Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
10.791 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Mr Abraham Mattthieu de Rouville burgemeester van en wonende Brielle gehuwd met Jeanne Charlotte Anna Lette, Olke Arnoldus Uhlenbeck luitenant ter zee 1e klasse wonende Brielle in g.v.g. gehuwd met Maria Jeanne Arnoldina Lette, George Frederik Lette burgemeester van Oostvoorne wonende Brielle zo voor zich en als gemachtigde van a. Sebastiaan Hendrik Lette burgemeester van Helder wonende aldaar, b Antoinette Lette en c. Charlotte Eleonore Louise Lette beide laatstgenoemden zonder beroep wonende Brielle, alle Lettes als enige kinderen en erfgenamen van wijlen Mr Nicolaas Joannes Kornelis Lette van Oostvoorne burgemeester van Brielle overl. te Hellevoetsluis 03/02/1851. Zij verkopen in het openbaar onder Oostvoorne 1e. 1 bunder 46 roeden 96 el
weiland aldaar, sectie A nr 117bis en 571, hoogste bieder Goris Jacobus de Man bakenstoker Oostvoorne op 360 gld per halve bunder voor zich of nader te noemen meester, 2e 60 roeden 10 ellen weiland in het dorp, sectie A nr 572, hoogste bieder Bastiaan van der Hoek arbeider Oostvoorne om 405 gld per halve bunder, 3e 45 roeden 74 ellen bouwland aan de Achterweg sectie A nrs 222 t/m 225, hoogste bieder Jan Verhoeff winkelier Oostvoorne om 370 gld als voren. In de hoek het Middelland 4e 1 bunder 36 roeden 80 ellen bouwland aan de Hoofdweg, sectie D nr 296 hoogste bieder Johannes Arkenbout bouwman Oostvoorne om 210 gld als voren, voor zich of nader te noemen meester. In de Goudhoek 5e 1 bunder 62 roeden 20 ellen weiland aan de Moolweg sectie D nr 243 hoogste bieder Pieter Arkenbout korenmolenaar Oostvoorne om 450 gld als voren, 6e 1 bunder 55 roeden weiland aan de zelfde weg sectie D nr 274 hoogste bieder Pieter Arkenbout voornoemd om 455 gld als voren. In de Pinnepot 7e 2 bunders 49 roeden 60 ellen bouwland aan de Dalweg sectie D nr 316 hoogste bieder Jacob Buskop melkboer Oostvoorne om 225 gld als voren, 8e 1 bunder 32 roeden weiland langs de Grindweg over de Kleidijk sectie D nrs 344 en 345 hoogste bieder Buskop voormeld de massa
Vervolg akte:
14 en 15 Hendrik de Vos om 4614 gld 42 ct, 16, 17 en 18 Jan Pieters Luijendijk om 2450 gld 44 en totaal om18.292 gld 56 ct.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
83
Aktedatum:
06/05/1851
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Pieter van Hees te Brielle veilt afbraak. Kopers (tenzij anders vermeld te Brielle wonend): Hendrik Schroten, bouwman, Jan Bout, smid, Johannes Zwarts, tuinier, Hendrik Werning, bouwman in het Nieuwland, Isaak van Marion, Dirk van der Linden, bouwman onder Nieuwenhoorn, Murkts, zeilmaker, Lukas Rademaker, koopman, Aart van Hennik, Doenardus van Beek, Willem Talman, Hendrik Witte in Rugge, Willem Mure, Kornelis van Leeuwen onder het Nieuwland, Jan Mol onder Rugge, , Hermanus Joppe, Balthasar Engel, Kornelis Schoon, Jan van Gent, Adrianus Vlasblom.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
155
Aktedatum:
23/12/1816
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jacoba Tieri, eigenaresse te Brielle, wijk 3 nr. 70, weduwe van Matthijs Klein, in leven stadsbode , testeerde op 1-5-1816 tov notaris Helenus Marius van Andel te Brielle en wees daarbij als executeurs aan Kasper Frederik Herselman, ontvanger, en Lukas van der Haak, timmerman, beiden te Brielle. In hun plaats benoemt zij nu Kornelis Merkenburg, boekverkoper, en Adriaan Mattheus Brender a Brandis, eerste commies op het postkantoor, beiden te Brielle. Zij mogen een vergoeding declareren zoals die voor de Napoleontische wetten gebruikelijk was. Getuige Willem de Graaf, schoenmakersknecht.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
152
Aktedatum:
11/12/1816
Aard van de akte:
aanstelling executeur
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jan David Rumph, ontvanger te Brielle, transporteert aan Kornelis de Jong, scheepstimmerman op de marinewerf te Hellevoetsluis, een huis aldaar op de Westzanddijk op nr. 79, verkocht voor f 1150. Belending: z. Arie Oudijk van Putten, n. Arie Scherpenberg, o. de straat, w. de Molenstraat. Akte gepasseerd in het logement De Prins van Wales te Hellevoetsluis, herbergier Hendrik Beier. Getuige Maarten van der Bijl, apotheker te Hellevoetsluis.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
145
Aktedatum:
23/11/1816
Aard van de akte:
transport
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties