Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Filter: depositiex
beacon
1.923 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Copie-authentiek van een afschrift van een procuratie van Willem Christiaan van Griesheim op Adolph van Griesheim te Utrecht op 08/10/1818 voor nts van den Broecke te Middelburg gepasseerd.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
21
Aktedatum:
23/02/1827
Aard van de akte:
depositie
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Leendert Borstlap, schipper, en Joost van Malsem, winkelier te Brielle leggen een verklaring af ten verzoeke van Louis Pierre Coulleboeuf, commissaris van politie te Vlaardingen. Zij verklaren dat het kofschip De Twee Gebroeders in 1811 op een publieke veiling te Hellevoetsluis door Antonie Hendrik Kruine is gekocht van Aart Lensveld en daarna doorverkocht aan Coulleboef voornoemd. Tijdens de periode dat het eigendom was van Kruine is er niet mee gevaren.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
125
Aktedatum:
27/09/1816
Aard van de akte:
depositie
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Verklaring tbv Willem de Graaf te Brielle, schoenmakersknecht bij de weduwe Klein, afgelegd door Maria van der Tuin, huisvrouw van Jacob de Graaf, Johanna Kruisberge, weduwe van Johannes Klein, Hermanus Klein, schoenmakersknecht in de winkel van zijn voormelde moeder, Leendert Steehouwer, schippersknecht, en Leendert Dorsman, bode, allen mede aldaar.
Ten tijde van de eerste loting in 1814 is de wijkmeester Leendert Wildenboer bij de vrouw van Jacob de Graaf gekomen, heeft gevraagd wat het nummer van het huis was en welke manspersonen er woonden. Zij heeft toen opgegeven: Jacob van der Graaf en Willem van der Graaf. Op de dag van de loting zijn beiden naar de grote kerk gegaan. Omdat de loting langzaam verliep is Willem de volgende dag aan het werk gegaan en had aan Leendert Steehouwer gevraagd hem te komen roepen als men (toen in het stadhuis) aan de letter G toe was. Hij kwam echter te laat en kreeg te horen dat voor hem al een nummer getrokken was, zonder vermelding van dat nummer. 's Avonds hoorde men dat hij een nummer boven de 700 had getrokken. Reinier Meuselaar, een andere knecht, is samen met zoon Hermanus naar de secretarie gegaan, waar zij toe horen kregen dat de heer van der Schild het nummer niet zo gauw kon vinden en dat het misschien al door een ander was afgehaald. In onderdelen bevestigen de overige deposanten het verhaal.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
107
Aktedatum:
29/07/1816
Aard van de akte:
depositie
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Franstalige akte. Mr. Willem Hoijer, baljuw, en mr. Peter Hendrik Hoogh, raad, beiden te Brielle, verklaren dat zij goed gekend hebben Jean Charles van Alderwereld, in leven raad en burgemeester van Delft en aldaar overleden op 20-6-1790. Na zijn overlijden is geen inventaris opgemaakt. Hij laat drie zoons na: Willem Pieter van Alderwereld, Rugier van Alderwereld en Gaspar van Alderwereld.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
30/07/1803
Aard van de akte:
depositie
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties