Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Filter: verkoopx
beacon
5.556 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Johanna Kruijne weduwe Gerard Knoll wonende alhier als moeder voogdes over haar minderj. zoon Simon Anthonie Knoll en Pieter Lelijzee als mede voogd verkopen Hermanus Volkman wonende Amsterdam een obligatie tlv de Verenige Nederlanden ten comptoire generaal den Haag van 2000 gld tnv Martinus BRouwer van 01/12/1712, waarvan de koopsom met lopende interest is voldaan.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
24
Aktedatum:
25/06/1770
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Hendrik Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Johanna Kruijne weduwe Gerard Knoll wonende alhier als moeder en voogdes over haar minderj. zoon Simon Anthonij Knoll en Pieter Lelijzee schout en secretaris van de Vierpolders als mede-voogd over de voorsz. minderjarige welke hebben verkocht met toestemming van het Hof van Holland van 18/05/1770 aan Johanna Maria Christrina Luers meerderj. ongehuwde dr 3 kleine prijsobligaties tlv de Verebige Nederlanden ten comptoire van de Unie te den Haag groot 1200 gld staande op naam van Florentijn Dureau allen gedateerd 01/01/1713, waarvan de koopsom is voldaan.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
21
Aktedatum:
16/06/1770
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Hendrik Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Gerby Beukelaar Kluit weduwe van Johannes van Rossen zonder beroep en Kornelis Johanne van Rossen winkelier beiden wonende Hellevoetsluis in het huis cohiernr 68 verkopen aan Jacob Struit en Willem Reedijk beiden voerlieden wonende mede te Hellevoetsluis 2 bunder 91 roe 16 el weiland binnen Nieuwenhoorn in de hoek genaamd Oudjaar nr 18. De koopprijs bedraagt 1200 gld te betalen op 15/01/1826. Waarborg het gekochte.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
114
Aktedatum:
29/12/1825
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jan den Ouden bouwman wonende Oudenhoorn en Arendje Tuinder dienstmaagd wonende Nw Helvoet in de polder de Kwak zijnde Jan den Ouden met Arij den Ouden hierna genoemd enige nagelaten volle broer van Kornelis den Ouden bouwknecht overl. Oudenhoorn 10/05/1825 en Arendje Tuinder enige halve zuster van Kornelis den Ouden en erfgenamen van dezelfde en wel Jan en Ary den Ouden elk voor 5/12e en Arendje voor 2/12. Zij verkopen aan Ary den Ouden arbeider wonende Nieuwenhoorn in de polder de Kwak 7/12 in de helft van een huis, keet en schuur in Nw Helvoet in de polder de Kwak nr 6 en 3 bunder 4 roe 47 el bouw-, tuin en bosland aldaar in de Grootenhoek nr 2. De koopprijs bedraagt 220 gld 50 ct, waarvan een gedeelte contant is betaald en een gedeelte voldaan door overname van de hypotheek, zodat thans het gehele huis aan koper toebehoort die ook de gehele hypotheek moet afbetalen.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
75
Aktedatum:
01/08/1825
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties