Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
486 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Huwelijksvoorwaarden tussen Gerard Leonard Wilhelm Ridder gepensioneerd West Indisch hoofdambtenaar wonende Brede bruidegom ter eenre en Katharina Dorothea Havelaar zonder beroep wonende Brielle bruid ter andere zijde. Er zal tussen hen slechts gemeenschap zijn van winst en verlies. De bruid behoudt zelf het beheer over haar goederen. Zij brengt aan aan meubilen, lijfsieraden, kleren en linnen waard 2500 gld, 12 obligaties tlv Oostenrijk nominaal 1000 florijnen, rentende 5%, 5 obligaties tlv Portugal, van nominaal groot 100 ponden sterling, 1 obligatie tlv Spanje nominaal groot 127 ponden sterling, 3% per jr, 5 obligaties tlv als boven groot 42 ponden 10 shilling sterling, 1 obligatie tlv als boven groot 10.000 realen tegen 3% per jr. 2 obligaties tlv Brazilië groot 100 ponden sterling tegen 5% per jr, 2 obligaties als boven 1863 rentende 4½% per jr groot 100 ponden sterling, 2 obligaties tlv Polen rentende 4% per jr groot 400 roebel, 2 obligaties tlv de Verenigde Staten tegen 6% groot 1000 dollars en 1 obligatie tlv St Paul en Pacific Railway Company 2e sectie 7% groot nominaal 1000 dollar.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
238
Aktedatum:
20/12/1869
Aard van de akte:
huwelijksvoorwaarden
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Huwelijksvoorwaarden tussen Maarten Braat bouwknecht wonende Biert JM ter eenre en Chieltje Scheer land- en veebouweresse wonende aldaar, weduwe van Dirk Huijsman. Er zal tussen partijen geen enkele gemeenschap van goederen bestaan van enigerlei goederen, welke elk voor het voltrekken van het huwelijk bezit en gedurende hetzelve bij erfopvolging, legaat, donatie of anders mocht verkrijgen. Chieltje Scheer is huurder van de door haar bewoonde bouwmanswoning met landen en eigenaresse van de daar op en in zich bevindende levende have en bouw- en melkgereedschappen. Door de man worden ingebracht aan geld 3000 gld, boven en onderkleding, een zilveren horloge met ketting, 2 cachetten en sleutel en kerkboek gesteld op 200 gld tezamen 3200 gld. Buiten de gemeenschap blijven ook alle schulden.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
45
Aktedatum:
06/03/1856
Aard van de akte:
huwelijksvoorwaarden
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Huwelijksvoorwaarden tussen Dirk Wildenboer, kleermaker te Hekelingen, en Emmetje van der Meer aldaar. Er zal geen gemeenschap van goederen zijn, noch ook van winst en verlies. De bruid brengt naast haar kleding en sieraden een bed en f 125 aan. Als de man als eerste overlijdt laat hij haar f 170 per jaar na.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
3970
Aktedatum:
19-03-1903
Aard van de akte:
huwelijksvoorwaarden
Naam notaris:
Cornelis Martines Loeff
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Huwelijkse voorwaarden tussen Arie Klok Corneliszoon te Den Haag en Elsje Johanna Cornelia Bax te Oostvoorne. Er zal tussen de echtgenoten alleen een gemeenschap van winst en verlies bestaan. De gemeenschap van goederen wordt uitgesloten.
Arie Klok Corneliszoon brengt in:
- percelen grond te Vierpolders, kad. A 149 en B 179, 1055, 384, 400, 401, 402, 403, 1331, 1332, 1404, 410, 411, 937, 1084, 1321 en 1403.
- Percelen grond te Zwartewaal, kad. 73 en 74.
- Percelen grond te Oostvoorne, kad. B 208.
- twee derde onverdeeld in een vermogen zijnde een niet gescheiden gedeelte van de huwelijksgoederen gemeenschap welke bestaan heeft tussen Arie Klok Corneliszoon en wijlen zijn echtgenote in eerste huwelijk Geertrui Boender.
- een bedrag van F 1000,-
Elsje Johanna Cornelia Bax brengt in:
- een huis te Oostvoorne, kad. A 3055.
- effecten
- recht op lijfrente
- een bedrag van F 1000,-
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
1097
Aktedatum:
17/10/1935
Aard van de akte:
huwelijksvoorwaarden
Naam notaris:
Adriaan Diederik van Bergeijk
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties