Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
1.019 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Compareert Maria Petronella Treffers, echtgenote van Willem Hendrik Dirk Munnich, apotheker te Brielle. Met Adrianus Treffers, sergeant in garnizoen te Harderwijk (voor wie genoemde Munnich bij procuratie optreedt) zijn zij de enige nagelaten kinderen en erfgenamen van Adriaan Treffers, predikant res. te Someren en Lierop, Loon op Zand, Waspik en laatstelijk te Hellevoetsluis (alwaar hij op 24-12-1835 overleed) en van Johanna Elisabeth van Vlodorp (overl. te Hellevoetsluis, 3-6-1821). Zij heffen het hypothecair verband op dat tlv Jan Peter Brent en zijn borgen Laurens Maas, Peter Meeuwisse en Hendrik Peter Brent, allen te Loon op Zand is gevestigd op een schuur met weiland etc. aldaar op de Efteling en Vaart.. Tevens heffen zij het verband op tlv Pieter Matthijs Kemp, bouwman te Waspik op weiland in de polder van Klein Waspik.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
2
Aktedatum:
05/03/1836
Aard van de akte:
ontslag uit verband
Naam notaris:
Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leur
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Dirk van Malsem, zonder beroep wonend te Brielle, transporteert aan Kornelis Stolk, zeeloods aldaar een huis, tuin en pakhuis aan de zuidzijde van het Maarland, oud nr. 620, nu wijk 4 nr. 40, kad. B 470, door hem in 1833 geërfd van zijn broer Joost van Malsem (overl. Brielle, 12-5-1833), die het op zijn beurt in 1816 had gekocht van Philip Frans Laging, echtgenoot van Dina de Mol, enige nakomeling en erfgename van haar ouders Floris de Mol en Johanna van Hulst.. Nu verkocht voor f 1400.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
3
Aktedatum:
28/07/1835
Aard van de akte:
transport
Naam notaris:
Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leur
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Kornelia van der Priem, zonder beroep wonend te Brielle, tijdelijk te Hellevoetsluis, testeerde op 9-2-1832 tov notaris Pieter van Andel te Brielle. Zij wijzigt het daarin vervatte legaat uit haar hypothecaire vordering op de scheepstimmerman Johannes van Persijn te Hellevoetsluis, door haar vermaakt aan Jannetje Quispel (ook Jaantje genoemd), toen dienstmeid te Rotterdam. Deze zal daaruit f 2000 moeten ontvangen, haar broer Frans Quispel, schipper te Rotterdam f 1000, en Annetje van der Priem en Kornelis van der Priem, kinderen van Antonie van der Priem, binnenloods te Hellevoetsluis, zoon van wijlen comparantes broer Pieter van der Priem, samen f 400. Getuigen Maarten Klein, sluiswachter, Jacob Struit, voerman, Hendrik de Rooij, timmerman, en Jan Leefland, binnenloods, allen te Hellevoetsluis.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
7
Aktedatum:
09/08/1833
Aard van de akte:
herroeping
Naam notaris:
Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leur
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Testament van Elisabeth Frederika Rieger, echtgenote van Arie van Heusden, barbier te Brielle, wijk 6 nr. 19 en 20. Haar man is universeel erfgenaam. Getuigen Dirk Spruit, winkelier,Jasper Terwiel Pietersz., assistent op het postkantoor, Arent den Broeder, kleermaker, Pieter Vermeulen, timmermansbaas, allen te Brielle.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
1
Aktedatum:
27/06/1833
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leur
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties