Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Filter: verkoopx
beacon
5.556 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Gerby Beukelaar Kluit weduwe van Johannes van Rossen zonder beroep en Kornelis Johanne van Rossen winkelier beiden wonende Hellevoetsluis in het huis cohiernr 68 verkopen aan Jacob Struit en Willem Reedijk beiden voerlieden wonende mede te Hellevoetsluis 2 bunder 91 roe 16 el weiland binnen Nieuwenhoorn in de hoek genaamd Oudjaar nr 18. De koopprijs bedraagt 1200 gld te betalen op 15/01/1826. Waarborg het gekochte.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
114
Aktedatum:
29/12/1825
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jan den Ouden bouwman wonende Oudenhoorn en Arendje Tuinder dienstmaagd wonende Nw Helvoet in de polder de Kwak zijnde Jan den Ouden met Arij den Ouden hierna genoemd enige nagelaten volle broer van Kornelis den Ouden bouwknecht overl. Oudenhoorn 10/05/1825 en Arendje Tuinder enige halve zuster van Kornelis den Ouden en erfgenamen van dezelfde en wel Jan en Ary den Ouden elk voor 5/12e en Arendje voor 2/12. Zij verkopen aan Ary den Ouden arbeider wonende Nieuwenhoorn in de polder de Kwak 7/12 in de helft van een huis, keet en schuur in Nw Helvoet in de polder de Kwak nr 6 en 3 bunder 4 roe 47 el bouw-, tuin en bosland aldaar in de Grootenhoek nr 2. De koopprijs bedraagt 220 gld 50 ct, waarvan een gedeelte contant is betaald en een gedeelte voldaan door overname van de hypotheek, zodat thans het gehele huis aan koper toebehoort die ook de gehele hypotheek moet afbetalen.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
75
Aktedatum:
01/08/1825
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jacob Antonis Assenberg voerman wonende Oostvoorne in het huis nr 56 verkoopt aan Abraham Penning eigenaar wonende den Briel voor zich en als vader en voogd over zijn kinderen Geertrui Maria Penning en Dirkje Penning beiden minderj. uit zijn huwelijk met wijlen Dirkje Sprangers overl. 24/10/1824 in den Briel 1e een huis met schuur of werkschuur cohiernr 56 op Oostvoorne tegenover de tuin van de pastorie, belend O de Goudhoek, W de Gemillenweg, N het hoekhuis van Antonie Assenberg arbeider en Z het huis van Daniel van Rij bouwman wonende Zuidland, 1 bunder 11 roe 13 el bouwland in de Schijteweek aan de zuidzijde van de Oostvoornse Heindijk bekend als nr 5 en 95 roe en 15 el weiland binnen Oostvoorne in de Adderhoek aan de hoek van de Hein- en Bollaartsdijk bekend als nr 1. De koopsom bedraagt 600 gld waarvan 500 gld is voldaan door overname van 2 schuldhypotheken tezamen 440 gld en 60 gld contant. De verkoper heeft het recht om binnen 5 jr de verkochte onroerende goederen weer terug te kopen tegen de thans vermelde prijs.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
11
Aktedatum:
25/01/1825
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Abraham Johannes de Rouville deurwaarder wonende den Briel als lasthebber van Pieternella Kouwenoord gehuwd met Johannes van Hengelen mr broodbakker wonende Sliedrecht, Arie Kouwenoord bakkersknecht mede wonende Sliedrecht, Antje Kouwenoord gehuwd met Liset Koenraad Lous zonder beroep wonende in de Vijzelstraat nr 52 te Amsterdam en Kornelis Kouwenoord koffiehuisknecht wonende Amsterdam ten huize van de heer Wiegel in de Kalverstraat en Ida Kouwenoord thans meerderj. dienstmaagd mede wonende den Briel zijnde alle "Kouwenoorden" kinderen van wijlen Hugo Kouwenoord veerman overleden in 1811 in den Briel uit zijn huwelijk met Leentje Visser nu gehuwd met Klaas Groeneveld bierwerker wonende den Briel alzo bij representatie erfgenamen van hun grootvader Izaak Kouwenoord overleden 04/11/1823 in den Briel elk voor 1/36e. Zij verkopen aan Kornelia Kouwenoord winkelierster alle de erffopvolgingsrechten die zij kunnen doen gelden op de nalatenschap van hun grootvader voor 50 gld.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
134
Aktedatum:
27/11/1824
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties