Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
1.135 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Testament van Lambrecht de Graaff broodbakker wonende Heenvliet. Hij benoemt tot enig erfgenaam zijn vrouw Jacomijntje van Beek. Getuigen Teunis Kraaienbrink arbeider en Christiaan Gerhards kleermaker beiden wonende Heenvliet.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
1
Aktedatum:
20/01/1841
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Marinus Leonardus van den Tol
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Arie Herweier eigenaar en lid van het bestuur van en wonende Abbenbroek verkoopt aan Pieter Wildeman winkelier wonende aldaar: 1e een huis en schuur in Abbenbroek zijnde de herberg de Gouden Leeuw met daarbij behorende erf, kad. bek. sectie A nr 530 met 3 roeden 31 ellen land, het huis getekend met 52 belast met een erfpacht van 30 ct per jr tbv de Hervormde Gemeente van Abbenbroek, 2e een schuur aan de Achterweg met daarbij behorend erf sectie A nr 534 groot 48 ellen, belast met een erfpacht tbv de gemeente en polder Abbenbroek elk voor de helft van 35 ct per jr, 3e een drooghuisje en erf aan de Gemenelandsedijk groot 7 ellen in sectie A nr 754 en 4e een tuin aan dezelfde dijk groot 5 roeden 80 ellen in sectie A nr 755 belast met een erfpacht tbv de heer van Abbenbroek van 30 ct per jr, verkoper aangekomen bij akte van transport op 21/06/1836 voor nts van Arkel te Brielle gepasseerd, waarvan een afschrift is overgeschreven ten kantore van bewaring te Brielle op 21/06/1836 in deel 59 nr 35. De koopprijs bedraagt 2300 gld, waarvan 300 gld is betaald waarvoor kwijting bij deze en de 2000 gld in termijnen met ten minste 100 gld met een rente van 5% per jr waarvoor hypotheek op het verkochte wordt verleend.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
19
Aktedatum:
22/02/1837
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Marinus Leonardus van den Tol
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Inventaris van de boedel in gemeenschap bezeten geweest door Leendert van der Giessen, sjouwerman te Heenvliet en Alida Valkhof, overleden te Heenvliet resp. 11-4-1859 en 9-2-1847. Kinderen/erfgenamen zijn - Nicolaas van der Giessen, loods te Hellevoetsluis - Gerrit van der Giessen, varensgezel te Heenvliet - Johanna van der Giessen te Heenvliet - Jannetje van der Giessen te Gorinchem - Alida van der Giessen, dienstbode te Brielle - de minderjarige Arie van der Giessen, geb. 18-8-1841, en Leendert van der Giessen, geb. 16-12-1843. Toeziend voogd is Nicolaas van der Giessen, bouwman te Gorinchem. Volgt opsomming van huisraad, kleding en sieraden, aanwezig in huis nr. 105a. Dit huis, kad. B 1268, staat op erfpachtgrond uitgegeven door de gemeente Heenvliet. Op het huis rust een hypotheek van f 650 tbv Andries van der Graaf te Geervliet. Getuigen zijn Klaas Kooiman en Willem Dedert, timmerlieden te Heenvliet
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
43
Aktedatum:
05/08/1859
Aard van de akte:
inventaris
Naam notaris:
Marinus Leonardus van den Tol
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Inventaris van de boedel in gemeenschap bezeten geweest door Arie de Bruin, bouwman te Geervliet, en diens aldaar op 9-5-1859 overleden echtgenote Anna Kwak. Zij testeerden te Dordrecht op 1-10-1844 tov notaris Huibrecht Schuiten. Minderjarige kinderen zijn: Christiaan de Bruin, geb. 7-9-1846, Maartje de Bruin, geb. 7-7-1848, Teunis de Bruin geb. 23-1-1850, Jacob de Bruin, geb. 24-9-1852 en Boudewijn de Bruin, geb. 1-10-1856. Toeziend voogd is Kornelis de Winter te Geervliet. Volgt opsomming van huisraad, kleding en sieraden, aanwezig in het woon- en sterfhuis te Geervliet, de bouwwoning op nr. 67, kad. B 433. Levende have: 25 paarden, 71 stuks rundvee, 21 schapen en 8 varkens. Volgt taxatie van hooi en gewassen te velde. Tot de boedel behoort een aandeel van 1/64 in het barkschip de Jan van Schaffelaar. In contanten is f 3613 aanwezig. Er zijn vorderingen op derden ter waarde van f 1258. Volgt opgave van obligaties. Landerijen onder Biert, kad. E 53, 54 en 55 en in de Noordhoek, kad. B 458 en 459. Over pacht van woning en landerijen is f 4506 verschuldigd aan Jacob Maurits te Dordrecht.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
42
Aktedatum:
03/08/1859
Aard van de akte:
inventaris
Naam notaris:
Marinus Leonardus van den Tol
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties