Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
4.125 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Mr Helenus Marius van Andel heeft zich vervoegd aan boord van een schip liggende aan de Heuvel over het hoofd van den Briel en aldaar gevraagd of dat niet het schip de jonge Alida was waarvan schipper was I. Hennevanger, hetgeen door een der aanwezigen bevestigend werd beantwoord. De schipper was naar Maassluis maar zijn broer Cornelis Hennevanger de stuurman was aanwezig. Het schip heeft hier 12 dagen gelegen met jenever. De notaris heeft namens de heren Heule, Visser en de Beer te Schiedam geprotesteerd tegen tijds verzuim ivm de kosten etc. aangezien er gedurende die 12 dagen wel een ander schip was uitgezeild.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
7
Aktedatum:
31/01/1799
Aard van de akte:
insinuatie
Naam notaris:
H.M. van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Mr Kornelis van der Goes van Naters eigenaar wonende Delft verpacht in het openbaar de volgende tienden: onder Naters het 1e blok aan Willem Voogd bouwman Naters, borgen Lieve van Hallum en Kornelis Deugt bouwlieden ald., het 1e blok van Naters genaamd Vincent Bouwenshoek aan Jacob Stolk arbeider Rockanje, borgen Leendert Manintveld bouwman Rockanje en Johannes van Meteren wagenmaker Tinte, het 2e blok genaamd Schelhoek aan Kornelis Roskam arbeider Naters, borg Pieter Blom bouwman Rockanje, het 3e blok Grootenhoek aan Kornelis Roskam voormeld, het 4e blok Kasteleinshoek aan Jan van Salting bouwman Rockanje, het 5e blok genaamd Slikbotshoek aan Benjamin Vlielander schout van Rockanje, het 6e blok Blijswijkshoek aan Jacob Stolk voormeld, het 7e blok Thijs Cornelis Steen aan Willem Noordermeer bouwman Rockanje borgen Kornelis Willems Rietdijk winkelier en Job Poelarbeider en voerman beiden ald., het 8e blok genaamd Jordenshoek aan Jacob Stolk voormeld, het 9e blok Pieter Jongejanshoek niet verpacht, het 10e of laatste blok genaamd Thijs Kornelis Hoek aan Krijn Noordermeer. Onder Pancrasgors het 1e blok aan Kornelis Roskam voormeld, het 2e blok genaamd Betje en Touw Hendriks kavel aan Dirk Touw bouwman Rockanje, het 3e blok Arie en Jans Kavel aan Job Poel voormeld, borg Abraham Poel voerman. Onder St Anna polder het 1e blok Jan de Klerk´s huurweer aan Roeland Boutkan arbeider Naters, het 2e blok genaamd Voethoek aan Abraham Poel voerman Rockanje, borgen Job Poel voerman en Kornelis Willems Riedijk winkelier beiden Rockanje, het 3e blok Poortershoek aan voormelde Riedijk, borg Krijn Noordermeer arbeider Rockanje, het 4e blok aan Dirk Touw arbeider Nw Helvoet, borgen Dirk Boot bouwman Nw Helvoet en Jacob Oudwater bouwman St Anna polder, het 5e en laatste blok Simon Janshil aan Roeland Boutkan voormeld, de lammertienden in Naters aan Philippus Qualm bouwman Naters en de visserij of het visrecht binnen de jurisdictie van Naters aan Kornelis Poldervaart voerman Nw Helvoet.
Vervolg akte:
Totaal verpacht om 1004 gld.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
189
Aktedatum:
27°07/1821
Aard van de akte:
pachtovereenkomst
Naam notaris:
H.M. van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Leendert Krijns Nieuwland bouwman wonende Rockanje verkoopt in het openbaar de hak van een partij elzen, essen, willigen en ander hout staande op stoven in het bos en Schapengors in Rockanje nabij de woning van Jan van der Linde bouwman alsmede enige bomen nabij de woning van de verkoper en wel aan Andries Vermaat winkelier Rockanje, Jan van Gent winkelier den Briel, Abraham Poel voerman Rockanje, Leendert van den Brand bouwman Nieuw Helvoet, Jan Jans de Bruijn arbeider Rockankje, Pieter Vijfvinkel eigenaar Nieuwenhoorn, Pieter van den Brand bouwman Nieuw Helvoet, Pleun Poldervaart bouwman Nieuwland, Abraham Poel voerman Rockanje, Simon Koekendorp rietdekker Nieuwenhoorn, Abraham Bravenboer arbeider Nieuwland, Dirk Meuldijk bouwman Nieuw Helvoet, Mozes de Vries vleeshouwer Hellevoetsluis, Abraham van Leeuwen winkelier den Briel, Gerrit Hokke arbeider Nieuwland, Joris Moree arbeider Rockanje, Jan Kwak bouwman Nieuw Helvoet, Willem Orseling kleermaker ald., Dirk Scheijgrond bouwman ald., Arij de Pijper arbeider Rockanje, Kornelis Kleijburg arbeider ald., Izaak Roest ald., Kornelis Meuldijk arbeider ald., Hendrik Krijns Nieuwland bouwman Nieuwland, Abraham van Leeuwen, Leendert Jans Dekker arbeider Rockanje, Neeltje Nieuwland weduwe Gerrit van Marion Rockanje, Pieter van den Brand bouwman Nieuw Helvoet, Andries de Baan timmerman Rockanje, Seger de Kievit bouwman ald., Dirk Touw bouwman ald., Bouwe Teunis Kruyk schoenmaker ald., Kornelis Willems Rietdijk winkelier Rockanje, Jacob Trouw molenaar ald., nts van Andel den Briel, Leendert van Prooijen bouwman Nieuwenhoorn, Sander Vijfvinkel smid Rockanje, Abraham Groen arbeider ald., Hendrik van den Ban bouwman Nieuwland en Jan Bruyns arbeider Rockanje. Totaal verkocht om 939 gld 15 st.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
34
Aktedatum:
24/01/1816
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
H.M. van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Mr Willem Hoijer burgemeester wonende den Briel verkoopt in het openbaar de hak gelegen in het bos genaamd het Windgat achter Stuifakker onder Rockanje aan Hadde Rotte bouwman Rockanje, Johannes van Hulst arbeider ald., borgen Pieter de Geus en Teunis Brigman arbeiders ald., Kornelis Pieters Kleijburg voerman ald., borgen Huibregt van Dijk en Ary Lommers arbeiders ald., Jan Meuldijk eigenaar ald., borg Leendert Jans Roelofs arbeider Oostvoorne, Willem den Boender arbeider Rockanje, borgen Jan van Salting arbeider en Jan Klok bouwman beiden ald., Pieter Jans Roelofs arbeider ald., borg Jacob Noteboom arbeider ald., Jacob looy winkelier ald., borgen Jan van Eijk arbeider en Pieter de Wilt wagenmaker beiden ald., Jan Nederpeld arbeider ald., borg Willem van den Berg arbeider ald., Hendrik Klittenberg arbeider ald., borgen Willem Poldervaart voerman Oostvoorne en Jan Vlaspolder arbeider Rugge, Jan Arends Rietdijk arbeider Oostvoorne, borgen Jochem Rietdijk en Leendert Rietdijk arbeiders ald., Eland Poel arbeider Rockanje, borgen Hendrik Deder kleermaker en Teunis van Dam arbeider ald., Krijn Nooteboom arbeider ald., Leendert Gorzeman arbeider ald., borg Izaak Dekker lid van de gemeenteraad ald., Jan Jans de Bruijn arbeider ald., Willem Laay bouwman ald., borg Daniel van Buuren arbeider ald., Klaas Schipper arbeider ald., borg Leendert Romeijn arbeider ald., Willem Poldervaart voormeld, borgen Leendert Manintveld arbeider ald. en Abraham Manintveld bouwman Oostvoorne, Ary Lommers voormeld, borg Jan van Solingen voerman Rockanje, Willem van Buuren arbeider ald., borgen Leendert Jans Dekker en Kornelis Hoffel arbeiders ald., Jan van Salting voormeld, borg Hendrik Schrooten bouwman den Briel, Jan Pothof arbeider Rockanje, borg Johannes Dijk arbeider ald., Pleun de Winter arbeider ald., Matthijs Westerlaken arbeider ald., Jacob Noordermeer arbeider Oostvoorne, borgen Frans Boekensteijn en Job Kruijk arbeiders ald., Willem Poldervaart arbeider Oostvoorne, Bastiaan de Raat
Vervolg akte:
bouwman Rockanje, Leendert Romeijn voormeld, borg Pieter Bravenboer arbeider Rockanje en Cornelis Leenderts Rietdijk winkelier ald. Totaal verkocht om 253 gld. Getuigen Jacob Steil rietdekker en Jan Klok bouwman beiden wonende ald.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
57
Aktedatum:
27/02/1818
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
H.M. van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties