Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
888 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Jan Jans Blanken te Brielle machtigt zijn broer Teunis Jans Blanken, mede aldaar, tot transport aan Abraham Adriaan Huigens van zijn huis, erf , stal en tuin aan de noordzijde van het Maarland op nr. 746, verkocht voor f 1750.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
14/12/1803
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Testament van Jan van der Hoef te Brielle. Hij is beneden f 2000 gegoed. Hij prelegateert aan zijn zoon Kornelis van der Hoef alle gereedschap behorend tot de tapnering, inclusie alle meubilair, ook op zolders en in pakhuize, alles uitgezonderd zijn sieraden en kleding. Hiermee is hij gelijkgesteld aan de andere kinderen die al een uitzet ontvingen. Universeel erfgenaam zijn zijn vijf kinderen: Hillegonda van der Hoef, huisvrouw van Johannes Voortmans, Athalia van der Hoef, huisvrouw van Josef Verbrugge, Johanna van der Hoef, huisvrouw van Pieter Heimans, allen te Brielle, Maria van der Hoef, huisvrouw van Arie Mentsij te Dordrecht en genoemde Kornelis. De dochters wordt hun uitzet niet, maar latere betalingen wel tot het erfdeel gerekend. De zoon heeft eerste optie op koop van de twee huizen aan de Turfkade op kohiernrs. 261 en 262. Een ervan is testateurs woonhuis, in het andere woont zijn schoonzoon Johannes Voortmans. Ze dienen te worden toegekaveld voor resp. f 1200 en f 500. Hij heeft ze recentelijk laten taxeren door de timmerman Kornelis de Breur, de metselaar Gerardus de Jong en Johannes Wessels. De twee laatstgenoemden zijn tevens executeurs van dit testament. Kornelis moet zijn zusters meteen ieder f 40 betalen en voor de rest hypotheek geven op de huizen. Wie zich tegen deze regeling verzet vervalt in de legitieme. Seclusie weeskamer.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
17/10/1803
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Compareert Louis van Hamburg, eerder weduwnaar van Katharina Smit (overl. febr. 1802), wonend te Brielle. Hij testeerde met haar mutueel op 15/11/1800 (zelfde notaris). De daarin aangestelde voogd Leendert Hazejager is overleden. Nu comparant gaat hertrouwen assumeert hij in de voogdij over zijn driejarige zoontje Jan van Hamburg Jacob Langstraat en Abraham van Leeuwen, beiden wonend te Brielle. Hij stelt bovendien met goedkeuring van genoemde voogden het moederlijk erfdeel van het kind vast op f 500. Getuigen Arie van den Berg en Johannes Hoogwerf.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
30/09/1803
Aard van de akte:
assumptie
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Testament van Augustinus van der Krap te Brielle. Hij is beneden f 50 000 gegoed. Universeel erfgename is zijn enige dochter Kommerina Jacoba van der Krap, weduwe van mr. Johan Gerard van Oldenbarnevelt genaamd Tulling of bij haar vooroverlijden zijn twee kleindochters Johanna Katharina Elisabeth van Oldenbarnevelt genaamd Tulling en Anna Charlotta Emilia van Oldenbarnevelt genaamd van Hemert. Als testateurs huisvrouw Maria de Heer nog in leven is dient haar de legitieme te worden uitgekeerd en krijgt zij levenslang het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap. Executeurs/voogden zijn Leonard Gabriel van Oosten, Johannes van der Schild en mr. Helenus Marius van Andel, allen te Brielle. Seclusie weeskamer.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
11/08/1803
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties