Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Filter: borgtochtx
beacon
1.195 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Roeland Beukelman vlasboer wonende Abbenbroek stelt zich borg tbv Mr Willem Hoijer oud burgemeester van den Briel voor 2500 gld die zijn broer Kors Beukelman bouwman wonende Zuidland schuldig is aan genoemde Hoijer en nog voor een onderhandse akte van 10/04/1824 van 2500 gld. Hij stelt tot waarborg aan Willem Hoijer ter hand de grosse van een obligatie van 10.000 gld door Kornelis Beukelman tbv Roeland Beukelman op 02/06/1824 voor nts van Kruine gepasseerd onder hypotheek van een bouwmanswoning te Abbenbroek met bijbehorende landen, en de gorsse van een obligatie van 5600 gld op 124/06/1824 voor nts Kloppert te Heenvliet verleden.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
107
Aktedatum:
06/09/1824
Aard van de akte:
borgtocht
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Martinus Leonardus Veenenbos aannemer van publieke werken, Bos Havenaar zonder beroep, Johannes Moerman koopman, Anthonie Borstlap smid en Kornelis de Quant timmerman allen wonende Brielle verklaren dat zij bij akte van transport op 13/11/1874 voor zelfde nts verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Brielle op 18/11/1874 in deel 157 nr 45 van Salomon Raphael Stokvis te Rotterdam en Hermanus Ditmars te Dordrecht hebben gekocht het recht van opstal der in 1859 opgerichte en in volle werking zijnde Gasfabriek te Brielle. Mede verschijnen Johannes Lankhorst voerman en herbergier en Pieter de Gruijter van den Boogert wagenmaker beiden wonende te Brielle die zich tot verdere zekerheid van de nakoming der bij de vorige akte vermelde contracten aan de aannemers der gasverlichting te Brielle opgelegde voorwaarden zich namens de comparant Martinus Lucas Veenenbos en andere in het hoofd dezer genoemd ieder voor het geheel en dus onder afstand van de voorrechten van uitwinning en schuldsplitsiing te stellen tot borgen tbv het gemeentebestuur van Brielle en zich te verbinden tot aldatgene waartoe de aannemers verplciht zijn.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
216
Aktedatum:
28/12/1874
Aard van de akte:
borgtocht
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Willem Ernst Ludeking stads heel- en vroedmeester wonende Brielle stelt zich borg tbv het Ministerie van Kolonien voor zijn minderjarige zoon Everhardus Wijnandus Adrianus Ludeking en zulks voor de terugbetaling uit de koloniale fondsen overeenkomstig art. 6 van -s´Konings aangehaald besluit van 12/01/1845 tbv zijn zoon te verstrekken geldelijke toelagen, wanneer hij zich aan zijn bestemming onttrekken of wegens traagheid of slecht gedrag uit zijn betrekking van kwekelimng voor de militair geneeskundige dienst in Oost Indië ontslagen mocht worden.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
119
Aktedatum:
28/07/1847
Aard van de akte:
borgtocht
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Compareren Adrianus Leonardus van Dorsser, bouwman te Rozenburg, en diens echtgenote Dorothea Geertruida Huijgens, , en Johannes Gijsbertus Herfst, gehuwd met Kornelia Reinetta van Dorsser. Zij stellen zich tbv de NV Credietvereniging te Amsterdam tot een bedrag van f 10 000 garant voor Kornelis Pieter van Dorsser, expediteur en fouragehandelaar in Den Haag.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
303
Aktedatum:
17/08/1906
Aard van de akte:
borgtocht
Naam notaris:
Leendert Pieter van den Blink
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties