Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Filter: testamentx
beacon
19.814 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Testament van Maartje van den Handel zonder beroep gehuwd met Jan Verburgh mr smid beiden wonende Oudenhoorn. Zij herroept alle voorgaande testamenten en legateert aan haar echtgenoot Jan Verburgh alle roerende en onroerende goederen van haar nalatenschap, gelijk ook die van de gemene boedel door hem en haar bezeten wordende voor zover die laatste hem kunnen geacht worden toe te vallen, onder conditie dat de waarde waarop hij begeert dat die goederen door beëdigde deskundigen naar de wettelijke voorschriften moeten geschat worden en door hem moeten worden ingebracht in contanten of verrekend met het hem toekomende. Zij benoemt hem verder tot uitvoerder van haar uiterste wil en redderaar van haar nalatenschap. In margine overleden 08/12/1890.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
234
Aktedatum:
23/12/1876
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Testament van Jaapje Poldervaart, echtgenote van Thijs Klop te Hellevoetsluis. Aan haar man legateert zij het levenslang vruchtgebruik van haar nalatenschap onder last van de volgende legaten: - f 500 aan haar nicht Jaapje Luiendijk, dochter van Jan Luiendijk Dirksz. en Lena Poldervaart, echtelieden te Vierpolders - f 500 aan elk van haar neven Jan Poldervaart en Leendert Poldervaart, zoons van Jan Poldervaart en Jannetje Bevaart
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
92
Aktedatum:
01/10/1908
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Karel Pieter Julius Godtfried Bel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Testament van Laurens Bastiaan Leeuwenburg, adjudant-inspecteur bij de Holland-Amerikalijn, wonend te Rotterdam aan de Prins Hendriklaan 44. Universeel erfgename is zijn vrouw Hendrika Christina Engelsman
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
84
Aktedatum:
08/09/1908
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Karel Pieter Julius Godtfried Bel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Testament van Jan van der Hoef te Brielle. Hij is beneden f 2000 gegoed. Hij prelegateert aan zijn zoon Kornelis van der Hoef alle gereedschap behorend tot de tapnering, inclusie alle meubilair, ook op zolders en in pakhuize, alles uitgezonderd zijn sieraden en kleding. Hiermee is hij gelijkgesteld aan de andere kinderen die al een uitzet ontvingen. Universeel erfgenaam zijn zijn vijf kinderen: Hillegonda van der Hoef, huisvrouw van Johannes Voortmans, Athalia van der Hoef, huisvrouw van Josef Verbrugge, Johanna van der Hoef, huisvrouw van Pieter Heimans, allen te Brielle, Maria van der Hoef, huisvrouw van Arie Mentsij te Dordrecht en genoemde Kornelis. De dochters wordt hun uitzet niet, maar latere betalingen wel tot het erfdeel gerekend. De zoon heeft eerste optie op koop van de twee huizen aan de Turfkade op kohiernrs. 261 en 262. Een ervan is testateurs woonhuis, in het andere woont zijn schoonzoon Johannes Voortmans. Ze dienen te worden toegekaveld voor resp. f 1200 en f 500. Hij heeft ze recentelijk laten taxeren door de timmerman Kornelis de Breur, de metselaar Gerardus de Jong en Johannes Wessels. De twee laatstgenoemden zijn tevens executeurs van dit testament. Kornelis moet zijn zusters meteen ieder f 40 betalen en voor de rest hypotheek geven op de huizen. Wie zich tegen deze regeling verzet vervalt in de legitieme. Seclusie weeskamer.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
17/10/1803
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties