Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Filter: consentx
beacon
4.336 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Akte ontbreekt; gegevens uit repertoire.
Maria Theresia Meet, eerder weduwe van Nicolaas Josef Fransen, laatst van Philip Hofman, wonend te Hellevoetsluis, stemt toe in het huwelijk van haar kleindochter Karolina Hendrika Gargon met Leendert Hoogwerf te Hellevoetsluis.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
132
Aktedatum:
16/10/1816
Aard van de akte:
consent
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Mr Kornelis Preuit rechter in de rechtbank alhier en Lodewijk Adrianus Preuit penningmeester van de dijkagie van den lande van Voorne beiden wonende den Briel en Jean de Rouville procureur wonende den Briel als lasthebber van Hugo van Andel rentenier thans wonende Nijmegen. Zij verklaren zo in privé als in kwaliteit toe te stemmen in en de hypotheekbewaarder in den Briel te machtigen tot de doorhaling van de inschrijving genomen tegen Kornelis Kwak wonende Zwartewaal in register 2 folio 66 nr 42 uit kracht van een kustingbrief gepasseerd op 26/05/1810 voor schout en schepenen van Heenvliet verleden. Getuigen Mr Antonie Evert Huisman rechter wonende den Briel.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
111
Aktedatum:
01/12/1825
Aard van de akte:
consent
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jean de Rouville procureur wonende den Briel stelt dat Jan David Rumph ontvanger particulier weleer wonende den Briel, thans Rockanje bij obligatie oorspronkelijk groot 4500 gld door dezelfde Rumph tbv de Rouville op 26/05/1817 voor nts Mr H.M. van Andel in den Briel o.a. heeft verpand tbv de Rouville een obligatie van 550 gld door Arie Lugtenburg arbeider wonende Rockanje tbv Rumph op 14/04/1817 voor genoemde nts van Andel geregistreerd waarbij speciaal een huis en erf was verbonden. Hij stemt toe dat de aantekening van de bij de eerstgemelde obligatie gedane verpanding ten kantore van de hypotheekbewaarder in den Briel wordt geroyeerd doch alleen t.a.v. de hiervoor vermelde obligatie blijvende de aantekening overigens van volle kracht en waarde.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
97
Aktedatum:
11/10/1825
Aard van de akte:
consent
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Willem van der Straat arbeider wonende Hellevoetsluis die verklaarde toe te stemmen in en de hypotheekbewaarder in den Briel te machtigen tot de doorhaling van de inschrijving genomen te zijnen behoeve tegen Jan Beentjes logementhouder wonende Hellevoetsluis op 01/06/1824 deel 22 nr 22 krachtens akte van transport op 10/04/1824 voor nts Van Kruine in den Briel verleden. Getuige Willem Pieter Jonas secretaris van Hellevoetsluis alwaar ook de akte is gepasseerd.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
94
Aktedatum:
22/09/1825
Aard van de akte:
consent
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties