Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Filter: insinuatiex
beacon
538 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
De nts wordt verzocht namens mt Arend van Andel advocaat en procureur alhier zich te vervoegen aan Kornelis van Sina wonende alhier en deze te insinueren dat van Andel als gemachtigde van Van de Lange en Van Oord gevestigd te Rotterdam te innen van Van Sina 387 gld 10 st wegens geleverde winkelwaren in 1787 en 1788 en van Sina te verzoeken binnen 8 dagen te betalen. Op 20 mei daarna heeft de nts aan Van Sina copie van de insinuatie overhandigd die antwoordde: "ik zal intusschen met de heer van Oord briefwisseling houden en houde het voorts voor gehoort en gezien"
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
124
Aktedatum:
19/05/1790
Aard van de akte:
insinuatie
Naam notaris:
Jacob Kluit Jzn
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Pieter Gallas commissionair voor de handel wonende Hellevoetsluis als lasthebber van Joaquin de Castanos als kapitein voerende het spaanse barkschip Fama Habancra beladen met suiker, tabak en andere goederen, gekomen van Havanna met bestemming Amsterdam, thans als bijlegger liggende ter reede van Hellevoetsluis. Hij legt namens de kapitein een verklaring af over het schip en zijn bemanning.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
170
Aktedatum:
02/10/1843
Aard van de akte:
insinuatie
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
De nts wordt verzocht namens Balladinus Pieter van Rij Lankhorst wonende binnen den Briel zich te vervoegen aan het huis van Johannes Johannes Sandifort en deze aan te zeggen dat genoemde van Rij onder borgtocht van zijn grootmoeder Kornelia van Wijngerden weduwe van Willem van Rijn had ontvangen van Sandifort 2500 gld tegen 6% per jr vlgs onderhandse obligatie getekend in de maand februari 1790. Na dringende aanmaning door Sandifort heeft hij op 01-07-1790 verzocht aan Johannes Rudolphus Fredericus Spenciers het verschuldigde geld met rente te betalen, welk geld de procureur op diezelfde dag nog aan Sandifort heeft aangeboden. Deze wilde slechts een kwitantie afgeven en niet de gekwiteerde obligatie, waarop de procureur met het geld is weggegaan. De nts wordt verzocht het verschuldigde bedrag met rente aan Sandifort aan te bieden tegen overgave van de gekwiteerde obligatie. Op 12/07/1790 heeft de nts het geld aangeboden, doch Sandifort was niet thuis en heeft een copie van de insinuatie achtergelaten.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
129
Aktedatum:
10/07/1790
Aard van de akte:
insinuatie
Naam notaris:
Jacob Kluit Jzn
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
De nts wordt verzocht namens Jacoba van Rij weduwe van Paulus Lankhorst wonende den Briel zich te vervoegen aan Johannes Johannes Sandifort fabriek van den lande van Voorne wonende den Briel en deze aan te zeggen dat zij van Sandifort had geleend 1500 gld vlgs onderhandse obligatie van 18/04/1789 en dat zij op 17/04/1790 daarop heeft betaald 700 gld met de verschuldigde rente en dus nog schuldig is 800 gld met rente. Zij is dringend aangemaand door Sandifort op 18 juni j.l. om het restant te betalen en zij had de procureur Johannes Rudolphus Fredericus Spenciers verzocht opgemelde som van 800 gld met de daarop verschuldigde interest aan Sandifort te betalen. Deze heeft het geld ten huize van Sandifort aangeboden, maar deze was niet thuis en de procureur heeft verzocht dat met hem zou mededelen, wanneer Sandifort de penningen kon ontvangen. De procureur is op 30 juni j.l. weer met het geld naar Sandifort gegaan, doch dat Sandifort toen slechts een simpele kwitantie wilde afgeven en niet de gekwiteerde obligatie. De nts wordt nu verzocht het geld aan Sandifort met rente aan te bieden tegen overgifte van de gekwiteerde obligatie. Op 12/07/1790 heeft de nts het geld aangeboden, doch de huishoudster zeide dat Sandifort niet thuis was en hij heeft een copie van de insinuatie achtergelaten. Getuige Hendrik Rademaker.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
128
Aktedatum:
10/07/1790
Aard van de akte:
insinuatie
Naam notaris:
Jacob Kluit Jzn
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties