Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
373 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Jan Eduard Eduards Gallas wonende Hellevoetsluis legt tvv kapitein Henry Southweck commanderende het QAmerikaanse brikschip George Little beladen met suiker, ginger, tabak, olie en logwood thans zittende aan de noordwal nabij Hellevoetsluis op zijn reis van Boston met bestemming Rotterdam en laatstelijk gekomen van Ramsgate een verklaring af over het schip en de lading.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
16
Aktedatum:
17/01/1818
Aard van de akte:
scheepsverklaring
Naam notaris:
H.M. van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
John Nicholson kapitein, Abraham Dixon stuurman, Edward Merrikin, Rolph Sheavijn en Thomas Kriton matrozen, John Spring kok en Charles Thompsom jongen, allen bemanningsleden van het verongelukte brigantijnschip Norwich geladen met gerst en varende van Libouw naar Schiedam of Rotterdam, allen van competente ouderdom. Zij verklaren op 16 september j.l. met hun schip, hetwelk in goede staat was, gezeild zijn van Libouw en de 19e daarop met een sterke wind bij Bontholm in de Oostzee enige springlekkage hebben gekregen, doch door gestadig pompen, openbreken van de luiken en de granen van voor naar achter van het schip te verwerken, geen schade aan de lading hebben opgelopen en vervolgens de 20e dito door tegenwind genoodzaakt werden naar Elseneur te zeilen. Zij zijn op 28 september met een zuiden wind van Elseneur vertrokken en de 30e door tegenwind genoodzaakt geworden om te Kattenburg in Zweden binnen te lopen. Op 6 oktober zijn zij weer vertrokken doch hebben door zware wind en stormen verscheidene lekken in hun schip gekregen en op 10 oktober ca 10 mijl van Texel zijn gekomen en daarna uiteindelijk zich op de 16e dezer hebben bevonden bij Hoek van Holland en gaven koers naar de mond van de Maas, alwaar zij een zijdschen bomschuit tegenkwamen en aan deze gevraagd hebben om een loods over te zetten, hetgeen geweigerd werd met te zeggen: als ik een loods geef moet ik het loodsgeld aan de Brielse loodsen teruggeven en deze schuit is daarop weggezeild en dat uiteindelijk hun schip aan de grond is gelopen. Getuige Johan Conrad Wieth.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
98
Aktedatum:
19/10/1789
Aard van de akte:
scheepsverklaring
Naam notaris:
Jacob Kluit Jzn
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Thomas Gidneij kapitein, William Ramson stuurman, James Harrison, William Mann, Johan Roberts en John Bosse allen matrozen van het berkentijnschip de Cromar geladen met gerst en op 4 juni vertrokken uit Blekeni naar Rotterdam. Zij zijn op 10 juni te Yarmouth aangekomen en op de 11e dezer des morgens te 2.00 uur voor de Maas gekomen. Zij zagen geen loodsboot en zij zijn te 5.00 uur de Maas in gezeild en zagen toen een schip komen gevoerd door kapitein Cook dat zijn zijn gevolgd. De wind is daarna opgestoken en zij zijn door 2 schuiten uit den Briel geassisteerd. Schipper Pieter Borstlap kapitein Cook en enige manschappen zijn aan boord gekomen. Zij zijn toen aan de grond geraakt. Om 11 uur die dag heeft kapitein Gidneij aan de verder bemanning voorgesteld om tot behoud van het schip en zoveel mogelijk van de lading een deel van de lading over boord te zetten en dat dit gebeurd is. Het schip is toen losgeraakt en in vlot water gekomen en zij zijn naar de rede van den Briel gezeild. Getuigen Hector Leslie en Willem Biggelmeijer.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
79
Aktedatum:
12/06/1789
Aard van de akte:
scheepsverklaring
Naam notaris:
Jacob Kluit Jzn
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jan Doyes Smit kapitein van het nederlandse tjalkschip de Vrouw Alida gekomen van Rouaan met bestemming Petersburg en Kopenhagen thans liggende in de haven van den Briel. Hij legt een verklaring af over het schip en zijn lading
Aktenummer:
44
Aktedatum:
11/04/1821
Aard van de akte:
scheepsverklaring
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties