Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
105.722 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 12
 
 
Notariële akte
Benjamin Vlielander burgemeester van en wonende Rockanje en Jean de Rouville procureur wonende den Briel als lasthebbers van Andries Vermaat bouwman wonende Rockanje in g.v.g. gehuwd geweest met Pietertje de Lange overl. Rockanje op 18/11/1811 en als vader en voogd over Arendje, Jannetje en Kornelis Vermaat alle 3 minderj. en van Izaak Vermaat arbeider wonende Rockanje zijnde met en benevens voornoemde minderjarigen enige nagelaten kinderen van Pietertje de Lange voormeld en alzo erfgenamen ab intestato van hun moeder vlgs akte op 29/07/1825 ter griffie van de rechtbank alhier geregistreerd. Zij willen in het openbaar verkopen onder Rockanje 1e een woonhuis, schuur en keet aan de Mooldijk nr 49 hoogste bieder Arie Hoornweg onderwijzer wonende aldaar op 400 gld, 2e een woonhuis, schuur en erf aldaar nr 26 hoogste bieder Zeger de Kievit bouwman wonende Rockanje op 430 gld, 3e een woonhuis en erf aldaar cohiernr 50 hoogste bieder voormelde de Kievit op een bedrag van 510 gld, 4e49 roe 74 el bouwland onder Oud Rockanje in de hoek Zuidhoek nr 7 hoogste bieder Willem Noordermeer bouwman wonende Rockanje op 95 gld, 5e 41 roe 79 el bouwland onder Nw Rockanje in de Molenhoek nr 1, 6e 2 gemet 263 roe bouwland ald in het Langeland nr 5 hoogste bieder Jacob Trouw burgemeester van Nieuwenhoorn op 375 gld 50 ct, 7e 1 gemet 157 roe bouwland in de Strijpe in de Omloop nr 9 hoogste bieder Hoornweg voornoemd op 357 gld 98 ct, 8e 1 bunder 86 roe 46 el bouw- en weiland in de Stuifakker in de Drenkeling nr 4, 9e 1 bunder 66 roe 70 el weiland aldaar nr 5, 10e 3 gemet 146 roe aldaar nr 13 hoogste bieder Jan Breens arbeider wonende Rockanje op 244 gld 5 ct, 11e in de Nwe Gote 9 gemet 209 roe bouwland in het Vijfde blok nr 5 hoogste bieder Hoornweg voormeld op 1115 gld 11 ct en 12e het tiendrecht in Stuifakker hoogste bieder Hoornweg voormeld op 1200 gld. Volgende akte 18/10/1825 nr 101 afslag, eerst afzonderlijk en daarna in diverse combinaties met het resultaat dat de percelen 1, 4, 7 w
Vervolg akte:
orden afgeslagen op 26 gld daarboven door Vlielander die had gekocht voor Arie Hoornweg en Leendert van der Linde tezamen op 1004 gld 50 ct,, perceel 2 op 464 gld door Andries Vermaat, 3 en 5 door dezelfde Vermaat op 586 gld, nr 6 op 375 hld 50 ct, nr 10 op 268 gld 66½ ct, totaal verkocht om 5208 gld 27 ct.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
96
Aktedatum:
10/10/1825
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Willem van der Straat arbeider wonende Hellevoetsluis die verklaarde toe te stemmen in en de hypotheekbewaarder in den Briel te machtigen tot de doorhaling van de inschrijving genomen te zijnen behoeve tegen Jan Beentjes logementhouder wonende Hellevoetsluis op 01/06/1824 deel 22 nr 22 krachtens akte van transport op 10/04/1824 voor nts Van Kruine in den Briel verleden. Getuige Willem Pieter Jonas secretaris van Hellevoetsluis alwaar ook de akte is gepasseerd.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
94
Aktedatum:
22/09/1825
Aard van de akte:
consent
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Kornelia Hagoord weduwe van Willem van ´t Reusenhuis zonder beroep wonende den Briel op het noordzijde van het Maarland wijk 5 nr 63 verklaart in g.v.g. gehuwd te zijn geweest met Willem, binnenloods en overl. den Briel op 24/08/1825 en krachtens diens testament op 17/08/1825 voor dezelfde nts legateresse in het vruchtgebruik van zijn nalatenschap en van Willemina Soet zonder beroep wonende mede den Briel en verzoekt de notaris met Lucas Leenderts Rademaker koopman wonende den Briel als lasthebber van Johannes van der Sluis commies der directe belastingen wonende Rockanje als voogd over Inge, Neeltje Jacoba, Aaltje Jacoba en Andries van der Sluis allen minderjarige kinderen van Johannes van der Sluis uit zijn eerder huwelijk met Maartje Soet overleden den Briel op 13/08/1821 en als executeur van het voormelde testament en van Jacob Soet winkelier wonende Hellevoetsluis voor zich zelf en als toeziend voogd over voormelde minderjarigen, zijnde Willemina Soet dochter van wijlen Enge Soet, Jacoba Soet en Neeltje Soet kinderen van Arie Soet binnenloods en sloeproeier wonende den Briel en genoemde minderjarigen bevoegd zich te gedragen als erfgenamen in de bloot-eigendom voor 1/3e gedeelte, Jacob Zoet en Neeltje Zoet tezamen voor 1/3e en de minderjarigen over het laatste gedeelte krachtens voormeld testament heeft de nts een inventaris van de boedel te maken. De roerende goederen zijn gewaardeerd door Hendrik Tichet deurwaarder bij de rechtbank. De inventarisatie heeft plaats gehad op heden, 28/09,30/09, 01/10, 04/10, 06 en 07/10, 27-29/10 en 01/11. De roerende goederen worden gewaardeerd op 3964, 85. Gereed geld 1050 gld 80 ct. Volgen de boedelpapieren en inschulden tezamen 4491 gld 90 ct. Lopende huishoudelijke schulden.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
93
Aktedatum:
20/09/1825
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Mr Niclaas Joannes Kornelis Lette procureur wonende den Briel als met Mr Jacob Frederik Constantijn Moltzer griffier bij de rechtbank te Leiden bij proces-verbaal van veiling van de heerlijkheid Zuidland, bouwwoning en landerijen toebehoord hebbende aan Hugo Christiaan van der Werff van Zuidland eigenaar op 13/09/1824 door nts Van Kruine binnen den Briel opgemaakt gequalificeerd tot de ontvangst van de gelden heeft erkend op heden te hebben ontvangen van Marianus Kornelis van Brakel ontvanger der domeinen te Sommelsdijk 52060 gld in voldoening en teruggave van gelijke som door de comparant in geld en papieren geconsigneerd, zijnde het montant der kooppenningen waarvoor Pieter Blussé de Jonge wonende te Dordrecht gezegde heerlijkheid en landerijen op 17/09/1824 in het openbaar had gekocht en waarvoor hij kwijting verleent.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
84
Aktedatum:
22/08/1825
Aard van de akte:
kwitantie
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 12
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties