Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
105.722 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
Notariële akte
Testament van Christiaan Bartijn, koster van de Grote Kerk te Brielle, en Jacomijntje Kouwenoord, echtelieden. Testateur stelt zijn vrouw tot universeel erfgenaam en stelt vaderlijk erfdeel van hun zoon Jacob Bartijn op 2 zilveren ducatons. De vrouw stelt het vaderlijk erfdeel van haar voordochter Maria de Haas uit eerder huwelijk met Bartholomeus de Haas op 2 zilveren ducatons, hetgeen gezien de geringe omvang van de nalatenschap voldoende moet zijn. Zij stelt haar man en beide kinderen voor gelijke delen tot universeel erfgenamen. Naast elkander over en weer stellen zij tot voogden aan testateurs broeer Willem Bartijn, chirurgijn in Poortugaal, en Jan Dorsman te Brielle. Seclusie weeskamer.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
11
Aktedatum:
10/04/1755
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Daniel Rolandus
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Johan Heindrik Lobker bouwman wonende Brielle als assisterende zijn vrouw Katharina Olsthoorn zonder beroep wonende Brielle en Katharina Olsthoorn zelve verkopen aan Johan Gerrit Lobker bouwman wonende Nieuwenhoorn een bouwmanswoning met 13 bunders 82 roeden 70 ellen bouw-, wei- en boomgaardland gelegen binnen Nieuwenhoorn in de polder Nieuwe Goote, kad. bek. als volgt sectie A in de polder Volgerhoek nrs 35 en 36, in Slikland nrs 52 t/m 66, in de 2e blok nrs 160 en 161,in de 5e blok nrs 245, 246 en 256,in de Middelhoek nrs 268, 270 t/m 272 en in de Werfhoek nrs 307 en 308. De koopsom bedraagt 17.000 gld de massa welke koopsom de koper aan de verkoopster schuldig blijft te betalen na 7 jaren op 01/11/1873 tegen een rente van 4% per jr.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
173
Aktedatum:
24/12/1866
Aard van de akte:
transport met kusting
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Testament van Jacob Mastenbroek arbeider wonende Nieuwenhoorn. Hij herroept alle voorgaande testamenten en benoemt tot voogd na zijn overlijden over Adriana en Arij Mastenbroek geboren uit zijn 1e huwelijk met wijlen Dirkje de Jong Abraham Mol vlasboer wonende Nieuwenhoorn. Hij begeert dat bij de verdeling van de boedel bestaande tussen hem en zijn huidige vrouw Maria Bijl aan haar zullen worden toebedeeld die huismeubelen welke zij zal verkiezen en aan zijn genoemde kinderen Adriana en Arij Mastenbroek de tot die boedel behorende onroerende goederen, bestaande in een huis met erf groot 3 roeden 30 ellen gelegen binnen Nieuwenhoorn aan de Hoofddijk, sectie B nr 629. Hij benoemt Abraham Mol tot uitvoerder van zijn uiterste wil en redderaar van zijn nalatenschap. In margine overleden 16 maart 1867.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
167
Aktedatum:
14/12/1866
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
1e Rochus Berkhout schipper wonende Hellevoetsluis voor zich en als toeziend voogd over de minderjarige kinderen Pieter, Bastiaan en Elizabeth Meuldijk geboren uit het huwelijk van de hierna te noemen Aart Zwartveld Meuldijk en wijlen zijn huisvrouw Leentje Berkhout overleden Hellevoetsluis 16/05/1864, 2e Pieter Post zeilmaker wonende Schiedam voor zich als in huwelijk hebbende Jannetje Berkhout en voorts als gemachtigde van1 e A Johanna Berkhout huisvrouw van Abraham Punt zeeman beiden wonende Zwartewaal, B Dirkje Berkhout gehuwd met Willem Zwartveld visser beiden wonende Zwartewaal, C Leendert Berkhout zeeman wonende Vlaardingen, D Jacoba Berkhout weduwe van Frans Kwak zonder beroep wonende Zwartewaal en E Aart Zwartveld Meuldijk matroos wonende Hellevoetsluis als vader en voogd over bovenvermelde minderjarigen en 2e van Jacob Berkhout zeeman wonende Vlaardingen, zijnde de genoemde Rochus, Jannetje, Johanna, Dirkje, Jacob, Leendert, Jacoba en wijlen Leentje Berkhout de enige nagelaten kinderen en erfgenamen geboren uit het huwelijk van Bastiaan Berkhout overleden Zwartewaal 24/10/1856 en Elisabeth Meuldijk overleden ald. 02/12/1861, de genoemde minderjarigen bij plaatsvervulling van hun moeder Leentje Berkhout. Zij verkopen in het openbaar de navolgende onroerende goederen gelegen te Zwartewaal als 1e een huis en erf in het dorp, kad. bek- groot 1 roede 43 ellen nrs 592 en 593 hoogste bieder Johan George Neecken smid wonende Zwartewaal om 340 gld en 2e een perceel bouwland gelegen ald. in de Kerkhoek groot 17 roeden 68 ellen nrs 301, 311 en 314 hoogste bieder dezelfde de massa om 300 gld. Volgende akte 20/09/1866 nr 139. De percelen worden opnieuw opgehangen afgeslagen en gemijnd en wel perceel 1 op een bedrag van 510 gld door de Christelijke afgescheiden gemeente te Zwartewaal en perceel 2 door Kornelis van Oostenbruggen genees-, heel- en verloskundige wonende Zwartewaal om 326 gld en tezamen om 836 gld. De percelen worden gegund.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
138
Aktedatum:
13/09/1866
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties