Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Filter: attestatiex
beacon
603 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Arij Kapteijn mr scheepstimmerman en Jacobus Vermeer mr smid attesteren tvv degenen die het aangaat dat Bastiaan van den Bergh in 1761 ongehuwd is gevaren naar Nederlandsch Indië.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
6
Aktedatum:
26/01/1770
Aard van de akte:
attestatie
Naam notaris:
Hendrik Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jan Frederik Hendrik Wintgens vaandrig van het 2e bataljon onder de kolonel Douglas attesteert tvv de Krijgsraad van het garnizoen alhier dat hij in september ll is komen varen van den Bosch met de Haagse Bossche schipper Hendrik Dirks en dat deze schipper op die reis publiek in bijwezen van alle passagiers , daaronder was de kapitein de Salve de Bruneton, sprekend over het sujet van de luitenant Grootveld die geld van hem had geleend onder belofte spoedig terug te betalen, die bij aanmaning hem kwalijk hadbejegend etc.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
17
Aktedatum:
07/04/1770
Aard van de akte:
attestatie
Naam notaris:
Hendrik Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Margje Peereboom gehuwd met Andries de Wit uitlandig, Antje Vroman weduwe van Pieter Peereboom en Adriana Kabouw gehuwd met Willem Peereboom allen wonende binnen Hellevoetsluis attesteren tvv Walter Sickleprice Bridge logementhouder te Hellevoetsluis dat zij in januari 1795 door de logementhouder ivm diens afwezigheid naar Engeland in deszelfs huis zijn verzocht om het logement voor de passagiers aan de gang te houden. De 1e deposante heeft dat op 21/01/1795 aanvaard. Op die dag is bij haar gekomen Jan van Pelt gerechtsbode van Hellevoetsluis met 4 kruiers uit naam van Pieter Adriaan Steenwijk Gallas schout van Hellevoetsluis vragende of zij procuratie had, hetgeen zij ontkennend heeft beantwoord. Zij had wel een briefje van Bridge waarin deze haar verzocht om hem te vertegenwoordigen. Van Pelt heeft dit briefje naar de schout gebracht, die daarop antwoordde dat dit briefje niet deugde. Van Pelt had van Gallas order gekregen alle goederen met behulp van de kruiers in een kamer te brengen, hetgeen is gebeurd. Gallas is daarna met 2 personen in het logement gekomen en heeft de kamer en de kelder verzegeld en de sleutels meegenomen. Enige dagen daarna kwam de gerechtsbode van Hellevoetsluis met een kruier Arij Torreman die de kamer ontzegelde en voorts nog enige goederen daarin heeft geplaatst. Daarna kwam er een timmermansbaas die een slot op de kamer heeft geplaatst en de sleutel is door Van Pelt medegenomen. Enige dagen later is de gerechtsbode weer gekomen en heeft het zegel van de kelderdeur afgehaald op order van Gallas en heeft met behulp van Philip Levie knecht van de gerechtsbode een mand met circa 36 flessen wijn weggehaald. Vervolgens zijn er op andere dagen wijn en bier weggehaald. Willem Reijnders uitroeper en Willem Moree loodsman hebben met de bode op een avond 2 manden met flessen wijn daaruit gehaald. Enige dagen voor de terugkomst van de logementhouder op 1e paasdag van 1795 is de gerechtsbode gekomen die op order van Gallas 2 tonnen boter heeft
Vervolg akte:
gehaald. Vervolgens is de volgende dag Gallas met de smid Kornelis Vermeulen en de gerechtsbode van Hellevoetsluis gekomen, welke alle laden van het bureau en cabinet hebben opgestoken en daaruit alle papieren genomen.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
473
Aktedatum:
01/06/1795
Aard van de akte:
attestatie
Naam notaris:
Jacob Kluit Jzn
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Akte ontbreekt; gegevens uit repertoire
Leonardus Antonius Kilsdonk en Kasper Storm verklaren dat de aanduidingen:
Lambertus Gervers en Lambertus Gerbers
Christoffel van Gits en Christoffel van Gils
Francois Fijpels, geboortig van Bornheim en Francois Dijpels geboortig van Burn
Johannes de Vijlder alias van Dam , Johannes Sarrite en Johannes Charité
steeds dezelfde personen betreffen.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
518
Aktedatum:
31/12/1824
Aard van de akte:
attestatie
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties