Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
1.670 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Testament van Andries Mueren en Jannetje Visser echtelieden wonende den Briel gegoed onder de 2000 gld. Als hij het eerst sterft benoemt hij zijn vrouw, zijn 2 kinderen uit vorig huwelijk bij Josijntje de Pree en de 6 kinderen uit dit huwelijk elk in een gelijk gedeelte. Zij benoemt haar man, diens 2 kinderen Katharina Mueren en Kornelis Mueren en hun 6 kinderen uit dit huwelijk elk voor een gelijk gedeelte tot erfgenaam. Haar boedel mag niet verdeeld worden tenzij het jongste kind 18 is of gehuwd. Langstlevende voogd of voogdes en naast hem of haar zijn voorzoon Kornelis Mueren en Jan van Leeuwen wonende op het huis te Rugge en seclusie van de weeskamer.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
30
Aktedatum:
14/09/1768
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Hendrik Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Pieter Borstlap en Ingen Zoet in compagnie wonende den Briel hebben ontvangen van de heren Micault en Burger factoors te Rotterdam 1700 gld en wel 1100 gld voor het bergen en overladen van de lading uit het brigantijnschip the Edward kapitein James Chevers komende van Lemmerick met bestemming Londen, welke op 04/12/1779 is vastgeraakt op de Middelgrond en 600 gld voor het redden van het schip en het brengen tot in de stad vlgs contract en daarop gevolgd vs van burgemeesters en schepenen van den Briel van 28/12/1779. Zij zijn volledig voldaan. Getuige kapitein David Daniel Papet.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
15/01/1780
Aard van de akte:
kwitantie
Naam notaris:
Hendrik Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Mr Adriaan Dirk van der Eijk als gemachtigde van Jan Willems Weda boekhouder om te innen van zijn soldijrekening 360 gld machtigt Arnoldus Gerardus Kusell en Jan van Wanningen kooplieden te Amsterdam om zulks te doen.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
39
Aktedatum:
30/06/1777
Aard van de akte:
volmacht
Naam notaris:
Hendrik Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Alida Wilhelmina van Blootenburgh weduwe George Marcus Werry verkoopt Anna Maria Hobma weduwe van Francois de Mirell 2 obligaties en wel de ene tlv de Unie ten comptoire generaal in den Haag van 1200 gld tnv George Warry de Baillardes van 15/06/1709 en de andere tlv het gemene land ten comptoire den Haag van 1000 gld tnv Warry en Baillardes van 13/04/1703 haar opgekomen bij overlijden van haar man, waarvan de koopprijs is voldaan. Getuige Anthonij Box.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
40
Aktedatum:
19/12/1771
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Hendrik Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties