linden voornoemd om 500 gld nr per halve bunder met verklaring. Volgende akte 17-05-1886 nr 73. De percelen worden eerst afzonderlijk en daarna in combinatie geveild met als resultaat dat perceel1 is gemijnd door Leendert van Buuren Willemszoon voornoemd om f. 2513,28,perceel 2 door Leendert Hoogvliet Dirkzoon en zijn broer Pieter Hoogvliet Dirkzoon bouwman te Rockanje om f. 1330,05, 3 voor Pieter Rehorst melkboer Rockanje om f. 985.53, , 4e Jannetje Schuddebeurs zonder beroep te Rockanje weduwe van Willem Dedert om f. 856,52, 5e Hendrik Marius Preuijt Jan Dirkzoon secretaris van de polder Abbenbroek wonende Geervliet om f. 3136,70, 6e dezelfde om f. 2985,11, 7e Arie Moerman voornoemd om f. 1633,01 en 8e Wouter van der Sluijs smid te Geervliet (Simonshaven) om f, 2162,60 tezamen f. 15602,80. en bij akte op 20-05-1886 nr 75 verklaarde de verkoper alle percelen te gunnen.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
71
Aktedatum:
10-05-1886
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteA. Bastiaan van de Werk notaris te Zaltbommel als gemachtigde van 1. Evert Otto Brands schoenmaker wonende Harderwijk, 2. Otto Brands arbeider aldaar en 3 Huijbertus Lettink timmerman wonende Amsterdam als in g.v.g. gehuwd met Sophia Maria Johanna Brands, zijnde de gemelde Evert Otto, Otto en Sophia Maria Johanna Brands tezamen de enige erfgenamen bij versterf van na te noemen Jacobus Johannes Adrianus van der Linden de Hartigh gewoond hebbende en overleden te Zaltbommel, B. Pieter Jacobus Wajon winkelier wonende te Brielle voor zich en C. Leendert Pieter van den Blink candidaat-notaris wonende Brielle als gemachtigde van Jacobus Voordendag aannemer van Publieke Werken wonende Nieuwenhoorn. Zij willen overgaan tot de openbare verkoop van de hierna te omschrijven onroerende goederen respectievelijk van de lastgevers van de comparant sub A genoemd, van de comparant sub B genoemd en van de lastgevers van de comparant sub C genoemd, liggende in verschillende gemeenten, zoals hierna zal worden aangeduid, bestaande de te verkopen onroerende goederen in gemeente en polder Nieuwenhoorn in sectie C in de Welhoek 1e 1 bunder 60 roeden bouwland nr 158 aan de Ravenscheweg hoogste bieder Leendert Emmerzaal Hugozoon zonder beroep te Nieuwenhoorn om 270 gld per hakve bunde rvoor zich of nader te noemen meester.2e. 2 bunders 17 roeden 20 ellen bouwland nr 172 aan de Kouwenoordseweg hoogste b ieder Judith Monnekendam koopman te Brielle om 200 gld per halve bunder met verklaring.3.e. 1 bunder 78 roeden 90 ellen bouwland nr 173 aan de Kouwenoordseweg hoogste bieder Leendert Dirk Hoogvliet timmerman te Rockanje om 235 gld per halve bunder als voren 4e. 1 bunder 66 roeden 30 ellen bouwland nr 174 aan de hoek van de Kouwernoordseweg en Welleweg hoogste bieder Leendert Hoogvliet Dirkzoon bouwman Rockanje om 235 gld per halve bunder met verklaring. 5e. 2 bunders 25 roeden 20 ellen bouwland nrs 177 en 178 aan de Welleweg, hoogste bieder Jacob van der Linden Willemzoon
Vervolg akte:
combinatie met als resultaat dat is gemijnd op de percelen 1 en 7 Leendert Emmerzaal Hugezoon voornoemd om f.2036,46, 2 Kornelis Gabriel Trouw bouwman Nieuwenhoorn om f. 984,46, 3 en 4 Willem Hoogvliet timmerman te Nieuwenhoorn om f. 1776,90, 5 Johannes van der Poel bouwman Nieuwenhoorn om f, 939,33, 6 Jacob Morisse vleeshouwer te Hellevoetsluis om f. 689,19, 8 Adrianus Bouwman voornoemd om f.306,51, 9. Jacob van der Linde Willemzoon en Lubertus Buis rentmeester te Brielle om f.305,95, 10 t/m 12 Hendrik Marinus Preuijt Jan Dirkzoon secretaris van de polder Abbenbroek wonende Geervliet om f. 4137,17, 13 Jan Antonie Visscher arts wonende Brielle om f. 1226,00 en 14 is gemijnd voor de verkoper Voordendag zodat dit onverkocht is gebleven. De overige percelen worden gegund.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
48
Aktedatum:
001-04-1886
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties