Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
327 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Jan du Buij zonder beroep wonende den Briel benoemt tot voogden over zijn minderj. dochter Johanna Frederika du Buij uit zijn huwelijk met Sara Adriana van Hoogenhuizen overl. 17/06/1824 den Briel Otto Willem Ross wonende den Briel en Hendrik Loot wonende den Haag. Getuige Tomas Hansen onder inspecteur van het loodswezen wonende den Briel.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
90
Aktedatum:
22/07/1824
Aard van de akte:
voogdijbenoeming
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Wiggert Mathol mr verver en glazenmaker weduwnaar van Geertruy Timmermans wonende alhier verwijst naar testament met vrouw op 29/09/1774 voor Marinus Sandifort jr alhier gepasseerd waarbij de langstlevende was aangewezen als voogd of voogdes en na dode van de langstlevende Hendrik Hendiderik en Kornelis Timmermans en bij overlijden van derzelve Johannes Mathol met macht van assumtie en surrogatie, zijnde de 3 gemelde voogden allen overleden. Hij benoemt nu tot nieuwe voogden zijn broer Jan Mathol mr broodbakker alhier, zijn behuwdbroer Jan Cordij luitenant van de burgerij dezer stad en zijn neef Kornelis Jans Kluit hoofdgaarder van de gemenelands beschreven middelen en seclusie van de weeskamer. Getuige Kornelis de Man.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
140
Aktedatum:
04/10/1790
Aard van de akte:
voogdijbenoeming
Naam notaris:
Jacob Kluit Jzn
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Rudolph Wilhelm Gerhard Arendsen de Wolff eerste luitenant der marine wonende Brielle benoemt tot voogd na zijn overlijden over de kinderen die uit zijn huwelijk met wijlen Deliana Lucretia de Rouville minderjarig zal nalaten zijn zwager Karel Anton Rombach med dr wonende Hellevoetsluis en bij ontstentenis van deze zijn neef Antonis Sannes med. dr wonende Veendam. In margine overleden te Weesp 07/12/1866.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
21
Aktedatum:
12/03/1863
Aard van de akte:
voogdijbenoeming
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Dirk van der Made Pieterszoon grondeigenaar wonende Hellevoetsluis benoemt tot voogd over zijn minderjarige dochter Elisabeth van der Made geboren uit zijn huwelijk met Elisabeth Poldervaart wanneer zij bij zijn overlijden nog minderjarig mocht zijn, Antonie Hermans procureur wonende Brielle en indien deze tot die betrekking wordt geroepen tot beloning toe te leggen f. 300,00 benevens van restitutie van reiskosten en verschotten, door hem gedaan tot en met de scheiding van de nalatenschap van Dirk van der Made. In margine overleden 12/06/1881.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
156
Aktedatum:
13/10/1880
Aard van de akte:
voogdijbenoeming
Naam notaris:
H.L.M. van Kruiijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties