Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Filter: inventarisx
beacon
2.399 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Inventaris van de goederen nagelaten door Krijna Torman, overleden te Hellevoetsluis op 13-4-1816, opgesteld ten verzoeke van haar weduwnaar Leendert Hoogwerf , winkelier aldaar, als vader van hun minderjarige kinderen Huig Arie Hoogwerf, Anna Willemina Hoogwerf en Sara Maria Hoogwerf, en van Arie Oudijk van Putten, magazijnmeester te Hellevoetsluis als voogd. Getuigen zijn Geurt Smits, particulier, en Arie Veldhoek, metselaar, beiden te Hellevoetsluis. Taxatie geschiedt door Hendrik Fichet, deurwaarder bij de rechtbank te Brielle. Volgt opsomming meubilair, kleding en sieraden. Onroerend goed:
- huis in de Nieuwstraat te Hellevoetsluis, wijk A nr. 5, in 1808 gekocht van de executeurs van het testament van Thomas Johnson
- idem in de Peperstraat aldaar, nr. 27, in 1804 gekocht van Gabriel Viertelhausen te Delft
- een schuurtje en erf op de Westwal, nr. 38, in 1815 gekocht van Arnoldus Berg te Rotterdam
- 3 G 103 R land onder Nieuwenhoorn in de Oudejaar op nr. 19, in 1813 gekocht van Jannetje Hoogwerf, weduwe van Aart Arkenbout te Nieuwenhoorn
- een weiland en rietbroek genaamd Zwaanshil aldaar op nrs. 529 en 530, gekocht als voren.
Vorderingen zijn er op Jacob Vermaat te Nieuw Helvoet , Arie Meuldijk te Zwartewaal, Jacob van der Sluis aldaar, Leendert Schenk aldaar, Pieter Schulp aldaar, Willem Smit te Delfshaven, Arie Vermaas te Hellevoetsluis, Arie Smit te Oudenhoorn, Aart van Kapelle te Hellevoetsluis en Arie Vrijland aldaar wegens geleverde winkelwaren. Niet te innen vorderingen op een 20-tal Engelse matrozen (namen fonetisch weergegeven)
Verder op Leendert Oranje te Oudenhoorn, Kornelis van den Berg te Nieuwenhoorn, Engel van Dintel te Oudenhoorn, en Willem Grens aldaar wegens geleverd riet.
Nog op Steven Goedel te Hellevoetsluis wegens achterstallige huur.
Er is een obligatie van f 240 tlv Jacobus Adrianus Rolandus en Dina Philippina Alderkerk te Sommelsdijk.
Schulden in de boedel: f 3000 tbv de erfgenamen van Gabriel Leonard Verhel te Brielle ,
Vervolg akte:
f 925 tbv de weduwe Viertelhausen in Delft, f 1000 tbv de weduwe van Arie Kraak te Geervliet, f 850 tbv Arnoldus Berg te Rotterdam, en nog grote bedragen tbv diverse leveranciers van voornamelijk dranken.
De gehele boedel heeft een negatief saldo van ruim f 8000.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
78
Aktedatum:
11/06/1816
Aard van de akte:
inventaris
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Inventaris van de nalatenschappen van Arie van Driel, in leven winkelier te Brielle, aldaar overleden op 15-6-1916, en diens echtgenote Jannetje Uiterlinden, overleden te Haarlem , 5-7-1921. Kinderen:
- Arie David van Driel, winkelier te Brielle
- wijlen Ariena Geertruida van Driel, die uit huwelijk met Gerrit van Woerkom, inspecteur van politie te Haarlem, naliet de minderjarigen Adrianus Arie van Woerkom, Arie Adrianus van Woerkom en Helenius Jan van Woerkom
- Thomas van Driel, expediteur te Rotterdam
Onroerend goed: huis met schuur en erf aan de zuidzijde van het Maarland te Brielle, kad. B 1225.Volgt opsomming van huisraad en sieraden. In de winkel o.m. een koffiemolen, weegschalen, trommels en flessen.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
310
Aktedatum:
16/07/1923
Aard van de akte:
inventaris
Naam notaris:
Leendert Pieter van den Blink
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Inventaris van de nalatenschap van Annetje Gelderland, overleden te Hekelingen op 9-3-1923, weduwe van Boudewijn de Raat. Kinderen:
- Kornelia de Raat, gehuwd met Kornelis Abbenbroek, rijksambtenaar te Doesburg
- Wilhelmina de Raat, gehuwd met Harry Nico Bink, winkelier te Vlaardingen
- Jacoba Rookje de Raat, gehuwd met Tjepko Adriaan Nawijn, hoofd der school te Grote Lint
- wijlen Maaike de Raat, die uit huwelijk met Adriaan Mol, smid te Biggekerke, naliet: Johan Adriaan Mol, werkman aldaar, en de minderjarige
Onroerend goed: een boomgaard te Hekelingen, kad. A 184 Annetje Maria Antoinette Mol. Verder enig huisraad, enkele schulden en contanten.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
325
Aktedatum:
28/07/1923
Aard van de akte:
inventaris
Naam notaris:
Leendert Pieter van den Blink
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Inventaris van de boedel in gemeenschap bezeten door Abraham Penning te Brielle en diens aldaar op 24-10-1824 overleden huisvrouw Dirkje Sprangers. Er zijn twee minderjarige kinderen: Geertruida Maria Penning, geb. te Brielle, 12-2-1823, en Dirkje Penning, geb. Brielle, 10-9-1824. Martinus van der Lugt Melsert, commissaris van politie te Brielle, is aangewezen als toeziend voogd. Volgt opsomming van huisraad, kleding en sieraden, aanwezig in het woonhuis aan de oostzijde van de Voorstraat, wijk 2 nr. 66. In contanten was f 370 aanwezig. Het woonhuis, eerder nr. 414 in de Kapoenstraat, werd in 1815 gekocht van Antonie Brunings. Een huis in wijk 2 nr. 65 en een in wijk 2 nr. 139 zijn de man aangekomen bij kaveling van de boedel van Johannes Penning tussen hem en zijn broer Marinus Penning, jager in garnizoen te Yperen. Het eerste is verhuurd aan Lodewijk Snijders, pruikenmaker, het tweede aan Geertrui de Jager.
Verdere onroerende goederen:
- land in Rockanje in Strijpe op nr. 8, in 1818 gekocht van Hendrik Antonie Zwier baron van Steenwijk genaamd van Essen
- huis en tuin in de Nieuwstad te Brielle , wijk 4 nr. 123, in 1818 gekocht van Doenardus van der Beek
- huis en tuin achter het Pesthuis te Brielle, wijk 6 nr. 98, in 1819 gekocht bij openbare veiling
- huis en tuin, wijk 6 nr. 99, gekocht als voren
- huis en tuin wijk 6 nr. 100, gekocht als voren
- land onder Nieuwenhoorn in de Brijhoek in nr. 4, in 1819 gekocht van Dirk Arkenbout
- huis, erf en tuin op het Maarland , wijk 4 nr. 10, in 1820 gekocht van Kornelia Bout, weduwe van Doe Thomas de Boo
- land onder Rockanje in Stuifakker op nr. 15, in 1820 gekocht van Kornelis Kleiburg
- huis c.a. aan de Vleerdamsedijk onder Rockanje op nr. 75, gekocht als voren
- huis met schuur, erf en land onder Oud-Stompaard op nr. 12 en de erfpacht van de Biertse Ringdijk, in 1820 gekocht van Hendrik Oversier
- huis, schuur, erf en boomgaard aan de Westdijk onder Nieuw Helvoet op nr. 14, in 1821 gekocht van Pieter Vi
Vervolg akte:
nke
- huis en erf aan de zuidwestzijde van de Langestraat te Brielle, oud nr. 373, nu wijk 6 nr. 133, in 1823 gekocht van Teuntje Hofland, weduwe van Kornelis Leenderts van der Poel
- huis en erf aan de westzijde van de Kapoenstraat eerder wijk 2 nr. 86, nu wijk 2 nr. 90, in 1823 gekocht van Pieter Verbrugge, schoenmaker
Er zijn hypothecaire en andere vorderingen op Willemina Voogd, weduwe van Jacob van der Burg (f 400), Pieter Biesheuvel, bouwman te Abbenbroek (f 200), Job Torreman Haddesz. onder Rockanje (f 900), Sjouw Lolkus, bouwman te Oudenhoorn (f 250), Kornelis Poldervaart, voerman te Hellevoetsluis (f 600), Johannes Dekker, tuinier onder Oostvoorne (f 200), Arent Hogenboom, arbeider onder Oostvoorne (f 120), Kornelis van der Woel, bakker te Brielle (f 500), Jacob Assenberg Antonisz., voerman onder Oostvoorne (f 400), dezelfde ( f 160), Leendert Willems Verhagen, winkelier te Brielle ( f 550), Arie van der Poel, bouwknecht te Oostvoorne ( f 200), Kornelis van Leeuwen, bouwman te Brielle ( f 225), Jan Herwijnen, bouwman onder Zuidland ( f 150), Jacob van der Meer, wagenaar onder Oostvoorne ( f 180), Jannetje de Wit, weduwe van Gerrit Kerkers te Vierpolders en Johanna Kerkers aldaar
(f 85Jan van Hamburglooiersknecht te Brielle (f 250), Kommer Biesheuvel, bouwman onder Nieuwenhoorn (f 225), Philip de Lijf, joods koopman te Brielle ( f 450), Hendrik Schroten, bouwman te Brielle (f 200), Leendert Beier, kwartiermeester te Brielle
(f 75), Kornelis Manintveld, bouwman onder Rugge (f300), Willem van Wouw, mandenmaker te Brielle (f 250), Hendrik Kruimel, slachter te Brielle ( f 400), Christina Krekelenberg, weduwe van Kornelis de Koning te Brielle (f170), Josef van Lenen, broodbakker te Brielle (f50), Elisabeth de Geus en Jannetje de Geus te Brielle ( f15), Dirk Scheigrond, bouwman te Nieuw Helvoet, 97 en nog enkele kleinere vorderingen. Waarde van de boedel getaxeerd op f 10 714.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
138
Aktedatum:
16/11/1824
Aard van de akte:
inventaris
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties