Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
1.040 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Brevetakte. Willem Klop Kornelisz. en Susanna Elisabeth Klop, beiden te Hellevoetsluis, royeren een inschrijving tlv Pieter Jacobus van der Hoeven te Nieuwenhoorn.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
325
Aktedatum:
17/06/1890
Aard van de akte:
royement
Naam notaris:
Jan Gerrit Maris
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jan van den Broek Ariesz. en Arie van den Broek Ariesz., beiden te Hellevoetsluis, zijn voogd resp. toeziend voogd over Willem Jeremias van Wageningen, Arie Jeremias van Wageningen en Marinus Eliza van Wageningen, nagelaten kinderen van Adriana van den Broek, in leven weduwe van Jeremias Willem van Wageningen. Hun gezamenlijk erfdeel bedroeg f 4395. Eerste comparant stelt tot onderpand voor zijn administratie een woonhuis aan de Westkade te Hellevoetsluis, kad. nr. 232.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
318
Aktedatum:
06/06/1890
Aard van de akte:
pandgeving
Naam notaris:
Jan Gerrit Maris
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Veiling bij afslag van onroerende goederen uit de nalatenschap van Adriana van den Broek, overleden te Hellevoetsluis op 28-10-1889, weduwe van Jeremias Willem van Wageningen. 1. huis met schuur en erf op de Oostzanddijk te Hellevoetsluis, kad. nr. 430; koper (voor f 6225) is Jacob van Engers, koopman te Hellevoetsluis 2. huis met schuurtje op de Westzanddijk aldaar, kad. nr. 704; koper (voor f 2910) is Maurits Jacob Morisco, vleeshouwer te Hellevoetsluis
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
264
Aktedatum:
09/01/1890
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Jan Gerrit Maris
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Veiling bij opbod van onroerende goederen uit de nalatenschap van Adriana van den Broek, overleden te Hellevoetsluis op 28-10-1889, weduwe van Jeremias Willem van Wageningen. 1. huis met schuur en erf op de Oostzanddijk te Hellevoetsluis, kad. nr. 430 2. huis met schuurtje op de Westzanddijk aldaar, kad. nr. 704
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
262
Aktedatum:
02/01/1890
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Jan Gerrit Maris
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties