Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Filter: depositiex
beacon
1.923 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Gillis Haak en Jacobus Vermeer wonende binnen den Briel als door Leendert Konijndijk aangestelde voogden over zijn minderj. nagelaten kinderen vlgs akte van 12/12/1767 voor nts Marinus Sandifort alhier gepasseerd delen mede dat Leendert Konijndijk hedenmorgen alhier is overleden. Er moeten allerlei dingen geregeld worden ivm de begrafenis, doch zij zijn onkundig van de staat van de boedel en zij willen hun pupillen op generlei wijze benadelen; zij zullen derhalve voor de begrafenis zorgdragen en die betalen uit de contante penningen die in de boedel zullen worden gevonden.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
41
Aktedatum:
14/12/1770
Aard van de akte:
depositie
Naam notaris:
Hendrik Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Eva Cahoen weduwe Kornelis van der Duijn wonende den Briel ziet af van trouwbeloften als Anthonie van Wassenaar broodbakker te Hellevoetsluis zegt dat zij heeft gesustineerd, voorgegeven en verspreid te hebben. Getuige Klaas Kare.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
12
Aktedatum:
11/02/1770
Aard van de akte:
depositie
Naam notaris:
Hendrik Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Copie-authentiek van een afschrift van een procuratie van Willem Christiaan van Griesheim op Adolph van Griesheim te Utrecht op 08/10/1818 voor nts van den Broecke te Middelburg gepasseerd.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
21
Aktedatum:
23/02/1827
Aard van de akte:
depositie
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Leendert Borstlap, schipper, en Joost van Malsem, winkelier te Brielle leggen een verklaring af ten verzoeke van Louis Pierre Coulleboeuf, commissaris van politie te Vlaardingen. Zij verklaren dat het kofschip De Twee Gebroeders in 1811 op een publieke veiling te Hellevoetsluis door Antonie Hendrik Kruine is gekocht van Aart Lensveld en daarna doorverkocht aan Coulleboef voornoemd. Tijdens de periode dat het eigendom was van Kruine is er niet mee gevaren.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
125
Aktedatum:
27/09/1816
Aard van de akte:
depositie
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties