Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
1.214 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Inventaris van de goederen nagelaten door Johan Meis, in leven koopman te Brielle, op verzoek van Adriaan van Mens, medicinae doctor te Rotterdam en Willem Hooier , secretaris van Brielle, executeurs testamentair, opgesteld in presentie van Ida Meis, weduwe van Johan de Bois te Brielle, Adriaan Drom als in huwelijk hebbende Ingetje de Jong en Joost Verstappen als in huwelijk hebbende Elisabeth van Leeuwen. Overledene testeerde met wijlen zijn huisvrouw op 13-4-1684 voor notaris Joris van Ekeren en deponeerde op 26-11-1692 een codicil bij notaris Willem Lakenkoper.
Huis en erf aan de noordzijde van de Comanstraat te Brielle, sterfhuis van overledene. Nog een klein huisje ten oosten daarvan, bewoond door Annetje Akkersdijk. Huis en erf in het Zuideinde, ten noorden van de grutmolen. Huis en erf op het Slagveld, bewoond door Pieter Jans Vaarling. Een boomgaard of tuin op het Slagveld en de volgende landerijen:
- onder Rugge 2 G 208 R in de Siekhuishoek in het Suijerland op nr. 32
- onder Rockanje 5 G in Hoog en Laag Strype op nr. 13 en 9 G in de Kloosterhoek nr. 1 (pachter Evert Joris Rietdijk)
- onder Nieuwe Goote 4 G 13 R in de 5de blok nr.4 (pachter Jacob Krijns Poel)
- onder Naters met de Nieuwe Goote bedijkt 1/3 in 8 G op nr. 9 (pachter Kors Kornelis Jongeboer
- in Pancrasgors 3 G in nrs. 1, 6 en 7 (pachter Huig Kornelis Langendoen)
- onder Nieuw-Helvoet 5 G 260 R in de Gaarhoek nr. 61 (pachter Jacob Leenderts Nolleman)
- onder Nieuwenhoorn 8 G 225 R in de Bonsenhoek nrs. 3 en 19 (pachter Kornelis Geleins Kouwenoort) en 1 G 280 R aldaar nr. 15 (pachter Jacob Willems Bleiker)
- in Briels Nieuwland 1 G 208 R in de Dam op nr. 2 (pachter Adriaan de Gaai)
- onder Heenvliet 1 G 203 R in Abbewerve en 1 G 126 R in Oude Haaye (pachter Jacob Krijns Poel) , 1 G 106 R in Abbewerve (pachter Bastiaan Speelpenning) en nog 2 G 21 R aldaar gemeen met de Armen (pachter Pieter Jans Timmerman)
- onder Abbenbroek 2 G 128 R aan de Katerwaalsedijk in de Waalhoek nr. 2 en 2 G
Vervolg akte:
149 R op de grond van Abbenbroek met Oudenhoorn nr. 27 (pachter David Hoenderhoek) en 294 R in de Middelhoek aan de Hilseweg op nr. 52 (pachter Aren Lieve)
Overledene bezat 1/6e deel in een meestoof aan de Piermanswel te Brielle en 1/8e deel in een meestoof onder Nieuwenhoorn. Er zijn obligaties op de kantoren van diverse ontvangers op naam van overledene en ten name van Jacob Hendriks Pringel (1667), Thomas van Son (1668), Lijsbeth Klaas (1668), Leendert Jans de Goede (1668), de weeskinderen van Kornelis Klaas (1667), Korstiaan Meis, schout van Rockanje (1667) en Andries van der Haven (1672, 1675 en 1679).
Hypothecaire vorderingen op het huis van Lambrecht Lambrechts Seeman aan de noordzijde van het Maarland (1683), dat van Jacques Manrijke in de Nieuwstraat (1662), woning en land onder Oostvoorne van Aren Jacobs van der Poel (1661) en Paulus Jacobs van der Poel (1689)
Er is een belang van 25 % in een buisschip De Meijboom, stuurman Leendert Jans Arkenbout) en in een visschuit De Mack.
Een grote variëteit aan munten: pistolet, Poolse vierdubbele dukaat, ducaton, rijder, rechte Jacobus of souverein, verkeerde Caroline of omkijker, rozenobel, portegalois, albertin, Philipsgulden, guinee, kruisrijder, Spaanse mat, Engelse kroon.
Veel gouden sieraden, waaronder een ketting van twee el, een hoofdijzer en een haarnaald, wapenring, hoepringen (glad en geamandeliseerd) en knopen.
Een rijke, gedetailleerd beschreven inboedel, waaronder een schilderij van Vosmaer, een Triomf van Venus, portretten van Jan de Wit en Kornelis de Wit en van verscheidene Remonstrantse predikanten. Er is een catalogus opgenomen van 75 boeken. In de schuren is een grote voorraad meekrap in allerhande kwaliteiten en stadia van bewerking.
Er zijn pachtschulden aan Pieter Jacobs van Rij, Jacob Kleiburg, Kornelis Warbol, Jacob Nolleman, Kornelis Klaas Bogaard, Pieter Kornelis Roderhoef, Waling Arens, Aart Jans van Rugge, Aren Nolleman, Aart Klaas en Kornelis Jans van Prooien.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
13/12/1692
Aard van de akte:
inventaris
Naam notaris:
Paulus van Brakel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Mutueel testament van Pieter Dankerts de Vos en Jacomijntje Klaas van Apeldoorn, echtelieden te Brielle. Zijn voorzoon heeft nog f 100 tegoed als moederlijk erfdeel. Toeziend voogd is Jan Jans Dekker te Brielle. Seclusie van de weeskamer.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
27/12/1692
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Paulus van Brakel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Aanvullende inventaris van de boedel van Katharina Kornelis, weduwe van Hendrik Steen te Brielle. Twee oude bedden en een broederpan, verkocht aan Pieternella Langstraat. Verder is er een oud okshoofd.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
01/10/1692
Aard van de akte:
inventaris
Naam notaris:
Paulus van Brakel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Annetje Korse huisvrouw van Jan Klaas Kloosterweg te Brielle, Otto Jacobs van Tol en Lijsbeth Jans Bout, echtelieden te Oostvoorne en Jacob Kroon en Lijsbeth Andries, echtelieden te Heenvliet, stellen zich borg voor Kloosterweg voornoemd in diens pacht van imposten.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
15/09/1692
Aard van de akte:
borgtocht
Naam notaris:
Paulus van Brakel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties