Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

9.034 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Notariële akteWillem Aandeweg zonder beroep wonende Oudenhoorn verkoopt aan Hermanus Walbeek bouwman wonende Oostvoorne een perceel weiland gelegen binnen de gemeente en polder Oudenhoorn in de hoek het Meentje groot 2 bunders 16 roeden 80 ellen sectie B nrs 71 en 72, door verkoper in eigendom verkregen door de overschijving ten hypotheekkantore te Brielle op 01/05/1861 van het afschriift van een proces-verbaal van openbare verkoop op 18/02/1861 door nts Pieter van Andel destijds te Brielle opgemaakt. De koopsom bedraagt 3000 gld, welk bedrag verkoper van koper heeft ontvangen, waarvoor kwijting bij deze.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
174
Aktedatum:
05/10/1874
Aard van de akte:
transport
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteLeendert van der Pijl kantoorbediende wonende Brielle als gemachtigde van Kornelis Stal directeur boekhouder der Drimmmelsche en Geertruidenbergsche visserij vereeniging wonende Drimmelen verkoopt aan Dingeman den Dunnen, Willem Hagers, Nicolaas Willemsz., Adriaan Pieterman, Teunis van den Steenhoven zalmvissers wonende Drimmelen, Pieter Prins Corstiaansz. en Jan Willem Prins zalmvissers wonende beiden Brielle een huis met tuin en erf gelegen op het Hoofd te Brielle kad. groot 9 roeden 16 ellen sectie A nrs 06, 98, 100 en 101. De koopprijs bedraagt 800 gld, welk bedrag verkopers van kopers hebben ontvangen, waarvoor kwijting bij deze.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
152
Aktedatum:
10/08/1874
Aard van de akte:
transport
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële aktea. Jannetje Mondeling zonder beroep wonende Oostvoorne, weduwe van Hendrik Gorzeman, b. Abraham van Bergen arbeider wonende Oostvoorne, Petrus Luijendijk melkboer wonende Vierpolders gehuwd met Dirkje van Bergen, Jan van Bergen arbeider wonende Oostvoorne, gemelde Abraham, Dirkje en Jan van Bergen zijn kinderen en enige afstammelingen van Dirk van Bergen overleden, c. Trijntje Verhoeff zonder beroep wonende Oostvoorne weduwe van Krijn de Haan, Jan Verhoeff melkboer wonende Oostvoorne voor zich en als toeziend voogd over de hierna te noemen minderjarigen van den Blom, Jochem van der Blom arbeider wonende Oostvoorne voor zich als in g.v.g. gehuwd geweest met Anna Antje Isa Verhoeff, voorts als vader en voogd over Jan, Jacob, Leendert, Adriana, Anna en Antonia Elisabeth van der Blom, minderjarige kinderen uit zijn bovengemeld huwelijk geboren, enige erfgenamen van hun moeder. Genoemde Trijntje, Jan en wijlen Anna Antje Isa Verhoeff zijn enige kinderen en enige afstammelingen van Adriana van Bergen uit haar huwelijk met wijlen Jacob Verhoeff d Jan Kwak bouwman wonende Oostvoorne, e. Willem Kwak tolgaarder wonende Nieuwenhoorn, voor zich en als toeziend voogd over de hierna te vermelden minderjarigen van wijlen Job Kwak, Pieter Kwak bouwknecht wonende Simonshaven, Arend Kwak biouwknecht wonende Nieuwenhoorn, Neeltje Mooldijk zonder beroep wonende Simonshaven weduwe van Job Kwak aldaar ab intestato overleden op 04-01-1871 met wie zij in g.v.g. gehuwd is geweest, voor zich en als moeder-voogdes over Trijntje, Klaasje, Jacoba en Arendje Kwak, enige kinderen van dezelve Job Kwak. Willem, Jan, Pieter, Arend en wijlen Job Kwak zijn enige kinderen en afstammelingen van wijlen Arend Kwak geboren uit zijn huwelijk met Klaasje Noordermeer, thans gehuwd met Kornelis Pille melkboer te Abbenbroek, genoemde Jan en wijlen Arend Kwak zijn kinderen van wijlen Job Kwak en Annetje Vermeulen, beiden overleden. De overledene Dirk en Adriana van Bergen waren kinderen van Maria Schipper uit
Vervolg akte:
haar eerste huwelijk met Izaak van Bergen. Annetje Vermeulen met de kinderloos in 1871 overleden Abraham Vermeulen en de op 17-08-1872 te Oostvoorne mede kinderloos ongehuwd overleden Leendert Vermeulen zijn kinderen van Maria Schipper uit haar twee huwelijken met wijlen Jan Leendertsz. Vermeulen en Jannetje Mondeling een kind van Maria Schipper uit haar laatste huwelijk met wijlen Arij Mondeling, welke Leendert Vermeulen alzo tot zijn enige erfgenamen volgens de wet heeft nagelaten zijn broeders en zusters of hunne afstammelingen hierboven genoemd van hele en halve bedde. Zij verkopen in het openbaar enige kledingstukken van wijlen Leendert Vermeulen tot een totaal bedrag van f. 132,40.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
14
Aktedatum:
30-01-1873
Aard van de akte:
transport
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteGeorge Frederik Lette burgemeester van Brielle, Oostvoorne en Rockanje wonende Brielle als lasthebber van Adriaan van der Goes van Naters, lid van de Provinciale Staten van Zuid Holland wonende Delft verkoopt aan Pieter Klok, Jan van der Linde Aartzoon, Jacob van der Linde Leendertszoon en Jan 't Mannetje bouwlieden allen wonende Rockanje en Jan Jacob van der Linde Leendertszoon bouwman wonende Nieuwenhoorn laatstgenoemde voor zich en als mondeling gemachtigde van Dina Vijfvinkel, zonder beroep gehuwd met Arie Spoon grondeigenaar wonende Nieuwenhoorn het recht tot heffing der Koorn en Smaltienden in de Grootenhoek in de heerlijkheid Pancrasgors polder Pancrasgors gemeente Rockanje zodanig als het tiendrecht in die Grotenhoek sedert onheugelijke tijd is bezeten en uitgeoefend alles zoals voormeld tiendrecht met de overige tienden en Heerlijkheidsrechten van Naters en Pancrasgors aan genoemde heer Van der Goes van Naters zijn opgekomen als mede-erfgenaam van zijn vader Jhr Mr Kornelis van der Goes van Naters blijkens akte van scheiding van diens nalatenschap op 25-05-1838 voor nts S.A. Scholten verleden en overgeschreven ten kantore van de hypotheken te Brielle op 20-07-1838 in deel 68 nr 12. Zij verklaren te hebben gekocht in de polder Grootenhoek en wel Pieter Kolk het perceel sectie E nr 316 groot 3 ha 41 aren 50 ca voor f. 304,23, aan Jan van der Linde Aartszoon de percelen sectie E nrs 309 en 311 grioot 5 ha 66 aren 30 ca om f. 503,60, aan Jan 't Mannetje de percelen E nrs 310, 312 en 315 groot 9 ha 32 aren 30 ca om f. 830,55, aan Jacob van der Linde Leendertszoon de percelen sectie E nrs 25, 306, 307, 314 en 317 groot 12 ha 99 aren om f. 2314,43n aan Jacob van der Linde Leendertzoon de percelen sectie E nrs 308, 318, 319 en 320 groot 8 ha 96 aren 80 ca om f. 1069,93, Jacob van der Linde Leendertszoon en Dina Vijfvinkel sectie E nr 313 3 ha 79 aren 40 ca om f. 675,98 en dezelfden nog 3 ha 93 aren 60 ca om f. 701,28 en tezamen om f. 6400,00.
Vervolg akte:
De totale koopsom van 6400 gld is door verkoper van de diverse kopers ontvangen, waarvoor kwijting bij deze.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
12
Aktedatum:
27-01-1873
Aard van de akte:
transport
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties