Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.739 notariële akten sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
Notariële akteHendrik Marinus Preuijt grondeigenaar wonende te Geervliet als gemachtigde van Dirk Vermaat grondeigenaar te Charlois, Mr Johannes Spoor vice-president van het gerechtshof te den Haag wonende aldaar, de erven van Jan Preuijt in leven Emeritus predikant te Terheijden, Willem Leonard Welter predikant te Lathum, Kornelis Lodewijk Adrianus Preuijt fabrikant te Almelo, Bernardus Johannes Aalbers fabrikant te Nieuw Lekkerland, Annetje van Driel zonder beroep te Oud Beijerland weduwe van Hugo van Oijen zo voor zich en als voogdes over Anthonie Pieter, Klasina Susanna, Jacob Jan en Samuel van Oijen en Japhet Hoorweg bouwman wonende Spijkenisse verkoopt in het openbaar het nog te velde staande tiendgewas van diverse eigenaars tot een totaal bedrag van f. 1501,00
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
82
Aktedatum:
17-07-1890
Aard van de akte:
openbare verkoop
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteTestament van Jannetje van Eijsden zonder beroep te Zwartewaal, echtgenote van Jacobus Ruighaver winkelier aldaar. Zij herroept alle voorgaande testamenten en legateert aan haar genoemde echtgenoot al de roerende en onroerende goederen van haar nalatenschap, alsmede die van de boedel tussen haar en hem in gemeenschap bezeten wordende, uitgezonderd de effecten, de gerede gelden en de inschulden, onder de voorwaarde om de waarde daarvan in gereed geld te storten in haar nalatenschap, of te verrekenen met het haar toekomende. Zij benoemt haar genoemde echtgenoot tot enig erfgenaam alsmede uitvoerder van haar uiterste wil.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
81
Aktedatum:
17-07-1890
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteA. Wilhelmina Dikkeboom zonder beroep te Brielle weduwe van Hendrikus Johannes Leemans Sr. B1. Johannes Leemans binnenvader van het Proveniershuis te Rotterdam, 2. Helenus Adrianus Zeijlmans van Enichoven klerk te Brielle als gemachtigde van Hendrikus Johannes Leemans Jr tuinier thans wonende te Pretoria. De comparanten verklaarden, dat op 09-07-1890 te Brielle is overleden Hendriikus Johannes Leemans Sr die in 2e huwelijk zonder het maken van huwelijksvoorwaarden was gehuwd met de 1e comparante aan wie hij bij testament op 19-01-1889 ten overstaan van zelfde notaris verleden heeft gelegateerd het levenslange vruchtgebruik van zijn onroerende goederen te Brielle bekend in sectie B als huis nr 155 aan de Vismarkt groot 53 ellen en pakhuis aan de Lijnbaan nr 1696 groot 40 ellen onder bepaling dat dezelfde goederen zonder schriftelijke toestemming van de eigenaars niet van bestemming mogen worden veranderd; dat de vruchtgebruikster voor herstelling overeenkomstig de wet moet zorgen en dat zij moet betalen alle zakelijke belastingen gewoon of buitengewoon, alsmede de assurantiepremies en dat het vruchtgebruik voorts eindigen zal bij afstand of vervreemding van het recht daarvan onder welke titel ook, zonder bovenbedoelde toestemming van de eigenaars. dat zij bij deze doen opmaken ener beschrijving der nalatenschap van gebnoemde erflater Hendrikus Johannes Leemans Sr die tot enige erfgenamen heeft nagelaten zijn 2 kinderen de comparant sub B1 en de lastgever sub B2 genoemd geboren uit zijn 1e huwelijk met de op 31-03-1885 overleden Antje Visser; dat de aangifte daarvan is geschied door de comparante sub A genoemd, als in het bezit zijnde der te beschrijven zaken en de waardering der daarvan vatbare roerende goederen door partijen onderling als volgt: 1e onroerende goederen zijnde de hiervoor gemelde percelen gemeente Brielle sectie B nr 155. 2 meubilen en dergeljke roerende goederen geschat op f. 301,80, effecten, ccntanten f. 210,00. Schulden aan diverse
Vervolg akte:
leveranciers. Reeds betaald uit de boedel aan begrafeniskosten f. 30,00
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
80
Aktedatum:
12-07-1890
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteTestament van Geertruida van den Berg winkelierster wonende Brielle gehuwd met Helenus Adrianus Zeijlmans van Emmichoven klerk mede wonende aldaar. Zij herroept alle voorgaande testamenten en legateert aan haar genoemde man al de roerende en onroerende goederen van haar nalatenschap, alsmede die van de boedel tussen haar en hem in gemeenschap bezeten wordende,uitgezonderd de effecten, de inschulden en de gerede gelden, onder de voorwaarde om de waarde daarvan in gereed geld te storten in haar nalatenschap, of te verrekenen met het hem toekomende. Zij benoemt haar genoemde man tot enig erfgenaam alsmede uitvoerder van haar uiterste wil.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
79
Aktedatum:
08-07-1890
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties