Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.738 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
Notariële akteJacob Luijendijk Janszoon bouwman wonende Abbenbroek hierna te noemen verkoper verkoopt aan Adriaantje Vermaat weduwe van Pieter Biesheuvel wonende Abbenbroek hierna te noemen koopster een perceel weiland gelegen binnen de gemeente Abbenbroek groot 1 bunder 39 roeden 90 ellen in sectie A nr 67. De koopprijs bedraagt 3637 gld 40 ct, welk bedrag verkoper van koopster heeft ontvangen, waarvoor kwijting bij deze.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
159
Aktedatum:
16-09-1876
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteHelenus Adrianus Zeijlmans van Emmichoven klerk wonende Brielle als gemachtigde van Arie van Willigen hoofdonderwijzer te Kamerik en Hendrik Stolk scheepmaker te Maassluis, Jacobus van Dam graanwerker te Rotterdam als in g.v.g. gehuwd met Elisabeth Dirkje Stolk, Willem Ferdinand Janze broodbakker te Rotterdam als in g.v.g gehuwd met Johanna Hendrika Stolk, Jannetje van Alphen weduwe van Simon van Pelt zonder beroep. Heerman Vrijhof zonder beroep gehuwd met Annetje van Alphen, Pieter Wuijster winkelier en Jan Veenenbos metselaar als gehuwd hebbende Johanna Adriana Wuijster allen wonende Brielle. Hij verkoopt in het openbaar een overdekte poonschuit genaamd de twee gebroeders met het daarbij behorende want, zeilen, anker en ketting zoals het schip ligt in de haven te Brielle op het Maarland nabij de Nieuwstraat en aan de gegadigden zal worden aangewezen. Hoogste bieder Jan Visser koopman te Brielle om 150 gld aan wie de schuit wordt gegund.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
155
Aktedatum:
07-09-1876
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële aktePieter van Eijsden smid wonende Brielle zo voor zich en uit kracht van de tussen hem en zijn op 09-10-1871 intestato overleden echtgenote Adriaantje van der Reijden als ook als gemachtigde van a. Kornelis van Eijsden smid wonende Nieuwenhoorn, b. Pieter van Eijsden controleur bij de Hollandsche Stoomwegmaatschappij wonende Amsterdam, c. Leendert van Eijsden machinist wonende Heenvliet, d. Willem van Eijsden smid wonende Nw Helvoet, e. Kornelis Driessen machinist 1e klasse bij de Koninklijke Marine als in g.v.g. gehuwd met Johanna Adriaantje van Eijsden, f. Joannes Kornelis Driessen beambte aan de Staatsspoorwegen wonende Venlo, g. Jacob Weesse koperslager wonende Kralingen als in g.v.g. gehuwd met Johanna Jacoba van Eijsden, h. Trijntje van Eijsden zonder beroep wonende Brielle weduwe van Jan van der Sluijs, i. Clasina Maartje van Eijsden zonder beroep wonende Brielle en j. Lena Kornelia van Eijsden dienstbode wonende Rotterdam. De genoemde Kornelis, Pieter Leendert, Willem, Johanna Adriaantje, Johanna Jacoba, Trijntje Klasina Maartje en Lena Kornelia van Eijsden in hun betrekking van enige kinderen nagelaten door voornoemde Adriaantje van der Reijden uit haar huwelijk met de comparant Pieter van Eijsden en de voormelde Joannes Kornelis Driessen als enig kind nagelaten door Helena Elisabeth van Eijsden overleden te Brielle op 25-04-1863, geboren uit haar huwelijk met gemelde Kornelis Driessen, welke Helena Elisabeth van Eijsden in haar leven was een dochter van gemelde echtelieden Pieter van Eijsden en Adriaantje van der Reijden en in wier plaats alzo haar zoon met zijn genoemde ooms en tantes, de lastgevers of hunne echtgenoten zijn de enige erfgenamen in de nalatenschap van meergenoemde Adriaantje van der Reijden, van welke nalatenschap van Trijntje van Eijsden is gevallen in de tussen haar en haar overleden man Jan van der Sluijs bestaan hebbende gemeenschap, van welke laatsten zij Trijntje van Eijsden echter is geweest enige erfgename uit kracht van zijn
Vervolg akte:
testament op 09-04-1864 voor de destijds te Brielle residerende notaris Pieter van Andel gepasseerd en zijnde mitsdien de comparant met zijn genoemde kinderen en kleinzoon de enige gerechtigden tot de boedel tussen hem comparant en zijn overleden vrouw in gemeenschap bezeten geweest. Hij verkoopt in zijn betrekking en kwaliteit - hierna te noemen verkoper- aan Adrianus Abraham Wielaard smid wonende Brielle hierna te noemen koper- een huis en erf gelegen te Brielle aan de westzijde van de Servaas of Nieuwstraat, zijnde een ijzersmederij, volgens de kadastrale legger bekend als huis en erf sectie B nr 538 groot 1 roede 57 ellen en een perceel tuinland aldaar liggende achter het vorige perceel kadastraal bekend als 1 roede 56 ellen in sectie B nr 429. De koopprijs bedraagt 1400 gld, welk bedrag verkoper van koper heeft ontvangen, waarvoor kwijting bij deze.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
152
Aktedatum:
05-09-1876
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteRoyement van een hypothecaire inschrijving genomen ten hypotheekkantoren te Brielle door Willem van Beugen te Brielle en tlv Pieter van Eijsden Leendertszoon aldaar. Brevetakte
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
151
Aktedatum:
05-09-1876
Aard van de akte:
consent
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties