Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Filter: huurcontractx
beacon
642 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Jobje Roskam, weduwe van Jan Hendriks Vermeulen, nu huisvrouw van Johannes Plooster, arbeider te Oostvoorne, verhuurt aan Willem Jans Vermeulen, mede arbeider aldaar, een huis, schuur en erf op de Hevering aldaar nr. 86 met 6 G 144 R erfpachtgrond, belast met erfpacht tbv de Vrouwe van Oostvoorne. Huurprijs f 56 per jaar.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
135
Aktedatum:
28/10/1816
Aard van de akte:
huurcontract
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Mr Willem Hoijer oud burgemeester van den Briel en Krijn Leenderts Nieuwland bouwman wonende Rockanje als lasthebber van Leendert Krijns Nieuwland bouwman wonende aldaar en van Pieter Lammerse bouwman en Dirk Tol arbeider beiden wonende in de Kwak met en benevens Mr Willem Hoijer eigenaar der drogedijken van St Annapolder verhuren aan Daniel van Buren arbeider wonende Rockanje voor 25 jaren een gedeelte van de Pancrasgorsendijk in St Annapolder zijnde het gedeelte aan de zuidzijde van die dijk beoosten het z.g. Meppelsewegje voor 11 gld 25 ct per jr.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
108
Aktedatum:
06/09/1824
Aard van de akte:
huurcontract
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Johan Wilhelm Hein lid van de Provinciale staten van Zuid-Holland wonende Brielle als mondeling gemachtigde van Benjamin Vlielander ambachtsheer van en wonende Rockanje verhuurt aan Teunis Maaskant bouwman thans wonende Goudswaard een bouwmanswoning bestaande in een huis mey schuur. keet, wagenschuur, 2 bergen uitgezonderd de in art. 5 te vermelden met 68 roeden 50 ellen, erf, werf, tuin en boomgaard grond gelegen binnen Rockanje in de polder Naters, kad. bek. in sectie C nrs 75 t/m 77 en een aantal bouw- en weilanden gelegen binnen Rockanje en Geervliet, te weten binnen Rockanje in de polder Naters en Nw Rockanje de bouwlanden en weilanden en binnen de gemeente en polder Geervliet wei- en bouwlanden, tezamen 104 bunders 95 roeden 50 ellen. De verhuur vindt plaats voor 7 jr tegen een jaarprijs over het eerste jaar van 3421 gld en voorts om 5078 gld per jr.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
128
Aktedatum:
27/09/1856
Aard van de akte:
huurcontract
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jean de Rouville, Willem Scheijgrond en Kornelis van Beek wethouders der gemeente Vierpolders, wonende de beiden laatstgenoemden aldaar en de eerstgenoemde binnen Brielle en als zodanig administrerende de goederen van de Hdeilige Geest of Grote Armen van de Gemeente Vierpolders verhuren in het openbaar de hierna vermelde bouwlanden van ouds genaamd de Dijkpotingen aan dezelfde armen in eigendom toebehorende en wel 1e 70 roeden 40 ellen bouwland in de polder Oud Hellevoet in de Tussenhoek, kad. bek. als sectie A nr 314 aan Kornelis van Beek bouwman wonende Vierpolders om 28 gld, 2e 1 bunder 42 roeden 20 ellen weiland ald, kad. bek. sectie A nr 268 aan dezelfde van Beek om 57 gld, 3e 51 roeden 40 ellen weiland aldaar in de Rozenhoek, kad. bek. als sectie A nr 350 en 48 roeden 40 ellen in sectie A nr 351 met de dijkpotingen in de polder Veckhoek in de Riethoek, zijnde bos, tuin en weiland voor het geheel groot 32 roeden 77 ellen in sectie B nrs 330 t/m 333 aan Dirk Jans van Dijk arbeider wonende aldaar om 52 gld, 4e 2 percelen land ald als 1 bunder 78 roeden 50 ellen bouwland in de Rozenhoek, sectie A nr 365 en 1 bunder 90 ellen weiland in de hoek Heiningen in sectie A nr 285 met een dijkpoting kad. bek. 80 roeden 80 ellen in sectie A nr 399 aan Kornelis de Snaijer bouwman aldaar om f.135,50, 5e 1 bunder 1 roede 80 ellen weiland ald. in de polder Oud Hellevoet in de Heiningen, kad. bek. in sectie A nrs 280 en 398 aan Aart Emmerzaal bouwman wonende ald om f.38,50, 6e 90 roeden 20 ellen weiland ald in de Rozenhoek ka.d bek. sectie A nr 340 aan dezelfde om 45 gld, 7e 1 bunder 26 roeden 60 ellen bouwland ald in de Tussenhoek in sectie A nr 341 aan dezelfde om 50 gld 65 ct, 8e 70 roeden 20 ellen weiland ald in de Kerkhoek, kad. bek. in sectie B nr 95 aan Jan Pietersz. Luijendijk bouwman ald., 9e een perceel bouwland ald in de polder Veckhoek in de Avondhoek aan dezelfde Luijendijk om 85 gld, een perceel bouwland aldaar door dezelfde Luijendijk om 40 gld, 11e een perceel
Vervolg akte:
Pietersz. Luijendijk bouwman ald. om 8 gld, 31e een perceel weiland ald in de Heiningen aan Jan Dirks Luijendijk melkboer ald., 32e een dijkpotinge aldaar gemeen in of met de werf van Dirk Luijendijk Jansz-den ouden aan Dirk Luijendijk Dirksz. melkboer ald om 8 gld, 33e een dijkpotinge ald aan Dirk Dirksz Luijendijk melkboer om 1 gld, 34e een dijkpotinge ald. aan Johannes van der Molen arbeider ald om 8 gld, 35e een dijkpotinge ald aan Jan Luijendijk Pietersz. voorsz om f.3,60, 36e een dijkpotinge ald aan Johannes Schmahl arbeider ald omf.16,900, 37e een dijkpotinge in Betjeshil aan Pieter Bevaart arbeider ald. om f.40,00, 38e een dijkpotinge ald aan de Noldijk aan Jan Pietersz Luijendijk voornoemd, 39e een perceel bouw- en bosland in Heenvliet in het westeinde van Derrievliet en 40e een onverdeeld gedeelte in 2 bunders 44 roeden 10 ellen bouw en bosland ald aan Doen Mosterdijk bouwman Zwartewaal om 50 gld, 41e een dijkpoting binnen Vierpolders in dse Riethoek aan Pietertje van Bergen weduwe van Jacob Hokke in Vierpolders om 4 gld, 42e een dijkpotinge binnen Vierpolders in de Lange Goote aan Klaas Gerrits Hokke zonder beroep ald om 10 gld 43e een dijkpotinge ald onverdeeld in het perceel tuin niet verpacht,44e een dijkpotinge aan de Achterdijk aan Willem Scheijgrond bouwman Vierpolders om 20 gld en 45e een dijkpotinge ald in het percel tuin niet verhuurd. Totaal verhuurd om f.1845,07.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
122
Aktedatum:
13/08/1856
Aard van de akte:
huurcontract
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties