Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

1.173 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akteJob Barendrecht grindwegwerker wonende Vierpolders schuldig aan Willem Schoon bouwman wnende aldaar 660 gld wegens geleend geld. Waarborg een gedeelte dijkgrond ter grootte van 2 roeden 70 ellen van de Rattendijk, liggende binnen de gemeente Vierpolders en uitmakende het zuidelijkste gedeelte zoals zulks is afgebakend van het perceel, geheel kad. bekend als 15 roeden 34 ellen in sectie B nr 658 met het door of vanwege de schuldenaar onlangs op dat gedeelte nieuw gebouwd huis, beide kad. niet afzonderlijk bekend en aan schuldenaar in eigendom toebehorend en niet belast. Borgen Jan Oversteeg Arkenbout timmerman en Arij Barendrecht arbeider beiden wonende Vierpolders.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
57
Aktedatum:
14/05/1869
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteLeendert Noordermeer Pieterszoon bouwman wonende Oostvoorne is schuldig aan de dames Anna Maria Lucretia en Johanna Jacoba Hofkes zonder beroep beiden wonende den Haag f. 2200,00 tegen een rente van 5% per jr. met vrijwillige aflossingen van tenminste f.100 per jr. Waarborg de percelen gemeente Oostvoorne kadastraal bekend sectie D als huis groot 84 ellen nr 983 en bouwland groot 1 bunder 11 roeden 37 ellen nr 984 in de hoek de Koepad en onbelast.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
172
Aktedatum:
28-12-1886
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële aktePieter Rehorst melkboer wonende Rockanje is schuldig aa Jacob van Beek zonder beroep wonende Oudenhoorn 1000 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr met jaarlijkse aflossingen van 50 gld . Waarborg de navolgende onroerende goederen als A 1 bunder 36 roeden 50 ellen weiland gemeente Rockanje polder Strijpe in de Moorhoek, kadastraal bekend sectie C nr 503 aan de Moerdijkseweg en B.het recht van erfpacht op de percelen gemeente Rockanje polder Stuifakker, kadastraal bekend in sectie B al;s bouwland groot 1 bunder 24 roeden 30 ellen nr 789 huis en erf groot 6 roeden 30 ellen nr 790, zijnde gemeld perceel bekend als bouwland, thans weiland en tuin groot 6 roeden 80 ellen nr 750 met al het daarop gebouwde, zijnde het sub B gemelde bezwaard met 2 inschrijvingen tezamen 700 gld tbv de weduwe Van Kruijne te Brielle en overigens niet bezwaard
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
107
Aktedatum:
27-07-01886
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteArie de Groot korporaal bij het Korps Torpedisten wonende Brielle is schuldig aan het Fonds Armen Leenbeurs te Brielle 1000 gld wegens geleend geld tegen een rente van 3 1/2% per jr, met jaarlijkse aflossingen van 50 gld. Waarborg het huis en erf gelegen aan de zuidzijde van het Maarland te Brielle kadastraal bekend in sectie B nr 443 groot 1 roede 30 ellen wijk 4 nummer 19, welk huis heden door hem is aangekocht bij akte van transport voor zelfde notaris verleden.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
65
Aktedatum:
06-05-1886
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties