Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
1.123 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Johan Cornelis Trouw, landbouwer te Nieuwenhoorn, transporteert aan Cornelis Gabriel Trouw, Johan Corneliszoon, de gehele landbouwinventaris, waaronder 37 stuks groot en klein hoornvee en 10 paarden, met uitzondering van de aanwezige voorraden veevoeder, strooisel en kunstmeststoffen. Verkocht voor F 12000,-
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
1125
Aktedatum:
31/12/1935
Aard van de akte:
transport
Naam notaris:
Adriaan Diederik van Bergeijk
 
 
 
 
 
Notariële akte
Inventaris van de nalatenschap van wijlen Pietertje Saarloos, overleden op 26/08/1935 te Zuidland, weduwe van Jan Zoeteman Izaakszoon, overleden op 23/03/1925 te Zuidland. Erfgenamen ( de 5 kinderen):
- Lena Zoeteman te Zuidland
- Pietertje Zoeteman, echtgenote van Pieter Corstiaan Oosthoek te Biert, Geervliet.
- Izaak Zoeteman Janszoon te Zuidland, tevens voogd over
- Dirk Zoeteman te Hekelingen
- Maartje Zoeteman, overleden.
Legaten:
- aan haar dochter Lena Zoeteman:
het recht om binnen 6 maanden uit de nalatenschap te overnemen tegen inbreng van de te schatten waarde:
- het thans bewoonde huis met o.a. koepel, kad. B 1695 en 1482 met de gehele inboedel.
- het onverdeeld een derde gedeelte van de percelen weiland te Zuidland, kad. B 564, 1614, 1619.
- percelen bouwland te Hekelingen, kad. B 122, 123, 124 en 125.
- perceel weiland te Spijkenisse, kad. D 274.
- perceel weiland te Spijkenisse, kad. D 235.
- aan haar zoon Izaak Zoeteman:
het recht om binnen 6 maanden uit de nalatenschap te overnemen tegen inbreng van de te schatten waarde:
- bouwmanswoning met boomgaard en weiland te Zuidland, kad. B 1548, 1052 en 1582.
- de overige onroerende goederen gelegen te Zuidland, kad. A 85, B 1884, 674, 675, 676, 682, 683, 815, 626. C 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 188, 125, 126, 127, 128
- perceel weiland te Biert, Geervliet, kad. E 409
- aan haar zoon Dirk Zoeteman
het recht om binnen 6 maanden uit de nalatenschap te overnemen tegen inbreng van de te schatten waarde:
- het recht van erfpacht op een perceel grond aan de toldijk te Hekelingen met eigendom van het daarop staande huis, kad. B 398 en 399
- een bouwmanswoning met boomgaard te Hekelingen, kad. B 112, 113, 114 en 115.
- de overige onroerende goederen bouw- en weiland te Hekelingen, kad. B 110, 99, 100, 101, 109, 102, 108, 105, 106, 107, 111, 116, 117, 118 en 119.
Boedel:
- de onroerende goederen als hierboven beschreven. Hierbij komen nog:
- percelen weiland te Zuidland, kad. C 3 en 4.

Vervolg akte:
Verder heel veel effecten.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
1123
Aktedatum:
20/12/1935
Aard van de akte:
inventaris
Naam notaris:
Adriaan Diederik van Bergeijk
 
 
 
 
 
Notariële akte
Meeuwis Adrianus Stout bekent aan de Coöperatieve Boerenleenbank te Spijkenisse, een schuld van F 1450,-. Hij verleent hypotheek op een huis waarin 2 woningen te Spijkenisse, kad. D 585.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
1115
Aktedatum:
06/12/1935
Aard van de akte:
hypotheek
Naam notaris:
Adriaan Diederik van Bergeijk
 
 
 
 
 
Notariële akte
Scheiding van de boedel in gemeenschap bezeten geweest door Adrianus van der Meijde en zijn op 03/05/1935 te Spijkenisse overleden echtgenote Jannetje den Hartigh.
Kinderen:
-Jan Arie van der Meijde, vlasser, te Spijkenisse. Voogd over Arentje van der Meijde.
- Arie Jan van der Meijde, arbeider te Clifton, Noord-Amerika.
- Cornelia Maatje Elisabeth van der Meijde, echtgenote van Krijn Arie Groeneweg, smid te Puttershoek.
- Maartje Elisabeth van der Meijde, vroeger verpleegster, te Spijkenisse.
- Hendrik Laurens van der Meijde, metselaar te Spijkenisse
- Paulus van der Meijde, vlasser te Spijkenisse
- Arentje van der Meijde, minderjarig, wonende te Spijkenisse.
Boedelsaldo bedraagt F 11.444,-.
Onroerend goed:
- woonhuis met pakhuis aan de Voorstraat te Spijkenisse, kad. E 1578 en 576.
- woonhuis te aldaar, naast het vorige perceel. Kad. E 1478.
- perceel tuinland te Spijkenisse, kad. E 558.
Toegedeeld aan Adrianus van der Meijde.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
1114
Aktedatum:
04/12/1935
Aard van de akte:
boedelscheiding
Naam notaris:
Adriaan Diederik van Bergeijk
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties