Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

7.327 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Notariële akteAlgehele volmacht grootboek in blanco van Mr Pieter van Andel en Hubert Philippus de Kanter te Brielle als administrateurs van het fonds van Mevrouw Briel van Ellemeet te Brielle. Brevetakte
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
160
Aktedatum:
00-08-1876
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteKornelis Driessen machinist 1e klasse bij de Koninklijke Marine gedomicilieerd te Brielle staande op zijn vertrek naar Ned. Indië. Hij verklaart tot zijn bijzonder en algehele gemachtigde te benoemen Leendert van der Pijl en bij ontstentenis van deze Leendert Pieter van den Blonk kantoorbediende, beiden wonende Brielle, speciaal om hem te vertegenwoordigen daar waar zulks nodig zal zijn in de boedel bestaande tussen hem en zijn echtgenote Johanna Adriaantje van Eijsden. Voorts in zijn betrekking van toeziend voogd over de minderjarige Mari Kornelis Meenebreuker en wijders bij onverhoopt overlijden van zijn moeder Maria Gilmans in zijn betrekking van uitvoerder van haar uiterste wil en beredderaar harer nalatenschap, daartoe benoemd en in het algemeen hem te vertegenwoordigen en zijn belangen waar te nemen en alle nalatenschappen waarin hij, zijn echtgenote of zijn kinderen mede belanghebbenden mochten zijn kennis te nemen van de staat dier nalatenschappen, van uiterste wilsbeschikkingen en alle andere titels en bescheiden ver- en ontregeling te verzoeken over te gaan tot het opmaken van boedelbeschrijvingen, daarbij alle verklaringen, protesten en reserves te doen etc. en verder alles te doen wat de lastgever nuttig of wenselijk zal achten.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
233
Aktedatum:
21/12/1876
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteVolmacht grootboek door Helena Maria Kluit te Brielle op Dirk Tobias en Elisa Maria Kornelis Tobias te Amsterdam. Brevetakte.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
207
Aktedatum:
17/11/1876
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteAlgemene volmacht Grootboek in blanco door Johannes Jacobus Hofstede te Brielle en Jacob Petrus Hendrik Hofstede te Scheveningen. Brevetakte
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
183
Aktedatum:
09/09/1876
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties