Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.738 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 2
 
 
Notariële akteFrancois Bouman landbouwer wonende Nieuwenhoorn weduwnaar en in g.v.g. gehuwd geweest met Elizabeth Nieuwland zonder beroep gewoond hebbende en op 07-09-1876 overleden aldaar en als erfgenaam van zijn vrouw voor het beschikbare gedeelte harer nalatenschap krachtens haar testament op 29-06-1866 voor de destijds te Brielle residerende notaris Pieter van Andel verleden, van mede-erfgenaam in de nalatenschap van zijn op 21-09-1876 overleden dochter Elizabeth Bouman door hem aan zijn echtgenote in huwelijk verwekt en als vader en voogd over zijn mede uit dat huwelijk geboren kinderen genaamd Jacob, Aaltje, Adrianus en Hendrik Bouwman in hun betrekking van mede-erfgenamen in het onbeschikbare gedeelte van de nalatenschap van hun moeder Elizabeth Nieuwland en in de nalatenschap van hun genoemde zuster Elisabeth Bouman, die met haar 3 broeders en zuster waren de enige kinderen en enige erfgenamen van rechtswege in het beschikbare deel der nalatenschap van Elizabeth Nieuwland voornoemd en Arend Nieuwland bouwman wonende Vierpolders als toeziend voogd over de 4 genoemde minderjarigen. Ter bewaring der rechten van belanghebbenden wordt door de nrs Mr Pieter van Andel overgegaan tot een inventarisatie der meubilaire en andere roerende goederen, gelden, papieren en in- en uitschulden behorende tot de door bovengenoemde Elizabeth Bouman bij haar overlijden achtergelaten boedel, wordende de daarvoor vatbare goederen getaxeerd door Levie de Leef koopman wonende Brielle. Volgen de roerende goederen, gouden en zilveren voorwerpen waaronder een zilveren hoofdijzer met 2 gouden krullen en een rood koralen ketting met gouden stukken en gouden slot alsmede een gouden horloge. Inschulden 6900 gld en uitschulden f. 17.782,00. Papieren en enige percelen bouwland.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
171
Aktedatum:
03-11-1876
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteDirk van der Sluijs bouwman te Brielle verkoopt in het openbaar enige paarden, koeien, wagens en andere roerende goederen hem in eigendom toebehorende en wel paarden aan Dirk Dirkszoon Luijendijk koopman wonende Brielle, Arie van der Linde bouwman Vierpolders, Bastiaan Dekker bouwman Rhoon en Pieter van der Meer Samuelszoon bouwman te Zuidland, varkens aan Johannes van Balen bouwman Rozenburg, Kors Kleijwegt wegwerker te Rozenburg, Jan van den Band melkboer Oudenhoorn, Antonie Quispel melkboer Zuidland, Petrus Luijendijk melkboer Vierpolders, Jacob de Hoog vlasboer Zuidland, Petrus Kornelis Hoek bouwman 's-Gravenzande en Abraham Emmerzaal bouwman Zwartewaal, vaarzen aan Jan de Bruijn arbeider Rockanje en Willem Schoon zonder beroep te Vierpolders, 7 biggen aan Izaak Elderkamp kastelein te Oosvoorne en een boerewagen aan Izaak van Heijzen melkboer Oostvoorne. Tezamen verkocht om f. f. 2285,00.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
167
Aktedatum:
17-10-1876
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteHelenus Adrianus Zeijlmans van Emmichoven klerk wonende Brielle als lasthebber van A Leendert van Gent zonder beroep wonende Heusden als weduwnaar van en in g.v.g. gehuwd geweest met Anna Hofland en als erfgenaam voor het beschikbare gedeelte harer nalatenschap krachtens haar testament op 6-06-1872 voor zelfde nts gepasseerd, b door Jan van Gent stuurman wonende Utrecht en C door Hendrik Wuijster boekdrukker wonende Heusden als in g.v.g. gehuwd met Volkje van Gent, welke Jan en Volkje van Gent met na te noemen Jacobus van Gent zijn de enige kinderen geboren uit het huwelijk van de 1e lastgever en zijn genoemde overleden echtgenote die als zodanig zijn de enige gerechtigden in het onbeschikbare gedeelte der nalatenschap van hun moeder en mitsdien met hun genoemde vader de enige gerechtigden tot de boedel tussen deze beide laatsten in gemeenschap bezeten geweest. De comparant in zijn kwaliteit heeft verklaard te hebben verkocht aan genoemde Jacobus van Gent zonder beroep wonende Brielle 7/8e gedeelten in de navolgende onroerende goederen gelegen te Brielle, volgens de kadastrale legger bekend in sectie B als een huis en erf groot 91 ellen nr 148 wijk 1 nr 129 in de Kaaijstraat, een huis groot 24 ellen nr 795, wijk 5 nr 140 in de Kerkstraat, een huis groot 23 ellen nr 796 wijk 5 nr 141 in de Kerkstraat een huis groot 22 ellen nr 1390, wijk 5 nr 139 in de Kerkstraat, twee thans tot een verenigde huizen met erf en tuin ter gezamenlijke grootte van 5 roeden 88 ellen nrs 1367, 1368 en 1206, wijk 4 nrs 133 en 134 op het Slagveld, al welke onroerende goederen alsnog voor het geheel behoren tot de onverdeelde boedel in gemeenschap bezeten geweest tussen genoemde Leendert van Gent en zijn vrouw Anna Hofland terwijl het laatste 1/8e gedeelte behoort aan de koper als mede-erfgenaam. De koopprijs bedraagt 1575 gld, welk bedrag verkoper van koper heeft ontvangen, waarvoor kwijting bij deze.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
162
Aktedatum:
27/09/187
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteAdriaantje Vermaat landbouweresse wonende Abbenbroek weduwe van Pieter Biesheuvel is schuldig aan Kornelis Vijfvinkel hoogheemraad van den lande van Voorne en grondeigenaar wonende Nieuwenhoorn 5000 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een perceel weiland gelegen binnen Abbenbroek groot 1 bunder 39 roeden 90 ellen jn sectie A nr 671, 23 bunders 32 roeden 91 ellen bouw-, wei- en boslanden gelegen binnen Abbenbroek kad. bek. in sectie A nrs 68 t/m 71, 78 t/m 81, 313 t/m 316, 664, 670, 672, 861, 863 en 981 en in sectie B nrs 4 t/m 6 en 286 en in sectie A nrs 171 t.m 174, waarvan de laatste 23 bunders belast zijn met een inschrijving groot 6723 gld 72 ct.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
160
Aktedatum:
16-09-1876
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
Pagina: 2
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties