Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
1.520 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Mr. Elias Dutry van Haaften, wonend te Zaltbommel, machtigt Gerard van Neck en Josua van Neck, kooplieden te Londen, tot ontvangst van hem toekomende renten etc. in Engeland.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
12
Aktedatum:
10/05/1804
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
Hugo van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Testament van Jacob Doelemans, oud-loods te Brielle. Hij is gegoed beneden f 4000. Hij wenst een begrafenis gelijk aan die van zijn vrouw. Aan zijn nicht Maartje Ariens Jongejan prelegateert hij kleding en sieraden van zijn vrouw. Aan de kinderen van zijn zuster Willemtje van Boekhoven uit huwelijk met Jan Jongejan en die van zijn zuster Saartje van Boekhoven uit huwelijk met Jillis Kuiper prelegateert hij samen f 600. Universeel erfgenamen zijn de kinderen van wijlen zijn zuster Jannetje Doelemans uit huwelijk met Pieter Buitelaar Jzn wonend te Maassluis, te weten Jan Buitelaar, Pieter Buitelaar, Willem Buitelaar, Jacob Buitelaar, Maarten Buitelaar, Hendrik Buitelaar en Maartje Buitelaar, en zijn voornoemde nicht Maartje Jongejan. Executeurs/voogden zijn Arie Jongejan, Kornelis van 't Wout en Hendrik Bos, allen wonend te Brielle. Seclusie weeskamer.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
83
Aktedatum:
16/12/1790
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Hugo van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Compareert Hendrik van Blomberg wonend bij Antwerpen als mede-executeur van het testament van mr. Diederik Johan graaf van Hogendorp, baron van St. Jan ten Steen en Glossenberg etc. Hij heeft procuratie van de weduwe, Magdalena Testart, en de broer Willem graaf van Hogendorp, baron van Steenhuisen, zijn mede-executeurs.
Hij veilt te Brielle in de Doelen de koren-, smal- en vlastienden onder de Kwak:
1e blok, van het zuiden tot Klaas Lijndraaiers toe, de Grotenhoek, koper Willem Revers
2e blok, van Laurens Klaas ten naasten wegen, de Moorhoek, koper F.Welp
3e blok, van Laurens Klaas weg noordwaarts tot de scheidelve, de Langenhoek, koper Jacobus Rademaker
5e blok, van de Moeren westwaarts naar de Krommeweg, de Molenhoek, koper Abraham van Marion
6e blok, van de Moeren westwaarts tot 's heren vronen strekkend tot het Spui, Ieman Haddeshoek, koper Jacobus Rademaker
7e blok, van de vronen noordwaarts ten Noordenwege, de Herenhoek, koper F. Welp
Hierna zijn de zes hoeken in één koop geveild, koper Pieter Melvil voor f 11500.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
81
Aktedatum:
27/12/1790
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Hugo van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Bart Simons, kastelein te Brielle, geeft aan zijn zijn dochter Jacomijntje Simons, huisvrouw van Hendrik Bos aldaar een eerste optie op zijn koffiehuis annex logement de Morgenzon aan de Turfkade te Brielle. Alles inclusief meubilaire goederen waaronder een biljart aan te gaan tegen f 5000, waarvan f 1000 ineens. Als zij hiervan geen gebruik maakt komt dit recht (in deze volgorde) toe aan zijn zoons Pieter Simons en Martinus Simons, of de voorkinderen van zijn huisvrouw Johanna Jonkhans t.w. Klaas Pols en Trijntje Pols.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
70
Aktedatum:
14/10/1790
Aard van de akte:
codicil
Naam notaris:
Hugo van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties