Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
4.141 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Testament van Maartje van den Handel zonder beroep gehuwd met Jan Verburgh mr smid beiden wonende Oudenhoorn. Zij herroept alle voorgaande testamenten en legateert aan haar echtgenoot Jan Verburgh alle roerende en onroerende goederen van haar nalatenschap, gelijk ook die van de gemene boedel door hem en haar bezeten wordende voor zover die laatste hem kunnen geacht worden toe te vallen, onder conditie dat de waarde waarop hij begeert dat die goederen door beëdigde deskundigen naar de wettelijke voorschriften moeten geschat worden en door hem moeten worden ingebracht in contanten of verrekend met het hem toekomende. Zij benoemt hem verder tot uitvoerder van haar uiterste wil en redderaar van haar nalatenschap. In margine overleden 08/12/1890.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
234
Aktedatum:
23/12/1876
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
1e. Helena Ruigrok bouwvrouw wonende Oostvoorne weduwe van Joannis Nobels in leven bouwman gewoond hebbende te Oostvoorne en ald. overleden op 03/08/1876 en met wie zij in g.v.g. gehuwd is geweest en erfgename van dezelfde krachtens diens testament op 27/04/1844 voor de te Maasland residerende notaris Mr Jacobus Steur van Vrijberghe de Coningh en mitsdien voogdes over Wilhelmus Kornelis, Gislinis Kornelis Nobels beiden minderjarig, 2e Modestes Kornelius Nobels bouwknecht wonende Lier voor zich en akls toeziend voogd over bovengenoemde minderjarigen, 3e Kornelia Joannes Nobels bouwman wonende Oostvoorne, 4e Gijsbertus Goemans wagenmaker wonende Brielle als in g.v.g. gehuwd met Anna Maria Nobels en 5e Gijsbertus Kornelis Nobels bouwman wonende Oostvorne. De gemelde minderjarigen met genoemde Modestus Kornelius, Kornelius Joannes, Anna Maria en Gijsbertus Kornelius Nobels zijn kinderen geboren uit het huwelijk van de requirante Helena Ruigrok en wijlen Joannis Nobels en enige erfgenamen van hun vader voor het onbeschikbare gedeelte zijner nalatenschap.De daarvoor vatbare goederen zullen worden gewaardeerd door Abraham Mol bouwman wonende Rockanje. Volgen de roerende goederen, 14 paarden, 3 kuishokkelingen een stier, 4 melkkalveren, een stierkalf 5 mestvarkens 1 loopvarken, 30 kippen, manskleren en vrouwenkippen, gemaakt goud- en zilver, titels en papieren, schulden n lasten des boedels
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
188
Aktedatum:
13/10/1876
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Johan Heindrik Lobker bouwman wonende Brielle als assisterende zijn vrouw Katharina Olsthoorn zonder beroep wonende Brielle en Katharina Olsthoorn zelve verkopen aan Johan Gerrit Lobker bouwman wonende Nieuwenhoorn een bouwmanswoning met 13 bunders 82 roeden 70 ellen bouw-, wei- en boomgaardland gelegen binnen Nieuwenhoorn in de polder Nieuwe Goote, kad. bek. als volgt sectie A in de polder Volgerhoek nrs 35 en 36, in Slikland nrs 52 t/m 66, in de 2e blok nrs 160 en 161,in de 5e blok nrs 245, 246 en 256,in de Middelhoek nrs 268, 270 t/m 272 en in de Werfhoek nrs 307 en 308. De koopsom bedraagt 17.000 gld de massa welke koopsom de koper aan de verkoopster schuldig blijft te betalen na 7 jaren op 01/11/1873 tegen een rente van 4% per jr.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
173
Aktedatum:
24/12/1866
Aard van de akte:
transport met kusting
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Testament van Jacob Mastenbroek arbeider wonende Nieuwenhoorn. Hij herroept alle voorgaande testamenten en benoemt tot voogd na zijn overlijden over Adriana en Arij Mastenbroek geboren uit zijn 1e huwelijk met wijlen Dirkje de Jong Abraham Mol vlasboer wonende Nieuwenhoorn. Hij begeert dat bij de verdeling van de boedel bestaande tussen hem en zijn huidige vrouw Maria Bijl aan haar zullen worden toebedeeld die huismeubelen welke zij zal verkiezen en aan zijn genoemde kinderen Adriana en Arij Mastenbroek de tot die boedel behorende onroerende goederen, bestaande in een huis met erf groot 3 roeden 30 ellen gelegen binnen Nieuwenhoorn aan de Hoofddijk, sectie B nr 629. Hij benoemt Abraham Mol tot uitvoerder van zijn uiterste wil en redderaar van zijn nalatenschap. In margine overleden 16 maart 1867.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
167
Aktedatum:
14/12/1866
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties