Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
1.032 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Testament van Christiaan Bartijn, koster van de Grote Kerk te Brielle, en Jacomijntje Kouwenoord, echtelieden. Testateur stelt zijn vrouw tot universeel erfgenaam en stelt vaderlijk erfdeel van hun zoon Jacob Bartijn op 2 zilveren ducatons. De vrouw stelt het vaderlijk erfdeel van haar voordochter Maria de Haas uit eerder huwelijk met Bartholomeus de Haas op 2 zilveren ducatons, hetgeen gezien de geringe omvang van de nalatenschap voldoende moet zijn. Zij stelt haar man en beide kinderen voor gelijke delen tot universeel erfgenamen. Naast elkander over en weer stellen zij tot voogden aan testateurs broeer Willem Bartijn, chirurgijn in Poortugaal, en Jan Dorsman te Brielle. Seclusie weeskamer.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
11
Aktedatum:
10/04/1755
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Daniel Rolandus
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Barend van der Salm, raad in de vroedschap van Brielle, machtigt zijn zoon Hendrik van der Salm namens hem als hoofdingeland te compareren op de dag van rekening van Putten, jaarlijks te doen te Geervliet op de tweede woensdag van mei.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
24
Aktedatum:
08/05/1752
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
Daniel Rolandus
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Kornelis de Neef, stuurman op de loodsboot Rotterdam en de loodsen die toentertijd bij hem aan boord waren verklaren dat de aanvaring tussen het Engelse schip de John and Elisabeth en de loodsboot Brielle voorkomen had kunnen worden als de Engelsman tijdig het roer had omgegooid.
Aktenummer:
61
Aktedatum:
04/12/1758
Aard van de akte:
depositie
Naam notaris:
Daniel Rolandus
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Op verzoek van George Mijnard van Buren begeeft de notaris zich naar het huis van Maria Jongejan te Brielle, overleden op 2-12- en op dato begraven. Daar zijn mede aanwezig Johanna Magerus en Magdalena Heath, beiden bejaarde dochters, en Ewout Beukelaar, gedrieën naaste verwanten van overledene. Aan hen wordt door Gerrebij Hoogwerf, de dienstmaagd van overledene, een gesloten testament overhandigd, dat door de notaris wordt geopend. Het testament is gesuperscribeerd op 4-9-1744 en blijkt het mutueel testament van overledene en haar zuster Kornelia Jongejan, beiden ongehuwde dochters te Brielle. Zij legateren aan de diaconie van Brielle f 100 en aan genoemde dienstmaagd een gemenelandsobligatie van f 1000, nog eens f 1000 contant en enig meubilair. Als deze dienstmaagd voor hen zou overlijden kwamen legaten toe aan Wouter Hoogwerf ( f 500), Kornelia Heath, Maria Heath en Magdalena Heath (samen f 500), Johanna van der Schild en en Hubertina van der Schild (samen f 500) en de diaconie f 350. Universeel erfgenamen zijn Adriaan van der Goes en diens vrouw Kornelia Maria Taal of hun nakomelingen.Seclusie weeskamer.
Aktenummer:
62
Aktedatum:
07/12/1758
Aard van de akte:
verbreking van zegel
Naam notaris:
Daniel Rolandus
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties