Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Filter: schuldbriefx
beacon
16.775 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Nicolaas Jacob Metaal, timmerman te Abbenbroek, bekent aan de Spaarbank van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen departement Nieuwenhoorn een schuld van f 2000. Hij verleent hypotheek op: - een huis en erf te Abbenbroek, kad. A 543. - een boomgaard en tuin aldaar aan de Gemeenlandsedijk, kad. A 798 - idem kad. A 1031 - een huis bestaande uit vijf woningen op de hoek van de Gemeenlandsedijk en de Ring van het dorp, kad. A 593, 594, 1008, 1009 en 1082
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
19
Aktedatum:
27/02/1908
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Karel Pieter Julius Godtfried Bel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Leendert Scheigrond bouwman wonende Nieuwenhoorn in het huis nr 1 schuldig aan Kornelis Manintveld voermansknecht wonende den Briel in het huis wijk 5 nr 17 1000 gld wegens geleend geld. Waarborg 8 gemet 50 roe bouwland in de Vierpolders in de Oude Goote in de Kloosterhoek nr 10, 4 gemet 223 roe weiland onder Heenvliet in Zeugenhil op nr 28 en 29 en de helft van 6 gemet 128 roe weiland onder Nieuwenhoorn en Nwe Goote in de Sluishoek nr 13. Getuigen Abraham Penning particulier wonende den Briel en Pieter Verbrugge mr schoenmaker mede wonende den Briel.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
78
Aktedatum:
13/08/1825
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Leendert Scheigrond bouwman wonende Nieuwenhoorn in het huis nr 1 is schuldig aan Mr Willem Hoijer opperdijkgraaf van de lande van Voorne wonende den Briel in het huis wijk 1 nr 52 500 gld wegens een hypotheekakte op 26/04/1824 voor genoemde nts verleden. Schuldenaar heeft niet op tijd de helft van het geleende bedrag afgelost en is thans met schuldeiser overeengekomen dat hij daarover nog een tijdje het genot zal mogen hebben mits er nadere zekerheid wordt gesteld. Hij verbindt talsnog de helft in 4 bunder 15 roe 37 el weiland in de Nwe Goote in de Sluishoek nrs 8, 9, 10 en 11 aan schuldenaar voor de helft en aan Maria Meuldijk weduwe van Bouwen van der Blom landbouwster onder de Nwe Goote mede voor de andere helft toebehorende.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
66
Aktedatum:
05/07/1825
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Wigger Wiggers Mathol banketbakker in g.v.g. gehuwd met Martina Kluit wonende den Briel in het huis wijk 2 nr 44 schuldig aan Antje Grevel gehuwd met Jasper Nonnekens particulier wonende Rotterdam boven op de Hoogstraat 2000 gld wegens geleend geld. Waarborg binnen Rockanje een bouwmanswoning aan de Nwe Rockanjesedijk nr 48 met bijbehorende landerijen te Geervliet, Simonshaven en Oostvoorne alsmede 2 blokken tienden.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
59
Aktedatum:
16/05/1825
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties