Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.723 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 11
 
 
Notariële akteTestament van Dijna Pille zonder beroep wonende Vierpolders, weduwe van Leendert Jansz. Poldervaart. Zij herroept alle voorgaande testamenten en legateert aan Leendert Jansz. den Bakker arbeider wonende Vierpolders en bij zijn overlijden voor mij aan zijn vrouw Jaapje Poldervaart 100 gld vrij van successierechten en zij benoemt tot enig erfgenaam haar aanbehuwde zoon Jan Leendertsz. Poldervaart melkboer wonende Vierpolders. In margine overleden Vierpolders 09/07/1856.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
64
Aktedatum:
19/04/1856
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteHugo Touw bouwman wonende Vierpolders verkoopt in het openbaar de navolgende onroerende goederen hem in eigendom toebehorende gelegen binnen de gemeente Vierpolders als 1e een bouwmanswoning bestaande in een woonhuis met karnhuis en schuur en een wagenhuis daarvoor, met erf, werf, tuin en boomgaard grond daarbij behorende kad. bek. als een huis met 27 roeden 90 ellen erf in sectie B nr 232, 10 roeden boomgaard in B nr 230 en 12 roeden 50 ellen tuin in B nr 231, alles aan of op de Noldijk, hoogste bieder Willem Schoon bouwman wonende Vierpolders de massa om 3250 gld, 2e 16 roeden 90 ellen bouwland aan de Noldijk of Bermweg, kad. bek. in sectie B nr 229, hoogste bieder Andries Stoorvogel arbeider wonende Vierpolders om 665 gld per halve bunder. In de polder Veckhoek in de Vlaardingerhil, hoogste 3e 2 bunders 71 roeden 50 ellen bouwland in sectie B nr 172, hoogste bieder Jan Pietersz. Luijendijk vlasboer wonende aldaar om 705 gld als voren, 4e 2 bunders 5 roeden 10 ellen bouwland in sectie B nr 173, hoogste bieder Martinus van der Lugt Melsert gemeente ontvanger van en wonende Brielle om 560 gld per halve bunder, voor zich of nader te noemen meester 5e 1 bunder 42 roeden 70 ellen bouwland in sectie B nr 170, hoogste bieder Jacob Luijendijk bouwman wonende Brielle om 460 gld per halve bunder, 6e 1 bunder 62 roeden 30 ellen bouwland kad. bek. in sectie B nr 177, hoogste bieder Kornelis Roskam Heermansz. bouwknecht wonende Oostvoorne om 500 gld per halve bunder, 7e 1 bunder 59 roeden 20 ellen bouwland in sectie B nr 178, hoogste bieder Willem Schoon voornoemd om 450 gld per halve bunder en 8e 1 bunder 84 roeden50 ellen bouwland in sectie B nr 181, hoogste bieder dezelfde Willem Schoon om 445 gld per halve bunder. Volgende akte 23/04/1856 nr 71. De percelen worden eerst afzonderlijk gemijnd en daarna in combinatie met als resultaat dat perceel 1 is gemijnd door Willem Schoon om 3311 gld, perceel 2 door Arie Barendrecht arbeider wonende Vierpolders om 236 gld 26, perceel
Vervolg akte:
3 door Jan Pietersz Luijendijk vlasboer wonende aldaar om 3893 gld 15 ct, perceel 4 door Willem Schoon voormeld om 2336 gld 22 ct, perceel 5 door Kornelis van Eijk de jonge bouwman wonende aldaar om 1327 gld 11 ct, perceel 6 dezelfde van Eijk om 1655 gld 46 ct, perceel 7 en 8 dezelfde van Eijk om 3122 gld 96 ct en tezamen verkocht om f.15.882,16. Alle percelen worden gegund.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
63
Aktedatum:
16/04/1856
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteRoyement van een hypothecaire inschrijving genomen ten hypotheekkantore te Brielle tbv Wilhelmina Reiniera Martina Pieria de Rouville eigenaresse wonende Brielle.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
62
Aktedatum:
15/04/1856
Aard van de akte:
consent
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteTestament van Zoetje Bijlaard gehuwd met Nicolaas Elshout melkboer wonende binnen Zuidland. Zij herroept al haar voorgaande testamenten en legateert aan haar kleinzoon Gerrit de Hoog haar helft in de navolgende tot de boedel in g.v.g. bezeten wordende tussen haar en haar man behorende onroerende goederen staande binnen Zuidland te weten een door haar schoonzoon Jacob de Hoog bewoond wordend huis en erf in de ring of kom van het dorp, kad. bek. in sectie B nr 314 groot 2 roeden en 30 ellen, 4 roeden 50 ellen tuinland in de polder Zuidland in de Kerkhoek kad. bek. sectie B nr 546 in eigen gebruik en een bij haar schoonzoon in gebruik zijnde ¼ van een achter voormeld huis en erf staand pakhuis en erf, kad. bek. voor het geheel in sectie B nr 558 groot 83 ellen, alles tegen een waarde of inbreng in haar nalatenschap van 1000 gld voor de helft. Zij legateert aan haar kleindochter Teuntje de Hoog haar helft in een tot voormelde boedel behorende perceel bosland binnen Zuidland in de 3e Raadsherenhoek, kad. bek. als 1 bunder 42 roeden in sectie B nr 705 tegen een inbreng van 800 gld voor die helft. Zij legateert aan haar kleindochter Kornelia de Hoog haar helft in een tot voormelde boedel behorend door haar bewoond wordend huis met schuur, wagenhuis en erf binnen Zuidland, kad. bek. in sectie B, het huis en erf ter grootte van 1 roede 5 ellen nr 344 en de schuur met wagenhuis en erf groot 4 roeden 65 ellen nr 907, in een perceel tuin en boomgaardland ald in de hoek Klein Nibbeland kad. in sectie B nrs 35 en 36 groot 17 roeden 40 ellen en in al de tot die boedel behorende kleren, gouden en zilveren werken meubilaire en andere roerende goederen daaronder niet begrepen liggende gelden, effecten, schuldvorderingen en andere papieren alles tegen een inbreng in zijn nalatenschap van 1100 gld voor de helft. Zij benoemt tot enig erfgenaam en uitvoerster van haar uiterste wil haar genoemde man en het is haar wens dat de boedel gedurende zijn leven niet zal worden gescheiden, tenzij
Vervolg akte:
hij een 2e huwelijk aangaat. In margine overleden Zuidland 16/11/1862.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
58
Aktedatum:
02/04/1856
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 11
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties