Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
354 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Lubertus Buis, rentmeester te Rotterdam, veilt in de herberg van Jan Burik te Abbenbroek de pacht van tienden onder Abbenbroek toekomende Regnera baronesse de Meij van Streefkerk, douairière van Henri baron de Vos van Steenwijk, wonend op de Kolkhof te Zwollerkerspel en Hendrik Antonie Zwier baron van Knobelsdorff van den Gelder en Nijenhuis, kamaerheer van wijlen Koning Willm III, wonend op kasteel Nijenhuis te Wijhe. Opbrengst f 2058.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
4019
Aktedatum:
17-07-1903
Aard van de akte:
tiendverpachting
Naam notaris:
Cornelis Martines Loeff
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Compareren in de herberg van Dijkers te Zuidland genaamd de Gouden Leeuw: - Julius Petersen, notarisklerk te Zuidland, als gemachtigde van Bastiaan Bijl, grondeigenaar te Simonshaven, en van Arie Groeneveld, onderwijzer te Rotterdam. - dezelfde als gemachtigde van dr. Jacobus Arnoldus Gallan dat Huet, arts te Schoonhoven - Nicolaas Johannes Kornelis Sebastiaan Hendrik Lette, burgemeester te Brielle, als gemachtigde van Hermina Johanna Hoijer, weduwe van Mr. Johan Spoor, in leven president van het gerechtshof in Den Haag, en van Martiana Hoijer, weduwe van Willem Lodewijk Joost Spoor te Utrecht, voor zich en haar minderjarige kinderen Hendricus Theodorus Spoor, Jacob Spoor, Johan Spoor en Willem Spoor Zij veilen de pacht van tienden in Zuidland. Opbrengst f 1200.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
4016
Aktedatum:
16-07-1903
Aard van de akte:
tiendverpachting
Naam notaris:
Cornelis Martines Loeff
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
In de herberg van Hendrik Dijkers te Zuidland wordt de pacht van tienden geveild, toekomende:
a. Wilhelmina Kornelia van der Goes, echtgenote van Charles Lucien Paul baron van der Borch te Godesberg in Duitsland, Dirk Jacob Gijsbert Jan baron van Pallandt wonende op Duinrel, gemeente Wassenaar, Henriette Dorothea Uhlenbroek, douairiere Gijbert Jan Anne Adolf baron van Heemstra in Den Haag, Philip Jacob baron van Heemstra burgemeester van Hattem, Jan Maarten Leonard van Bronkhorst in Den Haag, Geertruda Hoijer in Den Haag, weduwe van Willem Petrus Kornelis Kruijse de Meij, Anna Maria Six, Justine Maria Charlotte Geertrude Six en Henriette Kornelia Six in 's Gravenland, Alida Kornelia de Beijer, echtgenote van Jhr.mr. Willem Six in Den Haag, Adam Francois Maximiliaan graaf van der Duijn, gepensioneerd majoor der Huzaren in Den Haag, mr. Willem Justinus Philip Jacob graaf van der Duijn te Capellen bij Antwerpen, Jkvr. Ida Kornelia Wilhelmina gravin van der Duijn in Den Haag, mr. Karel Quirin Wilem Lodewijk Christian graaf van der Duijn, griffier bij het kantongerecht te Brielle, Maria Anna Elisabeth gravin van der Duijn, echtgenote van Johannes Frederik Carrière te Lausanne.(tienden onder Zuidland)
b. Johanna Adriana Henriette Pierrot te Amsterdam, weduwe van Louis Henri de Bosset, en Maria Jacoba Gerina de Bosset aldaar(tienden onder Zuidland)
c. Jhr. mr. Jean Francois Schuurbecque Boeije, rechter in Den Haag, Jhr. mr. Willem Theodoor Kornelis van Doorn, advocaat in Den Haag, Willem van Marken, schoolopziener in Den Haag, samen regenten van het Burgerweeshuis aldaar(tienden onder Zuidland)
Opbrengst totaal f 2444
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
252
Aktedatum:
12/07/1905
Aard van de akte:
tiendverpachting
Naam notaris:
Leendert Pieter van den Blink
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
1. Mr Sebastiaan Hendrik Lette van Oostvoorne raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof wonende den Haag, 2 Sierk Faber Huijs gepensioneerd kapitein ter zee wonende aldaar, 3. Jhr Mr Adriaan van der Goes van Naters, 4. Mr Jan Pieter Teding van Berkhout, lid der rechtbank te Amsterdam wonende aldaar, 5. Kornelia Baronesse van Boetzelaar gehuwd met Jhr Jacob van Lennep, particulier te Ubbergen, 6. Helena Christina Georgetta Bekker douariere van Willem Philip van Barnaart grondeigenaresse wonende Haarlem als moeder-voogdes over haar minderjarige kinderen met name Helena Maria Elizabetgh, Willem Philip, Casparus Gerardus Johannes, Helena Christina Georgetta, Anna Jacoba, Jan Adriaan en Wilhelmina Constantia Catharina Barnaart, 7 Elizabeth Kornelia Amalia Barnaart gehuwd met Mr Hendrik Samuel van Wickevoort Crommelin grondeigenaar wonende Bloemendaal, Mr Pieter Teding van Berkhout lid van de rechtbank te Haarlem, wonende aldaar, 9. Pieter Francois van der Walle, grondeigenaar, 10. Johanna Karolina Mees, ongehuwd zonder beroep, Gerard Blom particulier de 3 laatsten wonende Rotterdam, 12 de ervan van wijlen Mr Maarten Vlaardingerwoud zijnde a. Mr Philip Jacob baron van Pallandt grondeigenaar wonende op huize Duinrel te Wassenaar, b. Willem Anna baron van Pallandt, kamerheer des konings, wonende op het huis te Werve te Rijswijk, c. Mr Frans Julius Johan baron van Heemstra rentmeester generaal der duitse balije van Utrecht gehuwd met Henriette Philippine Jacoba Baronesse van Pallandt, d. Mr Karel van der Goes kamerheer van de koning zo uit eigen hoofde als in huwelijk hebbende Frederique baronessse van Pallandt beiden wonende den haag, e. Johannes Hubertus Hoijer zonder beroep wonende den Haag, f. Gertrude van der Brugghen zonder beroep wonende Nijmegen, g. Jhr Hendrik de Gijselaar bankier wonende den Haag h. Maria Anna de Beijer zonder beroep gehuwd met Willem baron van der Duijn, gepensioneerd luitenant generaal beiden wonende den Haag, i. Alida Kornelia de
Vervolg akte:
veste niet gemijnd. Onder Nw Helvoet 34e. de vlas- en henniptienden over de gehele polder Nw Helvoet aan Jan van den Ban Jacobszoon grondeigenaar wonende Nw Helvoet, 35e de 2e blok genaamd Meentenhoek aan Willem Johannes Steijvers van Orselen, bouwman wonende Nw Helvoet,36e. het 4e blok genaamd Hoonaard toebehorende aan als voren aan Kornelis Touw Roelandszoon bouwknecht wonende Nw Helvoet, 37e de 9e blok genaamd Voor Vossenhoek aan Jacobus van der Burght voornoemd, 38e de 10e blok genaamd Ossenhoek aan Bastiaan van der Meijden bouwman wonende Nw Hellevoet aan Bastiaan van der Meijden bouwman wonende Nw Helvoet. Totaakl verpacht om f. 9056,00.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
145
Aktedatum:
22/07/1873
Aard van de akte:
tiendverpachting
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties