Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Filter: veilingx
beacon
13.277 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Mr Abraham Mattthieu de Rouville burgemeester van en wonende Brielle gehuwd met Jeanne Charlotte Anna Lette, Olke Arnoldus Uhlenbeck luitenant ter zee 1e klasse wonende Brielle in g.v.g. gehuwd met Maria Jeanne Arnoldina Lette, George Frederik Lette burgemeester van Oostvoorne wonende Brielle zo voor zich en als gemachtigde van a. Sebastiaan Hendrik Lette burgemeester van Helder wonende aldaar, b Antoinette Lette en c. Charlotte Eleonore Louise Lette beide laatstgenoemden zonder beroep wonende Brielle, alle Lettes als enige kinderen en erfgenamen van wijlen Mr Nicolaas Joannes Kornelis Lette van Oostvoorne burgemeester van Brielle overl. te Hellevoetsluis 03/02/1851. Zij verkopen in het openbaar onder Oostvoorne 1e. 1 bunder 46 roeden 96 el
weiland aldaar, sectie A nr 117bis en 571, hoogste bieder Goris Jacobus de Man bakenstoker Oostvoorne op 360 gld per halve bunder voor zich of nader te noemen meester, 2e 60 roeden 10 ellen weiland in het dorp, sectie A nr 572, hoogste bieder Bastiaan van der Hoek arbeider Oostvoorne om 405 gld per halve bunder, 3e 45 roeden 74 ellen bouwland aan de Achterweg sectie A nrs 222 t/m 225, hoogste bieder Jan Verhoeff winkelier Oostvoorne om 370 gld als voren. In de hoek het Middelland 4e 1 bunder 36 roeden 80 ellen bouwland aan de Hoofdweg, sectie D nr 296 hoogste bieder Johannes Arkenbout bouwman Oostvoorne om 210 gld als voren, voor zich of nader te noemen meester. In de Goudhoek 5e 1 bunder 62 roeden 20 ellen weiland aan de Moolweg sectie D nr 243 hoogste bieder Pieter Arkenbout korenmolenaar Oostvoorne om 450 gld als voren, 6e 1 bunder 55 roeden weiland aan de zelfde weg sectie D nr 274 hoogste bieder Pieter Arkenbout voornoemd om 455 gld als voren. In de Pinnepot 7e 2 bunders 49 roeden 60 ellen bouwland aan de Dalweg sectie D nr 316 hoogste bieder Jacob Buskop melkboer Oostvoorne om 225 gld als voren, 8e 1 bunder 32 roeden weiland langs de Grindweg over de Kleidijk sectie D nrs 344 en 345 hoogste bieder Buskop voormeld de massa
Vervolg akte:
14 en 15 Hendrik de Vos om 4614 gld 42 ct, 16, 17 en 18 Jan Pieters Luijendijk om 2450 gld 44 en totaal om18.292 gld 56 ct.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
83
Aktedatum:
06/05/1851
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Pieter van Hees te Brielle veilt afbraak. Kopers (tenzij anders vermeld te Brielle wonend): Hendrik Schroten, bouwman, Jan Bout, smid, Johannes Zwarts, tuinier, Hendrik Werning, bouwman in het Nieuwland, Isaak van Marion, Dirk van der Linden, bouwman onder Nieuwenhoorn, Murkts, zeilmaker, Lukas Rademaker, koopman, Aart van Hennik, Doenardus van Beek, Willem Talman, Hendrik Witte in Rugge, Willem Mure, Kornelis van Leeuwen onder het Nieuwland, Jan Mol onder Rugge, , Hermanus Joppe, Balthasar Engel, Kornelis Schoon, Jan van Gent, Adrianus Vlasblom.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
155
Aktedatum:
23/12/1816
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
De regenten van het gasthuis te Brielle veilen landerijen.
- onder Oostvoorne
1. 233 R in de Adderhoek op nr. 11; koper Arie Looi, bouwman onder Oostvoorne, voor
f 125
2. 2 G 176 R aldaar nr. 23; koper als voren voor f 310
3. 2 G 23 R aldaar nr. 25, koper als voren voor f 249
4. 3 G 242 R in de Koepad op nr. 21; koper Herman Roskam, arbeider te Oostvoorne, voor
f 228
5. 1 G 213 R aldaar nr. 41; koper Arie van den Brand, bouwman onder Oostvoorne voor
f 265
6. 3 G 229 R aldaar nr. 47,; koper Arie Mondeling, bouwman te Oostvoorne voor f 602
7. 1 G 87 R in de Gijsenhoek op nr. 7; koper als nr. 5, voor f 129
- onder Rugge
8. 7 G 231 R in de Kloosterhoek op nr. 44; koper Leendert Arens Drogendijk, bouwman te Oostvoorne, voor f 777
- onder Rockanje
9. 2 G 156 R in Strijpe in de Vogelzang op nr. 7; koper Jan Dirks Mol, bouwman in de Tinte, voor f 362
Bij gecombineerde afslag worden de nrs. 1, 2 en 3 gekocht door Arie Looi vnd
de nrs. 4 en 6 door Antonie Hendrik van Kruine, koopman te Brielle
de nrs. 5 en 7 door Arie van den Brand vnd
nr. 8 als eerder
nr. 9 als eerder
Volgt (had eigenlijk moeten voorafgaan) de voorlopige toewijzing.
Inliggend het extract uit het verbaal van de gedeputeerde staten van Zuid-Holland, waarin toestemming wordt verleend tot verkoop over te gaan.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
139
Aktedatum:
05/11/1816
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Johannes Zeilmans van Emmichoven te Brielle en Kornelis Huibrechts Huisman te Spijkenisse veilen onroerende goederen uit het faillissement van Johannes Mouthaan, gewoond hebbend te Spijkenisse. Voorlopige toewijzing
- een huis, schuur en erf , van ouds genaamd De Keiser, te Spijkenisse op nr. 35, koper Kornelis Huibrechts Huisman van
- nog een huis aldaar op nr. 52, koper Pieter Braad, grondeigenaar te Spijkenisse
een zgn. vishuis buiten Spijkenisse , koper Teunis Pieters Huisman, visser te Spijkenisse
- 1 G 6 R boomgaard in de polder van Spijkenisse, met uitgang over de Vierambachtenboezen en aan de achterzijde de Kerkweg., koper Reinier van den Bolk, chirurgijn en vroedmeester te Spijkenisse.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
115
Aktedatum:
14/08/1816
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties