Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
2.315 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Stijntje Oversteeg laatst weduwe van Pieter Biesheuvel bouwvrouw wonende Abbenbroek in het huis nr 72 verkoopt in het openbaar de volgende onroerende goederen als 1e een bouwmanswoning, schuur en erf aan de Gemenelandsedijk even buiten het dorp Abbenbroek cohiernr 72 met de gevolgen van 12 roeden 70 ellen boomgaard en 5 roeden 10 ellen tuinland aldaar, belast met een jaarl. rente van 20 ct tbv de Heer van Abbenbroek, hoogste bieder Pieter Oversteeg melkboer te Heenvliet op 600 gld, 2e 2 bunders 32 roeden 50 ellen weiland in de Middelhoek binnen Abbenbroek oude polderkaart nr 27 en nieuw nrs 145 en 146, belast met 90 ct per jr tbv de heer van Abbenbroek, wordt geveild bij de 47 roeden 62 ellen, hoogste bieder Arie Herweier landeigenaar Abbenbroek op 75 gld, 3e 1 bunder 47 roeden 30 ellen bouwland in de Vlieger oud nr 26 en nieuw nrs 63, 64 en 65, hoogste bieder Aart Luiendijk vlasboer Abbenbroek op 70 gld, 4e 1 bunder 90 roeden 70 ellen bouwland in Heenvliet aan de Bernisse of Haven van Abbenbroek nwe kaart bekend als 179 en 180, hoogste bieder Leendert Nederveld vlasboer Abbenbroek op 190 gld. Volgende akte 11/03/1830 nr 18. De percelen worden eerst afzonderlijk gemijnd en daarna in combinatie met als resultaat dat voor alle percelen tezamen is gemijnd door Pieter Oversteeg voormeld op 2322 gld onder reserve van zijn nader te noemen meester, voor welke prijs de percelen worden gegund. Volgende akte de command nr 19 van 12/03/1830. Pieter Oversteeg verklaart dat hij heefgt gemijnd perceel 1 voor Gerrit van Essen mr verver wonende Abbenbroek op 650 gld, perceel 2 voor Arie Herweier landeigenaar wonende Abbenbroek voor 440 gld, perceel 3 voor Aart Luiendijk vlasboer wonende Abbenbroek voor 260 gld en perceel 4 voor Jacob Jan Villerius dijkgraaf van Heenvliet wonende aldaar voor 972 gld, al welke personen dit hebben bevestigd.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
16
Aktedatum:
04/03/1830
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Jan Kloppert Jacobsz
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Henricus Wieland Los nts te Zuid Beijerland als lasthebber van Arie van Straaten bouwman wonende Hekelingen gehuwd met Maria de Raat, Arie Piek bouwman wonende aldaar gehuwd met Janna de Raat, Arie Beuwers winkelier wonende aldaar gehuwd met Francina de Raat, Huibrecht de Raat wonende Nw Beijerland, Jannetje de Raat melkboerin wonende Overschie, weduwe van Maarten Braat gewoond hebbende en overleden aldaar, Willem Schuddebeurs bouwman wonende Rockanje weduwnaar van Lydia de Raat en als vader en voogd over zijn minderj. kinderen Lena, Pleun, Francina, Nelletje, Jan en Jan Schuddebeurs, Kornelis de Raat melkboer wonende Kralingen, Jacobus de Man arbeider wonende Oostvoorne gehuwd met Kaatje de Raat, Kornelis de Koning zonder beroep wonende Hoogvliet gehuwd met Pleuntje de Raat, Philips de Raat, Engel Piek melkboer mede wonende Hekelingen, gehuwd met Margrieta de Raat, Bastiaan de Raat bouwman wonende Rockanje en nog Engel Piek als lasthebber van Daniel Los nts Nw Beijerland als bij koop eigenaar voor een kindsgedeelte in de nalatenschappen van na te noemen Francina Vermaat in leven gehuwd met Pleun de Raat gewoond hebbende en op 19/03/1822 overleden te Hekelingen en van Pleun de Raat overl. ald. 280/02/1827, aan hun dochter de mede na te noemen Maaike de Raat weduwe van Pieter van ´t Hoff zonder beroep wonende Hekelingen, uit de nalatenschappen van genoemde haar ouders opgekomen, allen als erfgenamen gerechtigd tot de nalatenschappen van hun ouders en grootouders verkopen in het openbaar de volgende levende have: een aftands bruin merriepaard aan Kornelis Konijnendijk vlasboer Zuidland, een bruin ruinpaard aan Jacob de Koning, bouwman Rhoon, een aftands bruin merriepaard aan Huibrecht de Raat bouwman Nw Beijerland, een bles merriepaard met een veulen aan Arie van Marion bouwman Oudenhoorn, een bruin merriepaard met een veulen aan Kornelis Dekker bouwman Rhoon, een bruin merriepaard met een veulen aan Lodewijk Bijl zonder beroep wonende Zuidland, een zwart merriepaard
Vervolg akte:
met een veulen aan Dekker voormeld, een zwarte bles aan Jan Piek bouwman IJsselmonde, een ruin van 2 jaar aan Kornelis de Raat bouwman Kraliungen, een bruin merrie jaarling aan Hendrik van Lugtenburg bouman Zuid Beijerland, een zwart bonte melkkoe aan Jan Herrewijne bouwman te Zuidland, een dito aan Pieter van der Schee rietdekker Poortugaal, een melkkoe aan Lowies van Essen bode Zuidland een dito aan Philip de Raat bouwman Hekelingen, een dito Kornelis Bastiaans de Koning melkboer Hoogvliet, een dito Arie de Hoog vlasboer Zuidland, een dito Pieter Klok koopman Hekelingen een dito aan Adam Walter herbergier Klaaswaal, een dito aan Leendert Lolkus bouwman Oudenhoorn, een dito Jan Stans broodbakker Hoogvliet, een dito aan Klaas Vermaat, een dito Gerrit Hoorweg bouwman Spijkenisse, een schot aan Laurens van der Schee melkboer Rhoon, een zwartbonte os aan David Elias Cohen koopman Geervliet, een dito Buie Jans van der Straaten melkboer Spijkenisse, een roodbonte tweejarige aan Johannes Mooldijk bouwman te Simonshaven, een roodbont kalfvaars aan Leendert Jans Herrewijnen melkboer Zuidland een zwartbonte geeste vaars aan Pieter Spruit melkboer Simonshaven, een zwartbonte kalfvaars aan Jan Overgaauw molenaar Geervliet, een os Kornelis Herweier bouwman Abbenbroek, een hokkeling aan Leendert Verbugh particulier Zuidland, een dito aan Leendert Kramer bouwman Oudenhoorn, een dito Arie Saarloos bouwman Hekelingen, een varken aan Jan Schuddebeurs bouwman Zuidland, 2 biggen aan Jacobus de Man arbeider Oostvoorne, een big aan Johannes Mooldijk broodbakker Oud Beijerland, een dito aan Kornelis van den Berg bouwman Hekelingen, een dito Jacob Oprel watermolenaar ald., verder melk- en bouwgereedschap. Totaal verkocht om 5384 gld 5 ct. Getuigen Jan van der Laasn wagenmaker te Hekelingen en Pieter Hazejager veldwachter Spijkenisse.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
27
Aktedatum:
24/04/1828
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Jan Kloppert Jacobsz
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Geertrui Groen weduwe van Frans van Bodegom en Neeltje van Bodegom meerderjarig ongehuwd beiden zonder beroep wonende Spijkenisse in na te melden huis nr 168 verkopen Jan van der Griend bouwman wonende aldaar in het huis nr 146 een huis, schuur, boomgaard en erf aan de Brabandse ringdijk even buiten Spijkenisse, cohiernr 169. De koopprijs bedraagt 400 gulden. Betaald met 80 gld contant waarvoor kwijting bij deze en overname van een obligatie gepasseerd op 14/08/1830 voor zelfde nts tbv Trijntje van der Meide weduwe Arent van Pernis groot 120 gld. De koper blijft 200 gld schuldig tegen een rente van 5% met hypotheek op het gekochte tot de volledige betaling, welk onroerend goed aan Geertrui is aangekomen na overlijden van haar man op 10/05/1810 en door hen tezamen aangekocht bij akte van transport op 21/09/1800 voor mij nts verleden. Getuigen Jacob Zevenbergen bouwman en Aarboud Hoogenboom arbeider beiden wonende Spijkenisse.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
15
Aktedatum:
28/02/1831
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Jan Kloppert Jacobsz
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Procuratie door Jannetje Bijlaard wonende Zuidland weduwe van en in g.v.g. gehuwd geweest met Hendrik de Labije en Jacob van Kapel wonende Heenvliet gehuwd met Kornelis de Labije enig minderjarig kind van genoemde Hendrik op N.N. tot de overschrijving van ingeschreven kapitalen in het Grootboek der Nationale Schuld.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
14
Aktedatum:
25-02-1831
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
Jan Kloppert Jacobsz
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties