Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
990 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Testament van Lena Esseboom, weduwe van Arie Schrevel wonend te Rockanje. Universeel erfgenaam is haar kleinzoon Andries Vermaat, nagelaten kind van haar dochter Arentje Schrevel uit huwelijk met Isaak Vermaat. Mocht deze kleinzoon voor zijn meerderjarigheid overlijden, dan legateert zij:
aan genoemde Isaak Vermaat f 500
aan haar neef Kornelis Schipper, zoon van Thomas Schiper en Neeltje Esseboom te Rockanje, f 1000
aan Willem Mostert, Jan Mostert en Kornelis Mostert, kinderen van Klaas Mostert en Lijsbeth van Swol te Zuidland samen f 1000. Universeel erfgename is dan haar zuster Kaatje Esseboom, huisvrouw van Jacob Looi onder Rockanje.
Executeurs/voogden zijn Jacob Looi, Jan Vijfwinkel en Leendert de Baan; seclusie weesmeesters.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
09/09/1782
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Adrianus Hubertus Honigh
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Compareert Jacques Theodoor Brunet de Rochebrune, luitenant-kolonel en commandeur van het fort Isabelle te 's-Hertogenbosch. Hij is bij testament dd 23-9-1748 en bij codicillaire beschikking van 25-4-1741 naast Hendrik Kruine, notaris te Brielle, aangesteld tot executeur/voogd in de nalatenschap van Patrokles Luiken. Voor de Hoge Raad diende een zaak tussen hen beiden, de zoon Rombout Willem Luiken (uit huwelijk met Jacoba van der Poel) en de weduwe van Patrokles, Anna Klara van Someren. Comparant machtigt zijn mede-executeur om een lening aan te gaan van f 5500 en daaraan te verbinden de woning Huis te Langelaan onder Oudenhoorn.
Aktedatum:
18/03/1775
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
Adrianus Hubertus Honigh
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jacob Rijzik te Brielle machtigt Hendrik Lorsbag te Middelburg om aldaar ter kamer van de OIC een bedrag van f 160 in te vorderen. Dit bedrag komt comparant toe wegens een obligatie tlv Kajetanus Johannes Franciscus Driese, van Ronse in Vlaanderen, in 1763 met het schip Duinenburg uitgevaren als commandeur der soldaten en op de thuisreis overleden en ware te verhalen op diens te Middelburg nog vaststaande gage. Getuigen Adriaan van der Waal en Elias Schipper.
Aktedatum:
19/03/1775
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
Adrianus Hubertus Honigh
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Testament van Maria van Harmelen, weduwe van Johannes de Mol te Brielle. Aan de gezamenlijke kinderen van haar broer Pieter van Harmelen te Rotterdam legateert zij f 4000. Haar kleding en sieraden en een kerkboek met gouden sloten legateert zij aan Elisabeth van Andel, dochter van Pieter van Andel en wijlen Neeltje Kapitein. Hun zoon Arent van Andel ontvangt een legaat van f 300. Universeel erfgenamen zijn de gezamenlijke kinderen van laatstgenoemd echtpaar. Haar stiefdochter Geertrui de Mol ontvangt enig meubilair, naar het oordeel van de executeurs; dezen zijn genoemde Pieter van Andel en de notaris Hendrik Kruine, beiden te Brielle. Seclusie weeskamer.
Aktedatum:
27/03/1775
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Adrianus Hubertus Honigh
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties