Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
105.722 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
Notariële akte
Akte ontbreekt; gegevens uit repertoire.
Maria Theresia Meet, eerder weduwe van Nicolaas Josef Fransen, laatst van Philip Hofman, wonend te Hellevoetsluis, stemt toe in het huwelijk van haar kleindochter Karolina Hendrika Gargon met Leendert Hoogwerf te Hellevoetsluis.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
132
Aktedatum:
16/10/1816
Aard van de akte:
consent
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Leendert Borstlap, schipper, en Joost van Malsem, winkelier te Brielle leggen een verklaring af ten verzoeke van Louis Pierre Coulleboeuf, commissaris van politie te Vlaardingen. Zij verklaren dat het kofschip De Twee Gebroeders in 1811 op een publieke veiling te Hellevoetsluis door Antonie Hendrik Kruine is gekocht van Aart Lensveld en daarna doorverkocht aan Coulleboef voornoemd. Tijdens de periode dat het eigendom was van Kruine is er niet mee gevaren.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
125
Aktedatum:
27/09/1816
Aard van de akte:
depositie
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Johannes Zeilmans van Emmichoven te Brielle en Kornelis Huibrechts Huisman te Spijkenisse veilen onroerende goederen uit het faillissement van Johannes Mouthaan, gewoond hebbend te Spijkenisse. Voorlopige toewijzing
- een huis, schuur en erf , van ouds genaamd De Keiser, te Spijkenisse op nr. 35, koper Kornelis Huibrechts Huisman van
- nog een huis aldaar op nr. 52, koper Pieter Braad, grondeigenaar te Spijkenisse
een zgn. vishuis buiten Spijkenisse , koper Teunis Pieters Huisman, visser te Spijkenisse
- 1 G 6 R boomgaard in de polder van Spijkenisse, met uitgang over de Vierambachtenboezen en aan de achterzijde de Kerkweg., koper Reinier van den Bolk, chirurgijn en vroedmeester te Spijkenisse.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
115
Aktedatum:
14/08/1816
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Verklaring tbv Willem de Graaf te Brielle, schoenmakersknecht bij de weduwe Klein, afgelegd door Maria van der Tuin, huisvrouw van Jacob de Graaf, Johanna Kruisberge, weduwe van Johannes Klein, Hermanus Klein, schoenmakersknecht in de winkel van zijn voormelde moeder, Leendert Steehouwer, schippersknecht, en Leendert Dorsman, bode, allen mede aldaar.
Ten tijde van de eerste loting in 1814 is de wijkmeester Leendert Wildenboer bij de vrouw van Jacob de Graaf gekomen, heeft gevraagd wat het nummer van het huis was en welke manspersonen er woonden. Zij heeft toen opgegeven: Jacob van der Graaf en Willem van der Graaf. Op de dag van de loting zijn beiden naar de grote kerk gegaan. Omdat de loting langzaam verliep is Willem de volgende dag aan het werk gegaan en had aan Leendert Steehouwer gevraagd hem te komen roepen als men (toen in het stadhuis) aan de letter G toe was. Hij kwam echter te laat en kreeg te horen dat voor hem al een nummer getrokken was, zonder vermelding van dat nummer. 's Avonds hoorde men dat hij een nummer boven de 700 had getrokken. Reinier Meuselaar, een andere knecht, is samen met zoon Hermanus naar de secretarie gegaan, waar zij toe horen kregen dat de heer van der Schild het nummer niet zo gauw kon vinden en dat het misschien al door een ander was afgehaald. In onderdelen bevestigen de overige deposanten het verhaal.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
107
Aktedatum:
29/07/1816
Aard van de akte:
depositie
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 3
Zoeken in collecties