Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

8.780 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
Notariële akteTestament van Arij van Kuijk zonder beroep wonende Brielle. Hij herroept alle voorgaande testamenten en legateert aan zijn nicht Anna Hendrina Siefers zonder beroep echtgenote van Jan Pols schipper met de rang van sergeant bij het Korps Torpedisten te Brielle wonende aldaar onder de last tot betaling als nader wordt vermeld het hem in eigendom toebehorend onroerend goed te Brielle zijnde het huis met erf aan de Voorstraat getekend wijk 3 nr 87 kadastraal bekend als huis,schuur en erf groot 1 roede 35 ellen sectie B nr 1597 en zulks tegen betaling aan zijn nalatenschap van 1500 gld. De legatarisse moet zich omtrent de aanneming van het legaat verklaren en aan de last tot betaling aldaar binnen 1 maand nadat zij daarvan zal zijn aangemaand. Bij aanneming moet de bedongen betaling geschieden onder bijvoeging van een interest van 5% per jr sedert de dag van overlijden van de testateur tot aan de betaling, terwijl alle lasten en betaling van die dag van overlijden van de testateur. Indien de legatarisse mocht zijn overleden voor de testateur dan legateert hij voormeld onroerend goed aan haar echtgenoot Jan Pols voornoemd onder dezelfde last .Hij benoemt tot enige erfgenamen zijn naaste bloedverwanten en tot uitvoerder van zijn uiterste wil Jan Pols voornoemd.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
166
Aktedatum:
03-12-1886
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteA. Kornelis van der Waal arbeider wonende Oostvoorne zo voor zich en als voogd over 1. Jacob Arie, 2 Regina Aagje en 3 Arij van der Waal respectievelijk oud 21, 18 en 15 jr, kinderen uit zijn huwelijk met Adriana Hoogenboom overleden 25-08-1886 em B Wouter Roos kleermaker te Oudenhoorn als gehuwd zonder huwelijksvoorwaarden met Dina van der Waal en als toeziend voogd over genoemde minderjarigen. De comparanten verklaren over te gaan tot de beschrijving van de boedel bestaan hebbende tussen de comparant sub A en zijn en wijlen Adriana Hoogenboom die zonder het maken van huwelijksvoorwaarden waren gehuwd en in welke boedel is vervat de nalatenschap van de overledene, welk aandeel uit niets anders bestond dan haar aandeel in die boedel; de beschrijving geschiedt op aangeving van de comparant sub A terwijl de waarde van de daarvoor vatbare goederen wordt geschat door Hugo Boogert bouwman te Rockanje. Volgen de roerende goederen, mannen- en vrouwenkleren, contant geld, tezamen f, 173.50 de begrafeniskosten bedroegen 40 gld die uit de boedel zijn betaald. Het onroerend goed zijnde een huis en erf te Oudenhoorn, kadastraal bekend sectie B nr 500 alsmede tuin nr 501 en schulden.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
161
Aktedatum:
29-11-1886
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteFrancois Beukelman bouwman wonende Rockanje ook genoemd en geschreven Frans Beukelman verkoopt in het openbaar de navolgende onroerende goederen gelegen onder Rockanje polder Lodderland hoek Slikland aan de Lodderlandsedijk kadastraal bekend in sectie B als 1e 1 bunder 78 roeden bouwland nr 486 uitweg hebbende over het daaraan gelegen erf van Kornelis van Marion bekend gemeente Rockanje in sectie B nr 483, hoogste bieder Leendert Pieter van den Blink candidaat-notaris wonende Brielle voor zich of nader te noemen meester om 355 gld per halve bunder, 2e 1 bunder 44 roeden bouwland nr 480 en 88 ellen dijkweiland nr 481 hoogste bieder Willem Schoon zonder beroep te Vierpolders om 475 gld per halve bunder met verklaring, 3e 3 bunders 46 roeden bouwland nr 475, hoogste bieder Leendert van Rij bouwman te Rockanje om 380 gld per halve bunder met verklaring en 4e 2 bunders 44 roeden 50 ellen bouwland nr 467, hoogste bieder Job van den Brand zonder beroep te Brielle om 335 gld per halve bunder met verklaring.. Volgende akte 24-09-1886 nr 131. De percelen worden eerst afzonderlijk opgehangen en gemijnd en daarna in combinatie, met als resultaat dat alle percelen zijn gemijnd door Wllem van der Linde Jacobszoon bouwman te Rockanje om f. 7238,23 alsmede voor de vastgestelde som bij perceel 4 f. 10,-- tezamen f. 7248,23 alle percelen zijn gegund.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
126
Aktedatum:
20-09-1886
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteLeendert Pieter van den Blink candidaat notaris wonende te Brielle als lasthebber van Jan Pieter van Hoeij Smith van Engelen grondeigenaar wonende te Wiesbaden verhuurt aan Hendrik Marius Preuijt Hermanuszoon bouwman wonende Oostvooorne de nader te omschrijven onroerende goederen zijnde de bouwmanswoning genaamd de Prinsenstede en verder getimmerte met erf of werf, tuin, boomgaard, bouwland en weiland tezamen volgens de kadastrale legger groot 78 bunders 99 ellen. De huur is aangegaan voor een tijd van 7 jaren tegen een huurprijs van 3700 gld de massa per jaar.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
121
Aktedatum:
09-09-188609
Aard van de akte:
huurcontract
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties