Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Filter: rekeningx
beacon
401 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Rekening van Kornelis Arens van den Ban en Arent Pieters Kwak als bij testament van 14-11-1735 door Stijntje Kornelis de Wit, weduwe van Aren Otte van den Ban, gewoond hebbend en overleden in Briels Nieuwland, aangesteld tot voogden over haar minderjarig na te laten kinderen. Gedaan in handen van Jacob van den Ban, meerderjarige jongeman te Nieuwenhoorn, Kommer de Gruiter als in huwelijk hebbende Neeltje Arens van den Ban, eerste rendant als mede-erfgenaam en nog als mede-voogd over Arentje Arens van den Ban, allen kinderen van Stijntje de Wit voornoemd. Er is een bouwoning met eigen landerijen. Verkoop van graan aan schipper Kruin van Tol. Aan Pieter de Boo als armmeester van Zwartewaal werd deeltarwe gegeven gekomen van 1 G 170 R onder Oud Helvoet. Aan de smid Andries van der Hoef is voor het slijpen van scharen etc. betaald met tarwe. 4 G 284 R vlasland werd verhuurd aan Jan van Kempen, Pleun van der Mast en Leendert Klements. Meekrapland werd verpacht aan George van Hoogwerf en Johan Hogewerf. Er werd vee verkocht aan Leendert Nederveld, Maarten Bakker, Kommer de Gruiter, de kapitein Vroman. Enkele dieren werden gedurende de administratie van de voogden vermist. Eerste rendant neemt een deel van de hafelijke goederen en landerijen over tegen taxatiewaarde. Hetzelfde geldt voor de bouwwoning (woonhuis, schuur, bergen, wagenhuis, stookkeet en korenmolen) met 229 R boomgaard, mestputten, brandhout etc. Op dit alles rusten nog vele lasten. Landpacht werd betaald aan Arie Hogendijk, Kornelia Burgvliet, Adriaan van Beek als rentmeester van Marinus van Ardenne en van de erfgenamen van Alexander de Bie, aan George van Hoogwerf, Francois de Mirel, Kornelis Mosterdijk, Jacob Kouwenoort, Jan Keiser, Kornelis van Zelderen, Kornelis van IJsendoorn als armmeester van Nieuwenhoorn, Pieter de Boo als armmeester van het Nieuwland en Pieter Lagerwoude. Op de boerderij werkten Jan Meuldijk, Abraham Plooster en Gabriel Romein als knechts en Annetje Romein, de zuster van Kornelis va
Vervolg akte:
n der Voorde en de zuster van Frans Groenendijk als meid. Dirk Eland wordt vermeld als koster van het Nieuwland. Kornelis Patijn, Hendrik Schouten, Aalbert van de Mossel, Hendrik Warning Jan van Ek, Koenraad Guman en Jan Plooster verrichtten landarbeid. Gelein Schreur maakte kleding. Antonie Mathol en Willem van der Bijl leverden stoffen. Jan Vrijdag werkte als glazenmaker, Hendrik van der Linden als metselaar. Dorsloon werd betaald aan Jan Heersen en Jan Lurk. Joris van der Schild leverde koperwerk, Jan Waardenberg repareerde pompen. Michiel IJserman leverde hout. Kommer de Gruiter werkte als wagenmaker, Wouter van der Bijl als schoenmaker, Kruin van Tol leverde bier. Leendert van Tol inde smaltienden. Jan Kammel in Brielle matte stoelen, Jacobus van Dorsen leverde winkelwaren. Ene Leendert Noorddijk was door de overledene aangenomen voor 'kost en kleer'. Dienders kregen nieuwjaarsgeld en vastenavondgeld. Jannetje Ronge verkocht aardappelen en knollen. Bij verkoop van vee op de markt te Brielle moest staan- of touwgeld worden betaald. Hugo Bos werkte als landmeter. De tweede rendant wenst voor zijn werk als voogd geen betaling. Rekening gesloten op een saldo van f 2831, in de herberg van De Prins te Brielle. Volgt kaveling.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
15/06/1738
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Pieter de Graeff Isaaksz
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Rekening van Adam de Beer, Jacob Minheer en Michiel Tempelaar als door Pieter Schoneman en diens huisvrouw Kornelia Hogendorp aangestelde executeurs-testamentair. Het woonhuis van overledene is verkocht aan Anna Kleiweg voor f 1126. Albertus Boelhouwer werd door naasting koper van een boomgaard, waarin de looierij was. Kornelis van der Born en Herman Baggerman te Hellevoetsluis losten hun obligatie af, evenals Leendert Vermaas te Brielle. Hendrik Zeldenrijk heeft de stad insolvent verlaten. Leer, schoenwerk en meubilair werd publiekelijk geveild en bracht in totaal f 3426 op. Van de lange lijst van vorderingen van klanten is nog maar weinig ontvangen. Sommigen ontkennen de schuld. Ook aan militaire eenheden werd schoenwerk geleverd. Aan Andries van der Sluis werden vier karren run geleverd. Het touwgereedschap werd door Hendrik Hoppenbrouwer overgenomen. Bij de begrafenis werd een betaling gedaan aan het schoenmakersgilde. Gerrit van den Honaard leverde de schroeven voor de doodskist. Er werd een rouwadvertentie geplaatst in de Rotterdamsche Courant. Verder betalingen aan (wegens) Kornelis Nieuwenhuisen (huiden), Kornelis van der Stuit te Delft (leertouwen), Johannes van der Minne (zout voor de looierij), Pieter Broekhals te Rotterdam (leer), Oveling, runmolenaar te Rotterdam, Jan Moerman (mandwerk), Willem Hendriks, kleermaker, Ulrich Lautz, koperslager, Pieter Duin, pruikenmaker, Aagje Tempelaar (loon als dienstmeid), Stijntje Arkenbout, huisvrouw van Jan Kahoen (naschrijven op de veiling), Jacob van Dijk, chirurgijn, Christiaan Bartijn, verver . Kleinzoon Kornelis Schoneman is op kostschool bij J. van Alfen in Beijerland. Saldo van de rekening is f 3827. De helft hiervan gaat naar genoemde kleinzoon. De wederhelft te verdelen onder de familie van Kornelia Hogendorp, te weten:
Maria den Hertog (gehuwd met Hendrik Brands), nagelaten dochter van zuster Neeltje Hogendorp
Maria van der Valk (gehuwd met Jacob van Hulst) en Geertrui van der Valk (gehuwd met Albertus
Vervolg akte:
Boelhouwer), dochters van zuster Dina Hogendorp
Hendrik van Velp, Maria Valk (gehuwd geweest met Willem van Fulpen) en Lodewina Valk (gehuwd met Johannes Vlasblom), nagelaten kinderen van zuster Maria Johanna Hogendorp. Op het erfdeel van Johannes Vlasblom nom.ux. wordt beslag gelegd op grond van zeker vonnis tbv Arie van Vliet. Getuige Frederik Breder.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
13/10/1796
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Rekening van de nalatenschap van Willemina Warbout, overleden te Oostvoorne op 7-1-1901, weduwe van Heerman Kruik. In het koffiehuiis De Zalm te Brielle (eigenaar Pieter Lugtenburg) wordt een vergadering van schuldeisers gehouden. Zuiver saldo van haar nalatenschap bedraagt f 299. Bij testament heeft zij legaten gemaakt tot een bedrag van f 2305, die dus slechts voor 13% kunnen worden geëffectueerd. Huis, erf en tuin met boomgaard te Oostvoorne, kad. A 1601, was gelegateerd en wordt toegedeeld aan Johannes Moerman, timmerman te Rotterdam. Universeel erfgenaam en executeur is Pieter Idaniel Kruik, bouwman te Oostvoorne.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
6
Aktedatum:
08/01/1902
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Leendert Pieter van den Blink
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Rekening van de nalatenschap van Herman Henri Otto Kloppenburg, in leven eerste luitenant der artillerie, gedetacheerd geweest bij de Torpedisten te Brielle en aldaar op 6-10-1899 overleden. Zijn nalatenschap is aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving. Erfgenamen zijn:
- zijn moeder Johanna Henriette Wilhelmina van Reijn in Den Haag,eerder weduwe van Jacob Kloppenburg, thans gehuwd met Carl Gustav Klicks, gepensioneerd kapitein van het Indisch leger
- zijn broer Jacob Kloppenburg, administrateur te Medan
- zijn broer Wilhelm Heinrich Kloppenburg, ingenieur bij waterstaat te Tegal
- zijn zuster Henrietyte Jacoba Kloppenburg, geh. met mr. Henri Victor Monsanto, subst.off. van justitie te Makassar
- zijn zuster Johanna Kloppenburg, geh. met August Johan Herman Eijken, adspirant controleur bij het binnenlands bestuur te Garoet
- zijn broer Theodoor Kloppenburg, student te Leiden
- zijn zuster Maria Henriette Kloppenburg, muziekonderwijzeres te Frankfurt
- zijn zuster Georgina Carolina Kloppenburg, muziekonderwijzeres te Amsterdam
- zijn zuster Anna Maria Kloppenburg, geh. met Jan Adriaan Tuijn gemeente-ambtenaar in DEen Haag
- zijn zuster Jacoba Kloppenburg, geh. met Kornelius Theodorus Uijlkens, ambtenaar bij de BPM te Palembang
- zijn halfbroer Karl Wilhelm Klicks, minderjarig.
Na betaling van overige schulden resten nog schulden wegens renteloze leningen door familieleden verstrekt.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
134
Aktedatum:
29/08/1900
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Antonie Hermans
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties