Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
2.087 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Copie-authentiek van een afschrift van een procuratie van Willem Christiaan van Griesheim op Adolph van Griesheim te Utrecht op 08/10/1818 voor nts van den Broecke te Middelburg gepasseerd.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
21
Aktedatum:
23/02/1827
Aard van de akte:
depositie
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Gerby Beukelaar Kluit weduwe van Johannes van Rossen zonder beroep en Kornelis Johanne van Rossen winkelier beiden wonende Hellevoetsluis in het huis cohiernr 68 verkopen aan Jacob Struit en Willem Reedijk beiden voerlieden wonende mede te Hellevoetsluis 2 bunder 91 roe 16 el weiland binnen Nieuwenhoorn in de hoek genaamd Oudjaar nr 18. De koopprijs bedraagt 1200 gld te betalen op 15/01/1826. Waarborg het gekochte.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
114
Aktedatum:
29/12/1825
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Gerhardus Jacobus Haverkamp korenmolenaar wonende Nieuwenhoorn als representerende wijlen zijn moeder Margaretha Masman in leven gehuwd met Arie Haverkamp thans predikant te Noordwijk aan Ze wonende aldaar, dochter van Jacobina Uden weduwe van Gerardus Masman laatstelijk gewoond hebbende en overl. Piershil en met Gerardus Marsman in leven predikant bij de Hervormde Gemeente te Utrecht en aldaar overleden verwekt mede erfgenaam van E.E. Brucherus gewoond hebbende te Groningen en ald overleden op 04/03/1818. Hij machtigt Joachim Christophorus Masman predikant bij de Hervormde Gemeente te St Michiels Gestel om namens hem tegenwoordig te zijn bij de administratie en ontzegeling van de goederen van voormelde Brucherus en hem daarbij te vertegenwoordigen. Getuige Christoffel Leijssenaar tolgaarder wonende Vierpolders.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
111
Aktedatum:
07/12/1825
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Mr Kornelis Preuit rechter in de rechtbank alhier en Lodewijk Adrianus Preuit penningmeester van de dijkagie van den lande van Voorne beiden wonende den Briel en Jean de Rouville procureur wonende den Briel als lasthebber van Hugo van Andel rentenier thans wonende Nijmegen. Zij verklaren zo in privé als in kwaliteit toe te stemmen in en de hypotheekbewaarder in den Briel te machtigen tot de doorhaling van de inschrijving genomen tegen Kornelis Kwak wonende Zwartewaal in register 2 folio 66 nr 42 uit kracht van een kustingbrief gepasseerd op 26/05/1810 voor schout en schepenen van Heenvliet verleden. Getuigen Mr Antonie Evert Huisman rechter wonende den Briel.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
111
Aktedatum:
01/12/1825
Aard van de akte:
consent
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties