Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
1.390 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Rekening van Kornelis Arens van den Ban en Arent Pieters Kwak als bij testament van 14-11-1735 door Stijntje Kornelis de Wit, weduwe van Aren Otte van den Ban, gewoond hebbend en overleden in Briels Nieuwland, aangesteld tot voogden over haar minderjarig na te laten kinderen. Gedaan in handen van Jacob van den Ban, meerderjarige jongeman te Nieuwenhoorn, Kommer de Gruiter als in huwelijk hebbende Neeltje Arens van den Ban, eerste rendant als mede-erfgenaam en nog als mede-voogd over Arentje Arens van den Ban, allen kinderen van Stijntje de Wit voornoemd. Er is een bouwoning met eigen landerijen. Verkoop van graan aan schipper Kruin van Tol. Aan Pieter de Boo als armmeester van Zwartewaal werd deeltarwe gegeven gekomen van 1 G 170 R onder Oud Helvoet. Aan de smid Andries van der Hoef is voor het slijpen van scharen etc. betaald met tarwe. 4 G 284 R vlasland werd verhuurd aan Jan van Kempen, Pleun van der Mast en Leendert Klements. Meekrapland werd verpacht aan George van Hoogwerf en Johan Hogewerf. Er werd vee verkocht aan Leendert Nederveld, Maarten Bakker, Kommer de Gruiter, de kapitein Vroman. Enkele dieren werden gedurende de administratie van de voogden vermist. Eerste rendant neemt een deel van de hafelijke goederen en landerijen over tegen taxatiewaarde. Hetzelfde geldt voor de bouwwoning (woonhuis, schuur, bergen, wagenhuis, stookkeet en korenmolen) met 229 R boomgaard, mestputten, brandhout etc. Op dit alles rusten nog vele lasten. Landpacht werd betaald aan Arie Hogendijk, Kornelia Burgvliet, Adriaan van Beek als rentmeester van Marinus van Ardenne en van de erfgenamen van Alexander de Bie, aan George van Hoogwerf, Francois de Mirel, Kornelis Mosterdijk, Jacob Kouwenoort, Jan Keiser, Kornelis van Zelderen, Kornelis van IJsendoorn als armmeester van Nieuwenhoorn, Pieter de Boo als armmeester van het Nieuwland en Pieter Lagerwoude. Op de boerderij werkten Jan Meuldijk, Abraham Plooster en Gabriel Romein als knechts en Annetje Romein, de zuster van Kornelis va
Vervolg akte:
n der Voorde en de zuster van Frans Groenendijk als meid. Dirk Eland wordt vermeld als koster van het Nieuwland. Kornelis Patijn, Hendrik Schouten, Aalbert van de Mossel, Hendrik Warning Jan van Ek, Koenraad Guman en Jan Plooster verrichtten landarbeid. Gelein Schreur maakte kleding. Antonie Mathol en Willem van der Bijl leverden stoffen. Jan Vrijdag werkte als glazenmaker, Hendrik van der Linden als metselaar. Dorsloon werd betaald aan Jan Heersen en Jan Lurk. Joris van der Schild leverde koperwerk, Jan Waardenberg repareerde pompen. Michiel IJserman leverde hout. Kommer de Gruiter werkte als wagenmaker, Wouter van der Bijl als schoenmaker, Kruin van Tol leverde bier. Leendert van Tol inde smaltienden. Jan Kammel in Brielle matte stoelen, Jacobus van Dorsen leverde winkelwaren. Ene Leendert Noorddijk was door de overledene aangenomen voor 'kost en kleer'. Dienders kregen nieuwjaarsgeld en vastenavondgeld. Jannetje Ronge verkocht aardappelen en knollen. Bij verkoop van vee op de markt te Brielle moest staan- of touwgeld worden betaald. Hugo Bos werkte als landmeter. De tweede rendant wenst voor zijn werk als voogd geen betaling. Rekening gesloten op een saldo van f 2831, in de herberg van De Prins te Brielle. Volgt kaveling.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
15/06/1738
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Pieter de Graeff Isaaksz
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Willem van Assendelft, burgemeester van 's-Gravenhage veilt in de Doelen te Brielle de pacht van tienden.
- onder Klein en Groot Oosterland
3e blok, de Slepe, pachter Leendert Bouwens Dekker
4e blok, de Ommeloop, Kornelis Kooiman de oude
6e blok, de Adderhoek, Leendert Mondeling
7e blok, de Polderhoek, Nicolaas Honig
8e blok, de Scheidweke, als voren
- onder Rugge en het Zuurland
de Ommeloop, Leendert Mondeling
3e blok, het Lagewoud, Floris van Toledo
5e blok, de Kerkhoek, Job Roskam
- onder Oostvoorne
1e blok, de Oude Rik, Leendert Warnaar
2e blok, de Aalbrechtshoek, Jan Laai
3e blok, de Pinnepot, Jacob Hendriks van der Post
4e blok, het Middelland, Joris van den Ban
5e blok, de Goudhoek, Willem van Hulst
6e blok, de Geest, Kornelis Touw
7e blok, het Voorwesterland, Adam van Toledo
8e blok, de Gijsenhoek, Jacob van der Post
9e blok, de Koepad, Job Roskam
- onder Oud Rockanje
1e blok, het Voorlodderland, Teunis Roskam
2e blok, het Heitje, Jan Horreman
3e blok, de Vogelenzang, Floris van Toledo
4e blok, Hoog en Laag Strype, Adam Roskam
5e blok, de Vinkenhil, Teunis Roskam
6e blok, de Moorhoek, Jan 't Mannetje
tienden van neiuwendijk en Heindijk niet gegolden
de Kerkhoek, Arie Timmerman
Getuigen Hermanus Mandenmaker, bode, en Jacob Kahoen, stadsomroeper.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
17/07/1742
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Pieter de Graeff Isaaksz
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Alexander van Yperen als in huwelijk hebbende Katharina Elisabeth de Lange, die enige dochter en erfgename was van haar vader dr. Martinus Lotharis de Lange, veilt te Brielle in de Doelen de pacht van tienden.
- onder Nieuwenhoorn
13e blok, de Westhil, pachter Leendert Vermaas
14e blok, het Hallingsland, de weduwe van Leendert Kornelis Dekker
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
17/07/1759
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Pieter de Graeff Isaaksz
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Kornelis van Affelen van Saamsfoort, schepen van Vlissingen, thans wonend te Brielle, machtigt Jan van Hezel, solliciteur-militair te Amsterdam, namens hem zijn aandeel te ontvangen in een hypotheekbrief van f 7000, hem toekomende als mede erfgenaam van Katharina Toorn weduwe van Pieter Schoneveld. De hypotheek, ten laste van wijlen Maria Mees, weduwe van Jan Swaan, is gevestigd op twee huizen en erven te Amsterdam, die bij decreet van het stadsbestuur aldaar bij executie zijn verkocht. Getuigen Klement Isaak van Affelen en Hendrik van den Berg.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
28/01/1753
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
Pieter de Graeff Isaaksz
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties