Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Filter: procuratiex
beacon
7.323 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Jan Jans Blanken te Brielle machtigt zijn broer Teunis Jans Blanken, mede aldaar, tot transport aan Abraham Adriaan Huigens van zijn huis, erf , stal en tuin aan de noordzijde van het Maarland op nr. 746, verkocht voor f 1750.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
14/12/1803
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Willem Lodewijk van Ingen, kapitein-ingenieur in dienst van de Republiek, in garnizoen te Brielle, machtigt zijn huisvrouw Johanna Amelia Berg te Breda om naast haar broer en zusters als erfgenamen van hun vader F.I.A.Berg procuratie te verlenen aan Johannes Lambertus Bekkers te Venlo, om te treden in hun belangen in de nalatenschap van Agnes Maria Bagelaar, in leven huisvrouw van Daniel Sappius te Venlo.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
07/07/1803
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Mr. Willem Hoijer, baljuw van Brielle, voor zich en zijn broer Francois Hoijer te Amsterdam, samen voor 5/8 in 1/31 deel eigenaars van de nieuwe bedijking van Stellendam tussen Goeree en Overflakkee, machtigt Jan Jacob Cau, Hendrik baron Collot d'Escury, Gerrit Emaus en Johannes Eusebius Voet tot het negotiëren van 2/3 van de kosten van bedijking.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
08/03/1803
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Gerhardus Jacobus Haverkamp korenmolenaar wonende Nieuwenhoorn als representerende wijlen zijn moeder Margaretha Masman in leven gehuwd met Arie Haverkamp thans predikant te Noordwijk aan Ze wonende aldaar, dochter van Jacobina Uden weduwe van Gerardus Masman laatstelijk gewoond hebbende en overl. Piershil en met Gerardus Marsman in leven predikant bij de Hervormde Gemeente te Utrecht en aldaar overleden verwekt mede erfgenaam van E.E. Brucherus gewoond hebbende te Groningen en ald overleden op 04/03/1818. Hij machtigt Joachim Christophorus Masman predikant bij de Hervormde Gemeente te St Michiels Gestel om namens hem tegenwoordig te zijn bij de administratie en ontzegeling van de goederen van voormelde Brucherus en hem daarbij te vertegenwoordigen. Getuige Christoffel Leijssenaar tolgaarder wonende Vierpolders.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
111
Aktedatum:
07/12/1825
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties