Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
536 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Arie Oostdijk te Oudenhoorn testeerde op 27-8-1784 voor het gerecht van Nieuwenhoorn mutueel met zijn inmiddels overleden vrouw Maartje Kornelis van den Ban Hij stelt thans tot voogden aan Kornelis Jacobs van den Ban in Nieuwenhoorn en Pieter Molendijk wonend in West-IJsselmonde en secludeert weesmeesters.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
18/02/1796
Aard van de akte:
voogdijstelling
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Lijsbeth van der Vuist, weduwe van Jan Pieters Sonneville te Brielle stelt tot voogden over haar minderjarige kinderen haar broer Abraham van der Vuist en Dirk Metsgert. Seclusie van de weeskamer.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
02/04/1692
Aard van de akte:
voogdijstelling
Naam notaris:
Paulus van Brakel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jacob Trouw, korenmolenaar te Rockanje, is door wijlen Klaas Broeder aldaar bij testament aangesteld tot bewindvoerder over het erfdeel van diens kleinkinderen , kinderen van Pleun Monster en Geertrui Broeder. Hij wijst Hendrik Steenbeek, koopman te Rockanje aan als zijn opvolger in dezen.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
67
Aktedatum:
09/03/1909
Aard van de akte:
voogdijstelling
Naam notaris:
Leendert Pieter van den Blink
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Mr. Jean Jacques Bernard van Eijk van Voorthuijsen, griffier bij het kantongerecht te Brielle, stelt Jan Eduard van Voorthuijsen, burgemeester en secretaris van Nieuwerkerk aan den IJssel, aan tot voogd over de mogelijk minderjarig na te llaten kinderen uit zijn huwelijk met wijlen Anna Katharina van Voorthuijsen Bij ontstentenis van genoemde voogd stelt hij aan Jan van Voorthuijsen, eerste luitenant der infanterie te Maastricht.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
191
Aktedatum:
05/12/1883
Aard van de akte:
voogdijstelling
Naam notaris:
Antonie Hermans
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
227
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties