Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
486 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Bastiaan Hoogvliet weduwnaar a.s. buidegom, gegoed onder de 2000 gld en Maria Jonkhans weduwe en a.s. bruid gegoed onder de 4000 gld beiden bejaard maken huwelijksvoorwaarden. De man brengt in een huis en erf op de Lijnbaan alhier en 2 oude beddeen, peulen en 4 dito kussens, een groene en een oude witte wollen deken en een stel Delfts blauw van 5 stuks alsmede lijfsgoederen en lijfsieraden, terwijl alle andere goederen door haar zijn aangebracht. Zij vernietigen alle voorgaande testamenten en hij legateert aan haar het vruchtgebruik van zijn huis en erf op het Slagveld en benoemt tot erfgenamen zijn 2 kinderen uit vorig huwelijk. Zij prelegateert haar 3 zusters Aartje, Johanna en Elisabeth Jonkhans haar kleren en lijfsieraden, aan haar nicht Grietje Jonkhans dr van Gosen Jonkhans haar zilveren beugel en beugeltas en aan Trijntje Pols gehuwd met signeur Kluijt te Spijkenisse enige kledingstukken; aan Klaas Pols haar neef een tuin in de Kerkstraat binnen den Briel met de baten en lasten vanaf haar overlijden en eindelijk prelegateren zij nog aan de testatrice alle lakens en slopen, provisie, turf en hout. De testatrice benoemt tot haar erfgenamen elk voor 1/5e haar a.s. man en bij vooroverlijden haar na te melden zusters en verdere erfgenamen, haar zuster Aartje Jonkhans wonende Gorinchem, haar zr Johanna Jonkhans huisvrouw van Jacob Pols wonende alhier en bij vooroverlijden haar kinderen bij plaatsvervulling; de kinderen van haa broer Gosen Jonkhans en ten laatste Elisabeth Jonkhans huisvrouw van Joost van Nieuwland wonende Hellevoetsluis en bij vooroverlijden haar descendenten bij plaatsvervulling; als een of meer van haar zusters kinderloos overlijdt zal haar erfportie komen op de langstlevende van haar zusters en van de a.s. bruigom hoofd voor hoofd en de kinderen van Gosen Jonkhans tezamen voor een hoofddeel. Zij benoemen tot voogden over de minderjarige David van Westenhout en Floris de Moll beiden wonende alhier en seclusie van de weeskamer.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
19
Aktedatum:
13/04/1770
Aard van de akte:
huwelijksvoorwaarden
Naam notaris:
Hendrik Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Huwelijksvoorwaarden tussen Gerard Leonard Wilhelm Ridder gepensioneerd West Indisch hoofdambtenaar wonende Brede bruidegom ter eenre en Katharina Dorothea Havelaar zonder beroep wonende Brielle bruid ter andere zijde. Er zal tussen hen slechts gemeenschap zijn van winst en verlies. De bruid behoudt zelf het beheer over haar goederen. Zij brengt aan aan meubilen, lijfsieraden, kleren en linnen waard 2500 gld, 12 obligaties tlv Oostenrijk nominaal 1000 florijnen, rentende 5%, 5 obligaties tlv Portugal, van nominaal groot 100 ponden sterling, 1 obligatie tlv Spanje nominaal groot 127 ponden sterling, 3% per jr, 5 obligaties tlv als boven groot 42 ponden 10 shilling sterling, 1 obligatie tlv als boven groot 10.000 realen tegen 3% per jr. 2 obligaties tlv Brazilië groot 100 ponden sterling tegen 5% per jr, 2 obligaties als boven 1863 rentende 4½% per jr groot 100 ponden sterling, 2 obligaties tlv Polen rentende 4% per jr groot 400 roebel, 2 obligaties tlv de Verenigde Staten tegen 6% groot 1000 dollars en 1 obligatie tlv St Paul en Pacific Railway Company 2e sectie 7% groot nominaal 1000 dollar.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
238
Aktedatum:
20/12/1869
Aard van de akte:
huwelijksvoorwaarden
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Huwelijksvoorwaarden tussen Maarten Braat bouwknecht wonende Biert JM ter eenre en Chieltje Scheer land- en veebouweresse wonende aldaar, weduwe van Dirk Huijsman. Er zal tussen partijen geen enkele gemeenschap van goederen bestaan van enigerlei goederen, welke elk voor het voltrekken van het huwelijk bezit en gedurende hetzelve bij erfopvolging, legaat, donatie of anders mocht verkrijgen. Chieltje Scheer is huurder van de door haar bewoonde bouwmanswoning met landen en eigenaresse van de daar op en in zich bevindende levende have en bouw- en melkgereedschappen. Door de man worden ingebracht aan geld 3000 gld, boven en onderkleding, een zilveren horloge met ketting, 2 cachetten en sleutel en kerkboek gesteld op 200 gld tezamen 3200 gld. Buiten de gemeenschap blijven ook alle schulden.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
45
Aktedatum:
06/03/1856
Aard van de akte:
huwelijksvoorwaarden
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Huwelijksvoorwaarden tussen Dirk Wildenboer, kleermaker te Hekelingen, en Emmetje van der Meer aldaar. Er zal geen gemeenschap van goederen zijn, noch ook van winst en verlies. De bruid brengt naast haar kleding en sieraden een bed en f 125 aan. Als de man als eerste overlijdt laat hij haar f 170 per jaar na.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
3970
Aktedatum:
19-03-1903
Aard van de akte:
huwelijksvoorwaarden
Naam notaris:
Cornelis Martines Loeff
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties