Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

16.776 notariële akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Notariële aktePieter Goedendorp arbeider en Frederik van Rij winkelier beiden wonende Rockanje zijn hoofdelijk schuldig aan Adrianus Moerman kleermaker wonende Rockanje een bedrag van 250 gld wegens geleend geld spruitende uit door de crediteur uitsluitend aan en tbv genoemde Pieter Goedendorp ter leen verstrekte gelden tegen een rente van 5% per jr. Waarborg door Pieter Goedendorp het erfpachtsrecht op een perceel grond groot 6 roeden gelegen binnen Rockanje in Slikland sectie B nr 655 met de opstand van het daarop staande huis en onbelast.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
112
Aktedatum:
21/06/1875
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteLeendert Peek melkboer wonende Oostvoorne zo voor zichzelf als in g.v.g. gehuwd met Kornelia Hester van Marion is schuldig aan Johanna van der Sluijs zonder beroep wonende Zwartewaal, weduwe van Jacob Meuldijk 1500 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg de navolgende tot hunne gemeenschappelijken boedel behorende onroerende goederen en wel A een perceel weiland gelegen binnen Oostvoorne aan de Blindeweg, groot 84 roeden 70 ellen sectie D nr 464, B een huis en erf met tuin gelegen aldaar in de hoek Voorwesterland groot 14 roeden sectie D nr 844, 45 roeden 10 ellen bouwland gelegen aldaar sectie D nr 843 en 51 roeden 70 ellen bouwland gelegen aldaar in de Gijzenhoek, sectie D nr 468, welke sub A vermelde onroerende goederen zijn onbelast en die onder B vermeld met een hypotheek groot 1000 gld tbv de creditrice.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
109
Aktedatum:
14/06/1875
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteKatharina Noltee zonder beroep wonende Brielle eerder weduwe van Hendrikus Johannes Kruijskamp laatst weduwe van Klaas Hoogvliet beiden overleden en Willem Hoogvliet kwekeling bij het loodswezen, beiden wonende Brielle zijn hoofdelijk schuldig aan Arij Noltee zeeloods wonende Brielle 300 gld wegens een door de crediteur uitsluitend aan en tbv Katharina Noltee ter leen verstrekte gelden tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen binnen Brielle groot 2 roeden 86 ellen sectie B nr 594 en onbelast
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
107
Aktedatum:
10/06/1875
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteHermanus Walbeek bouwman wonende Oudenhoorn is schuldig aan Leentje Roskam minderjarig kind van Hester Elderkamp zonder beroep wonende Brielle geboren uit het huwelijk van wijlen Arij Roskam 2000 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg 1 bunder 36 roeden 70 ellen weiland gelegen binnen Nieuwenhoorn in Westhil sectie D nr 309, 84 roeden 20 ellen weiland gelegen aldaar sectie D nr 310 en 3 bunders 3 roeden 90 ellen bouwland gelegen aldaar in Hallingsland sectie D nr 332 en onbelast.
Vervolg akte:
zijnde kinderen geboren uit het huwelijk van wijlen gemelde Arendje van den Brand met Leendert Pietersz. van der Hoek en als zodanig in de plaats van hun moeder mede erfgenamen en wel tezamen voor 1/5e gedeelte in de nalatenschap van hun grootmoeder Arendje Oudwater, voorts als met hun overleden broer Pieter van der Hoek, in wiens nalatenschap zij mede erfgenamen zijn geweest, enige erfgenamen voor het onbeschikbare gedeelte der nalatenschap van hun genoemde moeder, die met hun gemelde vader Leendert Pietersz. van der Hoek in gemeenschap van goederen was gehuwd en tot welke gemeenschap alsnog behoort 1/5e gedeelte in de na te melden onroerende goederen met vruchtgebruik bezwaard geweest tbv van meergenoemde Arendje Oudwater tot welk 1/5e gedeelte thans zijn gerechtigd de comparant Leendert Pietersz. van der Hoek zo krachtens de gemeenschap en als erfgename van zijn vrouw en zijn zoon voor 2/3e gedeelten en de genoemde Arie en Arendje van der Hoek als erfgenamen van hun moeder en broeder tezamen voor 1/3e gedeelte. De comparanten geven te kennen dat zij comparanten zijn of representerende de enige erfgenamen in de nalatenschap van wijlen Arendje Oudwater in leven bouwvrouw, gewoond hebbende te Oostvoorne en aldaar overleden op 31/12/1874, eerder weduwe van Arij van den Brand en later van Arij Mondeling; dat de overledene Arendje Oudwater bij akte op 20/12/1855 vor nts L.M. van Kruijne te Brielle verleden over haar na te laten onroerende goederen heeft beschikt en wel zodanig, dat zij haar onroerende goederen heeft verdeeld tussen al haar in leven zijnde kinderen met bepaling, dat ieders aandeel in haar nalatenschap zou worden aangevuld of gelijk gemaakt uit de roerende goederen van haar nalatenschap en voorts dat de hierna omschreven 8 bunders 16 roeden 58 ellen bouw- en weiland liggende onder Oostvoorne, kad. bek. sectie C nrs 287, 798 en in sectie D nr 308, waarvan zij eerst voor het geheel en daarna voor 4/5e gedeelten het vruchtgebruik had, zouden worden
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
64
Aktedatum:
27/03/1875
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties