Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

781 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akteJan Willem de Groot dijkmeester wonende Vreeswijk verkoopt aan Johannes Bernardus Wehbring mr smid wonende Hellevoetsluis de na te melden onroerende goederen binnen de polder Oude en Nieuwe Struijten als 1e het vroeger genaamde Marine Hospitaal aldaar in de polder Nieuwe Struijten in de Hoogenhoek, kad. bek. als gebouw en erf groot 36 roeden 1 el, gedeeltelijk bekend onder nrs 146, 89 en 93 en geheel onder nr 94, belast met een uit- of voetpad over de straat voor het gebouw liggende tbv het perceel kad. bek. onder nrs 86 t/m 88 en 2e 68 roeden 33 ellen bouw-, tuin en boomgaard, kad. gedeeltelijk bekend onder nr 909, liggende dit perceel met een strook ten westen voor het sub 1 vermelde gebouw, ten zuiden en oosten achter dat gebouw, tot aan en met de daarachter gelegen watering, belast met een uit-of voetpad tbv het perceel kad. bek. nrs 86 t/m 88, ter breedte van een el tot aan de straat langs het bovengenoemde gebouw. De onroerende goederen zijn door verkoper in eigendom verkregen bij proces-verbaal van openbare verkoop op 01/11/1843 door nts van Andel te Brielle opgemaakt en overgeschreven ten kantore van de bewaring te Brielle op 27/11/1843 in deel 21 nr 46. De koopprijs bedraagt 2000 gld welk bedrag verkoper van koper heeft ontvangen, waarvoor kwijting bij deze.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
111
Aktedatum:
21/06/1851
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteKornelis ten Bosch zonder beroep wonende Oostvoorne verkoopt in het openbaar enige meubilaire en andere roerende goederen tot een totaal bedrag van 499 gld 60 ct.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
75
Aktedatum:
24/04/1851
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteMaarten van der Linde bouwman wonende Heenvliet als lasthebber van Elena van der Sluijs zonder beroep wonende Kralingen weduwe van Gillis Johannes le Fevre de Montigny en Johanna van der Sluijs zonder beroep gehuwd met Jacob Meuldijk grondeigenaar wonende Zwartewaal verkopen Willem de Joode verver en glazenmaker wonende Zwartewaal een huis, schuur, erf en tuin binnen Zwartewaal groot 2 roeden 46 ellen nrs 469 en 470, zonder sectie letter. De koopsom bedraagt 1000 gld, waarvan heden is betaald 400 gld waarvoor kwijting bij deze, terwijl de 600 gld op hypotheek worden gehouden tegen 5% per jr.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
73
Aktedatum:
19/04/1851
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteDirk van den Ban melkboer wonende Nieuwenhoorn en Jacomina Katharina Prumper zonder beroep gehuwd met Jacob Huisman arbeider wonende Nw Helvoet als gemachtigde van haar man verkopen aan Martinus Mos huistimmerman op de werf der marine te Hellevoetsluis 2/3e gedeelten in het bij verkopers met nu wijlen Willem Leendert Meulendijk in erfpacht bezeten wordende stuk land gelegen in Nieuw Helvoet in de Ossenhoek geheel groot 26 roeden 70 ellen met opstal van een huis en loodsje en wel het zuidelijke gedeelte van het huis en grond, afgescheiden met de in het midden van hetzelve huis staande brandmuur die voor gemeenschappelijke rekening moet worden onderhouden alles kad. bek. als huis en erf groot 2 roeden 13 ellen sectie B nr 482 ten name van Willem Leendert Meuldijk c.s. en 24 roeden 57 ellen sectie B nr 481 tnv de Algemene Armen van Nw Helvoet en primitief oorspronkelijk sectie B nr 87, welk stuk land aan wijlen Johannes Wilhelmus Prumper in erfpacht uitgegeven door de Grote Armen van Nw Helvoet voor 25 jaren eindigende op 01/05/1860, tegen een jaarlijkse pacht van 20 gld, blijkens akte op 31/03/1836 overgeschreven ten kantore van de bewaring te Brielle op 07/05/1836 in deel 58 nr 80 en van welke haar ab intestato overleden vader zij Jacomina Katharina Prumper voor 1/3e erfgename is en aan Dirk van den Ban voor 1/3e gedeelte verkregen bij akte van transport op 27/01/1848 voor zelfde nts verleden. De koopprijs is 592 gld welk bedrag verkopers van koper hebben ontvangen, waarvoor kwijting bij deze.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
62
Aktedatum:
07/04/1851
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties