Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

1.550 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akteTestament van Arij van Kuijk zonder beroep wonende Brielle. Hij herroept alle voorgaande testamenten en legateert aan zijn nicht Anna Hendrina Siefers zonder beroep echtgenote van Jan Pols schipper met de rang van sergeant bij het Korps Torpedisten te Brielle wonende aldaar onder de last tot betaling als nader wordt vermeld het hem in eigendom toebehorend onroerend goed te Brielle zijnde het huis met erf aan de Voorstraat getekend wijk 3 nr 87 kadastraal bekend als huis,schuur en erf groot 1 roede 35 ellen sectie B nr 1597 en zulks tegen betaling aan zijn nalatenschap van 1500 gld. De legatarisse moet zich omtrent de aanneming van het legaat verklaren en aan de last tot betaling aldaar binnen 1 maand nadat zij daarvan zal zijn aangemaand. Bij aanneming moet de bedongen betaling geschieden onder bijvoeging van een interest van 5% per jr sedert de dag van overlijden van de testateur tot aan de betaling, terwijl alle lasten en betaling van die dag van overlijden van de testateur. Indien de legatarisse mocht zijn overleden voor de testateur dan legateert hij voormeld onroerend goed aan haar echtgenoot Jan Pols voornoemd onder dezelfde last .Hij benoemt tot enige erfgenamen zijn naaste bloedverwanten en tot uitvoerder van zijn uiterste wil Jan Pols voornoemd.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
166
Aktedatum:
03-12-1886
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteTestament van Dina Vingerling zonder beroep wonende Spijkenisse gehuwd met Cornelis van Rij arbeider wonende Spijkenisse, Zij herroept alle voorgaande testamenten en legateert aan haar echtgenoot Arij van Rij voornoemd al de roerende en onroerende goederen haar nalatenschap alsmede die van haar boedel onder de voorwaarde om de waarde daarvan in haar nalatenschap te storten in gereed geld dan wel te verrekenen met het hem toekomende. Dit legaat is echter persoonlijk,zodat dit niet toevalt aan de erfgenamen harer echtgenoot en hij mag dit niet aan anderen overdragen dan slechts aan haar zoon Leendert van Rij. Indien haar echtgenoot dit legaat niet geniet omdat hij voor haar is overleden of indien zij heeft verklaard dit niet te aanvaarden of om welke andere reden aan hem niet is afgegeven, legateert zij dit aan haar genoemde zoon Leendert van Rij voornoemd. eveneens onder de last de waarde te betalen Zij benoemt tot enig erfgenaam zijn genoemde vrouw Dina Vingerling en zij benoemt tot uitvoerder van haar uiterste wil haar genoemde zoon Leendert van Rij
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
112
Aktedatum:
02-08-1886
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteTestament van Arij Borstlap Leendertszoon zonder beroep te Brielle. Hij herroept alle voorgaande testamenten en legateert zonder betaling a. aan zijn zoon Leendert Borstlap te Zuidland zijn mahoniehouten bureau, b. aan zijn zoon Arij Borstlap te Rotterdam zijn mahoniehouten stoel met plaatje door hem verkregen van de officieren van het korps Torpedisten, c.aan zijn dochter Neeltje Borstlap gehuwd met Arie de Man sr te Brielle zijn mahonie houten hoekkast, d. aan zijn dochter Adriana Pieternella Borstklap gehuwd met Willem Prins te Maassluis zijn eikenhouten kofferkabinet, een aan zijn dochter Dina Borstlap gehuwd met Pieter Prins te Brielle zijn mahoniehouten tafel en het kleine mahoniehouten tafeltje. Hij legateert onder de last van na te noemen bedrag a. aan zijn zoon Arij Borstlap voornoemd zijn gouden horloge onder de last om daarvoor aan zijn nalatenschap 15 gld te betalen. b. aan zijn zoon Leendert Borstlap zijn gouden horlogeketting met signet gemerkt L.B.L. onder de last tot betaling aan zijn nalatenschap van een bedrag van 15 gld, Hij legateert aan de kinderen van wijlen zijn zoon Kornelis Borstlap gezamenlijk zijn horloge koordje met gouden schuifje, waarin staan de letters van hem en wijlen zijn vrouw mits betalende 30 gld in geld, en ij legateert aan zijn zonen Leendert en Arij Borstlap gezamenlijk zijn boven en onder kleren, indien een of meer der legatarissen voor de testateur mocht zijn overleden dan benoemt hij diens wettige afstammelingen het aan de overledene gelegateerde genieten met of zonder last van betaling.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
102
Aktedatum:
17/07/1886
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteTestament van Jannetje Hoogwerf zonder beroep te Brielle echtgenote van Bos Havenaar mede zonder beroep aldaar. Zij herroept alle voorgaande testamenten en benoemt tot enig erfgenaam haar genoemde man. Mocht deze voor haar overlijden dan benoemt zij tot enige erfgenamen harer nalatenschap voor de helft haar door de wet geroepen erfgenamen en voor de helft zij die bij haar overlijden door de wet tot erfgenamen van haar genoemde man zouden zijn geroepen, indien hij alsdan zonder testament was overleden en wel in gelijke verhouding als zij zijn nalatenschap alsdan volgens de wet zouden geërfd hebben.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
79
Aktedatum:
29-05-1886
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties