Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

10.791 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akteJohannes Arkenbout bouwman wonende Oostvoorne verkoopt in het openbaar ten huize van de kastelein Johannes Stans de hak van een partij elzen-, essen, willigen- en ander hout, staande op stoven in het bos gelegen in het Kruininger Gors onder Oostvoorne tot een totaal bedrag van 455 gld.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
193
Aktedatum:
28/12/1855
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteTen verzoeke van Abraham Gijsbertus van Anrooij predikant van de hervormde gemeente van en wonende Vierpolders zo voor zich zelve als weduwnaar van en in g.v.g. gehuwd geweest met Cecilia Katharina van Andel gewoond hebbende en op 01/04/1855 ab intestato overleden binnen dezelfde gemeente en als vader-voogd over Pieter Gijsbertus van Anrooij geboren Vierpolders 30/09/1852 en in bijzijn van Pieter van Andel wonende Brielle als toeziend voogd over gemelde minderjarige en ter bewaring der rechten van belanghebbenden heeft de nts een inventaris van de boede opgemaakt, waarvan de roerende goederen zijn gewaardeerd door Pieter van Marion koopman wonende Brielle. Volgen de roerende goederen, contant geld 42 gld, binnenlands effect.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
191
Aktedatum:
21/12/1855
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteArendje Oudwater, bouwvrouw wonende Oostvoorne laatst weduwe van Arie Mondeling en vroeger weduwe van Arie van den Brand. Zij is voornemens om ingevolge de bevoegdheid haar bij de wet gegeven, scheiding en verdeling van haar goederen die zij bij overlijden zal nalaten. Zij heeft in leven 5 kinderen als A Arie van den Brand bouwman wonende Oostvoorne, B Hadde van den Brand bouwman wonende aldaar, C Job van den Brand bouwman wonende Brielle, D Johannes van den Brand bouwman wonende Naters gemeente Rockanje en E Arendje van den Brand gehuwd met Leendert van der Hoek bouwman wonende Oostvoorne. Zij doet bij deze de volgende aanbedelingen: A 1e aan haar zoon Arie van den Brand een bouwmanswoning onder Oostvoorne met boomgaard, boshakhout en dijkweiland genaamd de Ruigendijk, alles te zamen groot 1 bunder40 roeden 24 ellen, sectie D nrs 421 t/m 426 tegen 3000 gld, 2e 2 bunders 74 roeden 97 ellen weiland aldaar in Koepad, sectie D nr 601 t/m 603 en 82 roeden 92 ellen in sectie D nr 600 tegen 3578 gld 90 ct, 3e 2 bunders 29 roeden 40 ellen weiland ald in het Middelland sectie D nrs 354 t/m 357 tegen 2294 gld, 4e 1 bunder 21 roeden 80 ellen bouwland ald in de Gijzenhoek sectie D nr 502 om 730 gld 80 ct, totaal om 9603 gld 70 ct, B 2e aan Hadde van den Brand 1e een huis met schuurtje erf, werf, tuin en boomgaard daarbij behorende binnen Oostvoorne in de Geer aan de Heringseweg,kad. groot 29 roeden 17 ellen sectie A nrs 207 t/m 211 en 1 roede 30 ellen weg als weiland sectie A nr 536 tegen 1200 gld, 2e 4 bunders 54 roeden 60 ellen weiland aldaar in de Koepad sectie D nrs 603 t/m 610 om 2273 gld, 3e 2 bunders 15 roeden 50 ellen bouwland ald in de Ouden Rug sectie C nr 272 om 1724 gld, 4e 1 bunder 54 roeden bouwland als voren sectie C nr 273 om 924 gld en 5e 1 bunder 64 roeden sectie C nr 274 om 984 gld, tezamen om 7105 gld. C 3e aan Job van den Brand 1 bunder 83 roeden 50 ellen bouwland sectie C nr 206 om 1284 gld 50 ct, D 4e aan Johannes van den Brand 1e1 bunder 12 roeden
Vervolg akte:
20 ellen weiland in Oostvoorne in de Gijzenhoek sectie D in nr 516 tegen 3768 gld 70 ct, 2e 94 roeden 60 ellen bouwland ald sectie D nr 518 om 946 gld, 3e 3 bunders 4 roeden 90 ellen bouwland ald in de Koepad sectie D nr 551 om 4714 gld 70 ct, 4e 2 bunders 3 roeden 30 ellen weiland ald sectie D nrs 572 t/m 574 om 1321 gld 45 ct, tezamen 8017 gld 15 ct, 5e aan Arendje van den Brand 1e 2 bunders 34 roeden 70 ellen bouwland onder Oostvoorne sectie D nr 315 om 1408 gld 20 ct, 2e 2 bunders 49 roeden 60 ellen bouwland als voren, sectie Dnr 316 om 1497 gld 60 ct, 3e 66 roeden 30 ellen bouwland ald in de Aalbrechtshoek sectie C nr 258 om 464 gld 10 ct, 4e 1 bunder 19 roeden 30 ellen bouwland ald sectie C nr 259 om 835 gld 10 ct, 5e 1 bunder 14 roeden 70 elen bouwland als voren sectieC nr 264 om 802 gld 90 ct en 6e 2 bunders 46 roeden sectie C nr 250 om 1476 gld en totaal om 6483 gld 90 ct. Arendje Oudwater verklaart dat zij de bovengenoemde verdeling van haar onroerende goederen heeft gedaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat bij niet nakoming dier voorwaarde boven vermeld de gemaakte verdeling zal worden beschouwd als niet gedaan. Zij verklaart verder dat haar kinderen ieder voor een gelijk aandeel in de bloot-eigendom eigenaar zijn in die vermelde onroerende goederen waarvan Arendje Oudwater het levenslang vruchtgebruik heeft. Het verschil van ieders aandeel moet worden aangevuld met verdeling van de roerende goederen. De kinderen gaan accoord met de verdeling en verdere voorwaarden.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
190
Aktedatum:
20/12/1855
Aard van de akte:
boedeldeling
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteJohannes van Hal winkelier wonende Brielle schuldig aan Kornelis Blanc winkelier en spekslager wonende Brielle 600 gld wegens geleend geld. Waarborg de volgende onroerende goederen gelegen onder Brielle als 1e een huis en erf aldaar aan de oostzijde van de Nieuwstraat, kad. bek. als een huis met 2 roeden 50 ellen erf in sectie B nr 533 en 2e een huis en erf aldaar op de Lijnbaan, kad. bek. sectie B nr 1036 groot 75 ellen en onbelast.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
185
Aktedatum:
17/12/1855
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties