Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
1.260 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
1e. Helena Ruigrok bouwvrouw wonende Oostvoorne weduwe van Joannis Nobels in leven bouwman gewoond hebbende te Oostvoorne en ald. overleden op 03/08/1876 en met wie zij in g.v.g. gehuwd is geweest en erfgename van dezelfde krachtens diens testament op 27/04/1844 voor de te Maasland residerende notaris Mr Jacobus Steur van Vrijberghe de Coningh en mitsdien voogdes over Wilhelmus Kornelis, Gislinis Kornelis Nobels beiden minderjarig, 2e Modestes Kornelius Nobels bouwknecht wonende Lier voor zich en akls toeziend voogd over bovengenoemde minderjarigen, 3e Kornelia Joannes Nobels bouwman wonende Oostvoorne, 4e Gijsbertus Goemans wagenmaker wonende Brielle als in g.v.g. gehuwd met Anna Maria Nobels en 5e Gijsbertus Kornelis Nobels bouwman wonende Oostvorne. De gemelde minderjarigen met genoemde Modestus Kornelius, Kornelius Joannes, Anna Maria en Gijsbertus Kornelius Nobels zijn kinderen geboren uit het huwelijk van de requirante Helena Ruigrok en wijlen Joannis Nobels en enige erfgenamen van hun vader voor het onbeschikbare gedeelte zijner nalatenschap.De daarvoor vatbare goederen zullen worden gewaardeerd door Abraham Mol bouwman wonende Rockanje. Volgen de roerende goederen, 14 paarden, 3 kuishokkelingen een stier, 4 melkkalveren, een stierkalf 5 mestvarkens 1 loopvarken, 30 kippen, manskleren en vrouwenkippen, gemaakt goud- en zilver, titels en papieren, schulden n lasten des boedels
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
188
Aktedatum:
13/10/1876
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Kornelia Hagoord weduwe van Willem van ´t Reusenhuis zonder beroep wonende den Briel op het noordzijde van het Maarland wijk 5 nr 63 verklaart in g.v.g. gehuwd te zijn geweest met Willem, binnenloods en overl. den Briel op 24/08/1825 en krachtens diens testament op 17/08/1825 voor dezelfde nts legateresse in het vruchtgebruik van zijn nalatenschap en van Willemina Soet zonder beroep wonende mede den Briel en verzoekt de notaris met Lucas Leenderts Rademaker koopman wonende den Briel als lasthebber van Johannes van der Sluis commies der directe belastingen wonende Rockanje als voogd over Inge, Neeltje Jacoba, Aaltje Jacoba en Andries van der Sluis allen minderjarige kinderen van Johannes van der Sluis uit zijn eerder huwelijk met Maartje Soet overleden den Briel op 13/08/1821 en als executeur van het voormelde testament en van Jacob Soet winkelier wonende Hellevoetsluis voor zich zelf en als toeziend voogd over voormelde minderjarigen, zijnde Willemina Soet dochter van wijlen Enge Soet, Jacoba Soet en Neeltje Soet kinderen van Arie Soet binnenloods en sloeproeier wonende den Briel en genoemde minderjarigen bevoegd zich te gedragen als erfgenamen in de bloot-eigendom voor 1/3e gedeelte, Jacob Zoet en Neeltje Zoet tezamen voor 1/3e en de minderjarigen over het laatste gedeelte krachtens voormeld testament heeft de nts een inventaris van de boedel te maken. De roerende goederen zijn gewaardeerd door Hendrik Tichet deurwaarder bij de rechtbank. De inventarisatie heeft plaats gehad op heden, 28/09,30/09, 01/10, 04/10, 06 en 07/10, 27-29/10 en 01/11. De roerende goederen worden gewaardeerd op 3964, 85. Gereed geld 1050 gld 80 ct. Volgen de boedelpapieren en inschulden tezamen 4491 gld 90 ct. Lopende huishoudelijke schulden.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
93
Aktedatum:
20/09/1825
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Ten verzoeke van Leendert Kramer bouwman wonende Oudenhoorn in het huis nr 85 als in g.v.g. gehuwd geweest met Geertrui Gorzeman overl. 10/11/1824 als erfgenaam van zijn vrouw en als vader-voogd over Lena en Arendje Kramer beiden minderj. en in bijzijn van Leendert Braat bouwman wonende Hekelingen als toeziend voogd heeft de nts een inventaris van de boedel opgemaakt, waarvan de daarvoor vatbare goederen zijn getaxeerd door Kornelis van den Berg bouwman wonende Hekelingen. Volgen de roerende goederen, paarden en beesten tezamen gewaardeerd op 8942 gld 40 ct. Voortzetting op 03/07/1825 acte nr 77. Volgen de boedelpapieren, inschulden 432 gld. Schulden van de boedel: aan de erven van Mr de Roo van Wulvenhorst 7000 gld wegens geleend geld, aan wijlen Lodewijk Adrianus Preuit gewoond hebbende den Briel 2500 gld, de erven van Gabriel Leonard Verhell gewoond hebbende den Briel 1200 gld, aan Dirk Boers in den Briel 800 gld, Mr Willem Hoijer ald 600 gld, Arie Kramer Nieuwenhoorn 500 gld, de heer Ruigrok 316 gld, het Dijkcollege van de landen van Voorne 125 gld, Gerrit Assenberg timmerman Oudenhoorn 80 gld, Pieter Verburg smid ald 100 gld, Jacob Blankenaar wagenmaker 60 gld en belastingen 523 gld en 160 gld, totaal 13.964 gld.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
40
Aktedatum:
30/04/1825
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Ten verzoeke van Pieter de Gilde korenmolenaar wonende Zuidland in g.v.g. gehuwd geweest met Jannetje van Rij overl. ald. 22/02/1824 en als vader voogd over zijn minderj. kinderen Johanna Kornelia Lanser, Johannes Lanser, Arie en Kornelis en in bijzijn van Daniel van Rij bouwman wonende Zuidland als toeziend voogd over voormelde 4 kinderen en ter bewaring van de rechten van partijen en alle andere belanghebbenden heeft de nts een inventaris van de boedel opgemaakt. De waarde daarvan is getaxeerd door Willem Paling bouwman wonende Zuidland. Volgen de roerende goederen en gerede gelden alsmede de papieren totaal 1730 gld 83 ct. Volgen de schulden voornamelijk huishoudelijke en docterskosten tezamen 861 gld 18 ct en de begrafeniskosten 97 gld.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
32
Aktedatum:
08/03/1825
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties