Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Filter: depotx
beacon
551 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Willem Johannes Kapteijn te Oostvoorne deponeert een onderhandse koopakte. Akte is nog niet openbaar.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
354
Aktedatum:
14/08/1923
Aard van de akte:
depot
Naam notaris:
Leendert Pieter van den Blink
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jan Noordermeer sr., bouwman te Oudenhoorn, deponeert een akte van scheiding van de boedel, die hij in gemeenschap bezat met zijn op 5-8-1905 te Oudenhoorn overleden echtgenote Willempje Vlag. Kinderen,
- Johanna Noordermeer, gehuwd met Arie Vrij, bouwman te Stompwijk
- Hugo Noordermeer, bouwman te Oudenhoorn
- Pieter Noordermeer, idem
- Willem Noordermeer, idem
- Hendrik Noordermeer, idem
- Jan Noordermeer jr., idem
- Geertje Noordermeer, zonder beroep te Oudenhoorn
- Frederika Noordermeer, idem
- Willempje Noordermeer, idem
Deelbare helft van het boedelsaldo bedraagt f 9904. Onroerend goed: bouwmanswoning c.a. te Oudenhoorn, kad. B 136, 55, 132 en 624 en A 811 t/m 814, 1011, 1047, 367, 368 en 369. Verder land onder Abbenbroek, kad. A 396 en 397. Alles toegedeeld aan de weduwnaar.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
272
Aktedatum:
23/07/1906
Aard van de akte:
depot
Naam notaris:
Leendert Pieter van den Blink
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jan Vrij, koopman te Vierpolders, deponeert een onderhandse akte van scheiding van de nalatenschap van Jacob Vrij, overleden te Zwartewaal op 11-11-1906, als weduwnaar van resp. Engelina Poldervaart en Pleuntje van der Meer.
Uit eerste huwelijk:
- Jannetje Vrij, gehuwd met Kornelis de Knegt te Vlaardingen
uit tweede huwelijk:
- Jan Vrij, deposant
- Jacob Vrij, melkboer te Heenvliet
- Hendrik Vrij, metselaar te Zwartewaal
- Jacoba Vrij, gehuwd met Willem Schoon, melkboer te Nieuwenhoorn
- Engelina Vrij, gehuwd met Nelis Sluimer, arbeider te Zwartewaal
- Kornelia Vrij, melkboerin te Vierpolders, weduwe van Arie Poldervaart
Na aftrek van enkele legaten blijft een boedelsaldo van f 23 310. Er zijn geen onroerende goederen.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
463
Aktedatum:
27/12/1906
Aard van de akte:
depot
Naam notaris:
Leendert Pieter van den Blink
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Job Verhoeff, bouwman te Oostvoorne, deponeert een onderhandse akte van scheiding van de nalatenschap van Jan Verhoeff, overleden te Oostvoorne op 24-7-1900, weduwnaar van Dina Kwak. Kinderen:
- Job Verhoeff, bouwman te Oostvoorne
- Jacob Verhoeff, timmerman aldaar
- Jan Verhoeff, spekslager te Rotterdam
- Jansje Verhoeff, koopvrouw te Oostvoorne, weduwe van Ewout van Santen
- Dina Verhoeff te Rotterdam
- Anna Verhoeff, gehuwd met Klaas van Hulst, tuinier te Oostvoorne
- Adriana Kornelia Verhoeff, gehuwd met Frans van Toledo, timmerman te Oostvoorne
De onroerende goederen, aan dochter Dina gelegateerd, zijn aan haar afgegeven tegen inbreng van f 2000. Deelbaar saldo bedraagt f 8400.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
125
Aktedatum:
28/04/1902
Aard van de akte:
depot
Naam notaris:
Leendert Pieter van den Blink
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties